BrnoŽurnál je webová prezentace členů Jihomoravské pobočky Syndikátu novinářů České republiky. Stránky BrnoŽurnálu nehodlají suplovat deníky či další obdobná periodika, proto jejich primární určení je poněkud odlišné − zejména co se týče žánrů. BrnoŽurnál hodlá upřednostňovat hlavně delší a dlouhodoběji působící publicistické materiály, na něž v běžném denním tisku prostě nebývá místo, a i když a priori nebudou vyloučeny krátké a aktuální příspěvky, poskytne v tomto směru místo v příslušné rubrice především materiálům, které nemají jepičí život a jež mají jednoznačný vztah k jihomoravskému regionu. Za případný výběr textů a za celkové vyprofilování stránek zodpovídá redakční rada, která ovšem přivítá jakékoli případné návrhy, připomínky a poznámky přispěvatelů i ostatních čtenářů. I když autory příspěvků budou v prvé řadě členové SN ČR z jižní Moravy, mezi nimiž je v současnosti řada kolegyň a kolegů, kteří se ocitli mimo hlavní mediální sféru, a to ne vždy „zásluhou“ přibývajících roků, neuzavíráme se do žádného výlučného společenství, takže možnost publikovat budou mít i další autoři, přičemž členství v SN ČR nemusí být vždy nutně podmínkou. Přitom je třeba připomenout, že i když členové redakční rady budou mít pochopitelně určitou supervizi jak co do pojetí, zaměření a úrovně textů, tak i co se týče stylistiky a v neposlední řadě také pravopisu, budou se snažit zasahovat do příspěvků co nejméně, ba pokud možno vůbec ne, neboť u většiny autorů samozřejmě předpokládají základní profesní vyspělost, nehledě na to, že úkolem členů redakční rady není nadlimitní provádění korektur a dalších úprav, a to nejen proto, že tuto činnost vykonávají bez nároků na odměnu. Články a fotografiemi chce BrnoŽurnál přispět k lepšímu poznání, tříbení názorů a k aktivnímu spoluformování veřejného prostoru. Budeme rádi, když si na tyto stránky najdete cestu opakovaně − ať už jako čtenáři, tak i coby autoři.  Přejeme  Vám dobré počtení!


>>>>> <<<<<

    Valná hromada 2016 rozhodla zrušit úřední hodiny v kanceláři Syndikátu novinářů jižní Moravy. Zájemci o jednání s kterýmkoliv členem regionální rady si domluví individuální schůzky telefonicky, bez ohledu na stanovený úřední den. Jednání regionální rady jsou přístupná všem členům registrovaným v SN JM. Termíny příštích schůzí: 21. září a 30. listopadu 2017 ve 13 hodin.

Telefony členů Regionální rady SN JM:

Jaroslav Bobek, předseda regionální rady:
775 062 749
Lenka Waschková Císařová, místopředsedkyně
regionální rady: 604 177 240
Jana Čipáková, předsedkyně Klubu novinářů-seniorů:
728 819 973
Jaroslav Haid: 602 770 843
Jan Trojan: 602 655 092


 Aktuální příspěvky 

V tomto přehledu najdete pouze příspěvky, které byly zařazeny v uplynulých 30 dnech. Úplný přehled všech článků hledejte v jednotlivých rubrikách.

Žalovat nechci, hlásit to musím aneb Rusové nás prý nemají rádi
Autor: Luboš Petřík, publikováno 22.8.2017

Kafka v Siřemi
Autorka: Erika Bezdíčková, publikováno 21.8.2017

Vzhůru k výškám!
Text a foto: Jaroslav Bobek, publikováno 2.8.2017, aktualizováno 4.8. a 21.8.2017

Odstartoval projekt Re:publika 1918–2018
Autor: Jaroslav Bobek, foto: Marie Schmerková, publikováno 18.8.2017

Fašankové posezení s Vladimírem Fuxem
Autor: Luboš Petřík, publikováno 18.8.2017

I letos troje Bartolomějské hody v Brně
Autor: Bohumil Hlaváček, publikováno 18.8.2017

Plamen poezie znovu nevzplál
Autor: Michal Žák, publikováno 17.8.2017

Kreslíř Emil Hoffmann pětaosmdesátiletý
Autor: Bohumil Hlaváček, publikováno 17.8.2017

Volby 2017
Autor: Krajský úřad JMK, publikováno 16.8.2017

Do voleb daleko, ale otázka koho volit je na stole
Autor: Luboš Petřík, publikováno 14.8.2017

Český gastronomický týden ve Štrasburku
Autorka: Lucie Nešporová, publikováno 11.8.2017

Největší Brňan 17. století
Autor: (jbo), publikováno 10.8.2017

Kypr – rozťatý ostrov
Autor: Jiří C. Roupec, publikováno 9.8.2017

Oddělení dějin hudby MZM
Text a foto: Petr Michl, publikováno 9.8.2017

Ne tak dávno, ne tak daleko
Autorka: Erika Bezdíčková, publikováno 6.8.2017

Mezinárodní výstava vín Grand Prix Austerlitz
Autor: Stanislav Šida, publikováno 6.8.2017

Ovace Alexandrovcům
Autor: Luboš Petřík, publikováno 3.8.2017

Nahlédnutí do života moravské šlechty
Autorka: Věra Rudolfová, publikováno 3.8.2017

Poslední Mohykán je jednička
Autor: Michal Žák, publikováno 2.8.2017

Autorské čtení už po osmnácté
Autor: Luboš Petřík, publikováno 1.8.2017

Na lysickém zámku mají kousek Itálie
Autorka: Věra Rudolfová, publikováno 31.7.2017

Folklorní legenda Milan Holzapfel pětaosmdesátiletý
Autor: Bohumil Hlaváček, publikováno 30.7.2017

Festival ve Znojmě ukončilo dílo protestantského skladatele
Autorka: Karla Hofmannová, foto: Petr Vokurek, publikováno 29.7.2017

Mendelovy narozeniny
Autor: Petr Michl, publikováno 29.7.2017

Unikátní projekt: Rekonstrukce 2 500 let staré lodi vyplula na moře
Autorka: (eb), publikováno 26.7.2017

Gustav Mahler a Terezínští skladatelé 2017–2025
Autorka: Erika Bezdíčková, publikováno 26.7.2017