BrnoŽurnál je webová prezentace členů Jihomoravské pobočky Syndikátu novinářů České republiky. Stránky BrnoŽurnálu nehodlají suplovat deníky či další obdobná periodika, proto jejich primární určení je poněkud odlišné − zejména co se týče žánrů. BrnoŽurnál hodlá upřednostňovat hlavně delší a dlouhodoběji působící publicistické materiály, na něž v běžném denním tisku prostě nebývá místo, a i když a priori nebudou vyloučeny krátké a aktuální příspěvky, poskytne v tomto směru místo v příslušné rubrice především materiálům, které nemají jepičí život a jež mají jednoznačný vztah k jihomoravskému regionu. Za případný výběr textů a za celkové vyprofilování stránek zodpovídá redakční rada, která ovšem přivítá jakékoli případné návrhy, připomínky a poznámky přispěvatelů i ostatních čtenářů. I když autory příspěvků budou v prvé řadě členové SN ČR z jižní Moravy, mezi nimiž je v současnosti řada kolegyň a kolegů, kteří se ocitli mimo hlavní mediální sféru, a to ne vždy „zásluhou“ přibývajících roků, neuzavíráme se do žádného výlučného společenství, takže možnost publikovat budou mít i další autoři, přičemž členství v SN ČR nemusí být vždy nutně podmínkou. Přitom je třeba připomenout, že i když členové redakční rady budou mít pochopitelně určitou supervizi jak co do pojetí, zaměření a úrovně textů, tak i co se týče stylistiky a v neposlední řadě také pravopisu, budou se snažit zasahovat do příspěvků co nejméně, ba pokud možno vůbec ne, neboť u většiny autorů samozřejmě předpokládají základní profesní vyspělost, nehledě na to, že úkolem členů redakční rady není nadlimitní provádění korektur a dalších úprav, a to nejen proto, že tuto činnost vykonávají bez nároků na odměnu. Články a fotografiemi chce BrnoŽurnál přispět k lepšímu poznání, tříbení názorů a k aktivnímu spoluformování veřejného prostoru. Budeme rádi, když si na tyto stránky najdete cestu opakovaně − ať už jako čtenáři, tak i coby autoři.  Přejeme  Vám dobré počtení!


>>>>> <<<<<

    Valná hromada 2016 rozhodla zrušit úřední hodiny v kanceláři Syndikátu novinářů jižní Moravy. Zájemci o jednání s kterýmkoliv členem regionální rady si domluví individuální schůzky telefonicky, bez ohledu na stanovený úřední den. Jednání regionální rady jsou přístupná všem členům registrovaným v SN JM. Termíny příštích schůzí: 26. dubna a 28. června 2018, vždy ve 13 hodin.

Telefony členů Regionální rady SN JM:

Jaroslav Bobek, předseda regionální rady:
775 062 749
Lenka Waschková Císařová, místopředsedkyně
regionální rady: 604 177 240
Jana Čipáková, předsedkyně Klubu novinářů-seniorů:
728 819 973
Jaroslav Haid: 602 770 843
Jan Trojan: 602 655 092


 Aktuální příspěvky 

V tomto přehledu najdete pouze příspěvky, které byly zařazeny v uplynulých 30 dnech. Úplný přehled všech článků hledejte v jednotlivých rubrikách.

MeToo po česku
Autor: Michal Žák, publikováno 20.3.2018

Startuje 10. ročník kulturního festivalu Ruské jaro na Moravě
Autor: (vž), publikováno 20.3.2018

Výstava grafické tvorby Olgy Plchové v Městské knihovně ve Valticích
Autor: Bohumil Hlaváček, publikováno 17.3.2018

Každý něco přimaloval, o nápady nebyla nouze
Text a foto: Jaroslav Bobek, publikováno 17.3.2018

Česká televize je objektivní a nezávislé masmédium
Autor: Kristián Chalupa, publikováno 14.3.2018

Představ si…, že divadlo hráli i v ghettu
Autor: (tr), publikováno 12.3.2018

Skutečný vrchol baletní sezony
Autor: (jac), foto: Ctibor Bachratý, publikováno 11.3.2018

Takový sníh…
Autor: Miloš Krejčí, publikováno 10.3.2018

Za operetou běžte do Divadla na Orlí
Autor: (tr), publikováno 10.3.2018

Mezinárodní Mendelův den v MZM
Text a foto: Petr Michl, publikováno 9.3.2018

Bastlírna, záhady, hlavolamy
Text a foto: Jaroslav Bobek, publikováno 9.3.2018

Hodinku nejen na Štědrý den
Text a foto: Ladislav Vencálek, publikováno 8.3.2018

Prostná jednoho výjimečného osudu
Autor: Jan Trojan, publikováno 8.3.2018

Brněnské rojení deseti kosmonautů dalo podněty pro budoucnost
Autor: (vž), publikováno 7.3.2018

Výroční schůze brněnské městské organizace Seniorů ČR
Autor: Bohumil Hlaváček, publikováno 6.3.2018

Přijďte si užít na brněnský MOTOSALON
Autor: (jbo), publikováno 6.3.2018

4 ELEMENTS
Autor: (jac), foto: Ctibor Bachratý, publikováno 5.3.2018

Kabaret Nohavica
Text a foto: Petr Michl, publikováno 4.3.2018

Moderní technologie IWalk propojují místa se vzpomínkami pamětníků
Autorka: Erika Bezdíčková, publikováno 4.3.2018

Zemřel publicista a prozaik můj spolužák Ota Filip
Autor: Bohumil Hlaváček, publikováno 3.3.2018

Kniha malíře Štolfy – na rozloučenou
Autor: Jaroslav Štěpaník, publikováno 1.3.2018

Hlavní slovo mají roboty
Autor: (jbo), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 28.2.2018

Zastupitelé Brna se rozhodli pro nádraží u řeky
Autor: (vž), publikováno 28.2.2018

Mlčení s malířem Šimordou
Autor: Jaroslav Štěpaník, publikováno 27.2.2018

Muž, jenž otevřel hluchoslepým svět
Autor: (jbo), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 26.2.2018

Syndikát novinářů k vraždě slovenského kolegy Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové
Publikováno 26.2.2018

Poháry a soudky už mají své majitele
Autor: (jbo), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 26.2.2018

Rozmarné léto uprostřed zimy
Autor: (jac), publikováno 26.2.2018

Rozmarné léto pod šapitó obohacují klauni
Autor: Jan Trojan, publikováno 25.2.2018

Generál Emil Boček slaví 95. narozeniny
Zaznamenal: Jaroslav Bobek, publikováno 24.2.2018

Konec starých časů pod Petrovem
Autor: Ladislav Vencálek, publikováno 22.2.2018