BrnoŽurnál je webová prezentace členů Jihomoravské pobočky Syndikátu novinářů České republiky. Stránky BrnoŽurnálu nehodlají suplovat deníky či další obdobná periodika, proto jejich primární určení je poněkud odlišné − zejména co se týče žánrů. BrnoŽurnál hodlá upřednostňovat hlavně delší a dlouhodoběji působící publicistické materiály, na něž v běžném denním tisku prostě nebývá místo, a i když a priori nebudou vyloučeny krátké a aktuální příspěvky, poskytne v tomto směru místo v příslušné rubrice především materiálům, které nemají jepičí život a jež mají jednoznačný vztah k jihomoravskému regionu. Za případný výběr textů a za celkové vyprofilování stránek zodpovídá redakční rada, která ovšem přivítá jakékoli případné návrhy, připomínky a poznámky přispěvatelů i ostatních čtenářů. I když autory příspěvků budou v prvé řadě členové SN ČR z jižní Moravy, mezi nimiž je v současnosti řada kolegyň a kolegů, kteří se ocitli mimo hlavní mediální sféru, a to ne vždy „zásluhou“ přibývajících roků, neuzavíráme se do žádného výlučného společenství, takže možnost publikovat budou mít i další autoři, přičemž členství v SN ČR nemusí být vždy nutně podmínkou. Přitom je třeba připomenout, že i když členové redakční rady budou mít pochopitelně určitou supervizi jak co do pojetí, zaměření a úrovně textů, tak i co se týče stylistiky a v neposlední řadě také pravopisu, budou se snažit zasahovat do příspěvků co nejméně, ba pokud možno vůbec ne, neboť u většiny autorů samozřejmě předpokládají základní profesní vyspělost, nehledě na to, že úkolem členů redakční rady není nadlimitní provádění korektur a dalších úprav, a to nejen proto, že tuto činnost vykonávají bez nároků na odměnu. Články a fotografiemi chce BrnoŽurnál přispět k lepšímu poznání, tříbení názorů a k aktivnímu spoluformování veřejného prostoru. Budeme rádi, když si na tyto stránky najdete cestu opakovaně − ať už jako čtenáři, tak i coby autoři.  Přejeme  Vám dobré počtení!


>>>>> <<<<<

    Valná hromada 2016 rozhodla zrušit úřední hodiny v kanceláři Syndikátu novinářů jižní Moravy. Zájemci o jednání s kterýmkoliv členem regionální rady si domluví individuální schůzky telefonicky, bez ohledu na stanovený úřední den. Jednání regionální rady jsou přístupná všem členům registrovaným v SN JM. Termíny příští schůze: 30. listopadu 2017 ve 13 hodin.

Telefony členů Regionální rady SN JM:

Jaroslav Bobek, předseda regionální rady:
775 062 749
Lenka Waschková Císařová, místopředsedkyně
regionální rady: 604 177 240
Jana Čipáková, předsedkyně Klubu novinářů-seniorů:
728 819 973
Jaroslav Haid: 602 770 843
Jan Trojan: 602 655 092


 Aktuální příspěvky 

V tomto přehledu najdete pouze příspěvky, které byly zařazeny v uplynulých 30 dnech. Úplný přehled všech článků hledejte v jednotlivých rubrikách.

Hasiči roku se za týden opět sjedou do Brna
Autor: (jh), publikováno 18.11.2017

Violoncellista Jan Škrdlík hraje a také píše
Autor: (tr), publikováno 18.11.2017

Krtek je vděčný za každou pomoc
Autor: (jbo), publikováno 17.11.2017

Nejstarší válečný veterán k válce v Koreji
Autor: (vž), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 16.11.2017

Du, Vater unser (Literární zápisník)
Autor: František Vícha, publikováno 12.11.2017

Premiérový koncert Tria beze jména
Autor: (jbo), publikováno 11.11.2017

Americký astronaut uctí oběti holocaustu
Autorka: (eb), publikováno 10.11.2017

Proč je podkova symbolem štěstí?
Autorka: Erika Bezdíčková, publikováno 10.11.2017

Žena z dřívějška přichází pro nenaplněnou lásku
Autor: (tr), foto: archiv MDB, publikováno 10.11.2017

Festival Life! nabízí skvělou zábavu i poučení
Autor: (jbo), publikováno 8.11.2017

Oddělení dějin literatury
Text a foto: Petr Michl, publikováno 7.11.2017

Stříbrný lukostřelec do Brna
Autor: (vž), foto: Jiří Novák, publikováno 5.11.2017

Havran ovládl Českou spořitelnu na Jánské
Autor: Michal Žák, foto: Jaroslav Bobek, publikováno 4.11.2017

Povolená dovolená
Autor: Jaroslav Štěpaník, publikováno 3.11.2017

Druhá největší tiskárna v zemi pracuje nepřetržitě
Autor: (vž), foto: Petr Michl, publikováno 1.11.2017

Mezi významné příborské rodáky patří bezpochyby básnířka Irena Kopecká
Autor: Kristián Chalupa, foto: Tomáš Esler, publikováno 31.10.2017

Umění emailu / Technika smaltu
Autor: (jbo), foto: Petr Michl, publikováno 30.10.2017

Výborný nápad: dvě knihy v jedné!
Text a foto: Jaroslav Bobek, publikováno 29.10.2017

Bohatí lidé v krachujícím státě?
Autor: Jiří Cmunda Roupec, publikováno 27.10.2017

Nakupte v e-shopu a klikněte na GIVT
Text a foto: Jaroslav Bobek, publikováno 26.10.2017

Nejprve na Hudební scéně, potom na Broadwayi
Autor: (tr), foto: archiv MDB, publikováno 26.10.2017

Židé v diaspoře
Autorka: Erika Bezdíčková, publikováno 25.10.2017

Důstojná reprezentace české gastronomie
Autor: (jbo), publikováno 24.10.2017

Filmové Marketě Lazarové je padesát let
Autor: Michal Žák, publikováno 21.10.2017

Naděje v zemi fjordů
Autorka: (eb), publikováno 21.10.2017

Brněnští strážníci převzali novou techniku
Autor: (jbo), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 20.10.2017