BrnoŽurnál je webová prezentace členů Jihomoravské pobočky Syndikátu novinářů České republiky. Stránky BrnoŽurnálu nehodlají suplovat deníky či další obdobná periodika, proto jejich primární určení je poněkud odlišné − zejména co se týče žánrů. BrnoŽurnál hodlá upřednostňovat hlavně delší a dlouhodoběji působící publicistické materiály, na něž v běžném denním tisku prostě nebývá místo, a i když a priori nebudou vyloučeny krátké a aktuální příspěvky, poskytne v tomto směru místo v příslušné rubrice především materiálům, které nemají jepičí život a jež mají jednoznačný vztah k jihomoravskému regionu. Za případný výběr textů a za celkové vyprofilování stránek zodpovídá redakční rada, která ovšem přivítá jakékoli případné návrhy, připomínky a poznámky přispěvatelů i ostatních čtenářů. I když autory příspěvků budou v prvé řadě členové SN ČR z jižní Moravy, mezi nimiž je v současnosti řada kolegyň a kolegů, kteří se ocitli mimo hlavní mediální sféru, a to ne vždy „zásluhou“ přibývajících roků, neuzavíráme se do žádného výlučného společenství, takže možnost publikovat budou mít i další autoři, přičemž členství v SN ČR nemusí být vždy nutně podmínkou. Přitom je třeba připomenout, že i když členové redakční rady budou mít pochopitelně určitou supervizi jak co do pojetí, zaměření a úrovně textů, tak i co se týče stylistiky a v neposlední řadě také pravopisu, budou se snažit zasahovat do příspěvků co nejméně, ba pokud možno vůbec ne, neboť u většiny autorů samozřejmě předpokládají základní profesní vyspělost, nehledě na to, že úkolem členů redakční rady není nadlimitní provádění korektur a dalších úprav, a to nejen proto, že tuto činnost vykonávají bez nároků na odměnu. Články a fotografiemi chce BrnoŽurnál přispět k lepšímu poznání, tříbení názorů a k aktivnímu spoluformování veřejného prostoru. Budeme rádi, když si na tyto stránky najdete cestu opakovaně − ať už jako čtenáři, tak i coby autoři.  Přejeme  Vám dobré počtení!


>>>>> <<<<<

    Valná hromada 2016 rozhodla zrušit úřední hodiny v kanceláři Syndikátu novinářů jižní Moravy. Zájemci o jednání s kterýmkoliv členem regionální rady si domluví individuální schůzky telefonicky, bez ohledu na stanovený úřední den. Jednání regionální rady jsou přístupná všem členům registrovaným v SN JM. Termín příští schůze: 28. června 2018 ve 14 hodin.

Telefony členů Regionální rady SN JM:

Jaroslav Bobek, předseda regionální rady:
775 062 749
Jan Trojan, místopředseda: 602 655 092
Jana Čipáková, předsedkyně Klubu novinářů-seniorů:
728 819 973
Jaroslav Haid: 602 770 843
Jan Tomandl: 724 265 298


 Aktuální příspěvky 

V tomto přehledu najdete pouze příspěvky, které byly zařazeny v uplynulých 30 dnech. Úplný přehled všech článků hledejte v jednotlivých rubrikách.

Miroslav Netík (5. 9. 1920 – 22. 5. 2018)
Autor: Jaroslav Štěpaník, publikováno 25.5.2018

V sobotu bude zahájen Festival RE:PUBLIKA
Autor: (jbo), publikováno 24.5.2018

Festival Meeting Brno 2018 na startu
Autor: (vž), publikováno 22.5.2018

Národnostní menšiny žijí v kraji spolu
Autor: (vž), foto: Václav Žalud, publikováno 21.5.2018

Vysněný pestrobarevný svět Jana Jakuba Knýbla
Text a foto: Jaroslav Bobek, publikováno 20.5.2018

Hazard s brněnskou kulturou
Autorka: Karla Hofmannová, publikováno 20.5.2018

Folklorní festival SENIOŘI 2018
Autorka: Tatiana Pálenská, publikováno 18.5.2018

Pekařská Fest!
Autor: (PV), publikováno 18.5.2018

Divoká krása Kamčatky ozdobila Kozáky
Autor: (vž), publikováno 18.5.2018

Výstava k 80. výročí úmrtí zakladatele čs. státu
Autor: Bohumil Hlaváček, publikováno 16.5.2018

Slovinský básník na lysickém zámku
Autorka: Věra Rudolfová, publikováno 15.5.2018

České a slovenské plakáty vystavovány v Brně i Šenčenu
Autor: Bohumil Hlaváček, foto: Jaroslav Bobek, publikováno 13.5.2018

Český a slovenský plakát
Autor: (red), publikováno 7.5.2018

Deset dní na geriatrii
Autor: Ladislav Vencálek, publikováno 7.5.2018

Dzień dobry, Kraków
Autorka: Jana Čipáková, publikováno 4.5.2018

Ľubomír Feldek exceloval ve „svém“ Brně
Autor: Michal Žák, foto: Jan Rajlich, publikováno 3.5.2018

Na operetu v květnu do Semilassa
Autor: (tr), publikováno 3.5.2018

Společné jevištní zkoumání světa
Autor: Vít Závodský, publikováno 2.5.2018

O králi Artušovi s drsným, ale milým humorem
Autor: (tr), publikováno 2.5.2018

V Malé Americe ochutnávali svět
Autor: (tr), publikováno 29.4.2018

U Tří knížat je Dvorní divadlo s neopakovatelnou atmosférou
Autorka: Karla Hofmannová, publikováno 29.4.2018

Na Pálavě jsme vytrhávali invazní rostlinu
Autor: (tr), publikováno 29.4.2018

Divák-posluchač může ovlivnit děj
Autor: (tr), publikováno 28.4.2018