BrnoŽurnál je webová prezentace členů Jihomoravské pobočky Syndikátu novinářů České republiky. Stránky BrnoŽurnálu nehodlají suplovat deníky či další obdobná periodika, proto jejich primární určení je poněkud odlišné − zejména co se týče žánrů. BrnoŽurnál hodlá upřednostňovat hlavně delší a dlouhodoběji působící publicistické materiály, na něž v běžném denním tisku prostě nebývá místo, a i když a priori nebudou vyloučeny krátké a aktuální příspěvky, poskytne v tomto směru místo v příslušné rubrice především materiálům, které nemají jepičí život a jež mají jednoznačný vztah k jihomoravskému regionu. Za případný výběr textů a za celkové vyprofilování stránek zodpovídá redakční rada, která ovšem přivítá jakékoli případné návrhy, připomínky a poznámky přispěvatelů i ostatních čtenářů. I když autory příspěvků budou v prvé řadě členové SN ČR z jižní Moravy, mezi nimiž je v současnosti řada kolegyň a kolegů, kteří se ocitli mimo hlavní mediální sféru, a to ne vždy „zásluhou“ přibývajících roků, neuzavíráme se do žádného výlučného společenství, takže možnost publikovat budou mít i další autoři, přičemž členství v SN ČR nemusí být vždy nutně podmínkou. Přitom je třeba připomenout, že i když členové redakční rady budou mít pochopitelně určitou supervizi jak co do pojetí, zaměření a úrovně textů, tak i co se týče stylistiky a v neposlední řadě také pravopisu, budou se snažit zasahovat do příspěvků co nejméně, ba pokud možno vůbec ne, neboť u většiny autorů samozřejmě předpokládají základní profesní vyspělost, nehledě na to, že úkolem členů redakční rady není nadlimitní provádění korektur a dalších úprav, a to nejen proto, že tuto činnost vykonávají bez nároků na odměnu. Články a fotografiemi chce BrnoŽurnál přispět k lepšímu poznání, tříbení názorů a k aktivnímu spoluformování veřejného prostoru. Budeme rádi, když si na tyto stránky najdete cestu opakovaně − ať už jako čtenáři, tak i coby autoři.  Přejeme  Vám dobré počtení!


>>>>> <<<<<

    Valná hromada 2016 rozhodla zrušit úřední hodiny v kanceláři Syndikátu novinářů jižní Moravy. Zájemci o jednání s kterýmkoliv členem regionální rady si domluví individuální schůzky telefonicky, bez ohledu na stanovený úřední den. Jednání regionální rady jsou přístupná všem členům registrovaným v SN JM. Termín příští schůze: 29. června 2017 ve 13 hodin.

Telefony členů Regionální rady SN JM:

Jaroslav Bobek: 775 062 749
Lenka Waschková Císařová:
604 177 240
Jana Čipáková, předsedkyně Klubu novinářů-seniorů:
728 819 973
Jaroslav Haid: 602 770 843
Jan Trojan: 602 655 092


 Aktuální příspěvky 

V tomto přehledu najdete pouze příspěvky, které byly zařazeny v uplynulých 30 dnech. Úplný přehled všech článků hledejte v jednotlivých rubrikách.

Závěrečnou premiérou sezony v Radosti je povedená inscenace Hrubínova Špalíčku
Autor: Jaroslav Štěpaník, publikováno 23.6.2017

Poutní místa slovem i obrazem
Autor: Michal Žák, publikováno 20.6.2017

Škola ruského jazyka a kultury přes léto nezavírá
Autor: (vž), foto: Miroslava Pelikánová, publikováno 20.6.2017

Básník Ivo Odehnal obohatil čtenáře dalšími třemi publikacemi
Autor: Bohumil Hlaváček, publikováno 17.6.2017

První Češka dostala vysoký řád norského krále
Autorka: Erika Bezdíčková, publikováno 14.6.2017

Tragédie, která otřásla celým světem
Text a foto: Jaroslav Bobek, publikováno 9.6.2017, aktualizováno 14.6.2017

Kniha o výjimečných Brňanech
Autor: Michal Žák, publikováno 13.6.2017

Vzpomínali jsme na profesora Bezdíčka
Autor: (jbo), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 10.6.2017

Na okraj valné hromady SN JM
Autor: Jiří C. Roupec, publikováno 10.6.2017

Dotkli se Brna
Autor: Bohumil Hlaváček, publikováno 8.6.2017

 Památníkem zněly Kainarovy texty
Autor: (jis), foto: Jiří Smutný, publikováno 8.6.2017

Červen na zámku v Lysicích
Autorka: (vr), publikováno 6.6.2017

Den ze srdce pro tebe
Text a foto: Jaroslav Bobek, publikováno 5.6.2017

Nové byty pod Petrovem jsou výjimečné
Autor: (tr), publikováno 5.6.2017

Janáčkova akademie slaví 70. výročí
Autor: (tr), publikováno 1.6.2017

Diváky v opeře baví chlípný Hrabě Ory
Autor: (tr), publikováno 29.5.2017

Pokřtili jsme Divadelní slovníček
Text a foto: Jaroslav Bobek, publikováno 27.5.2017

Veletrhy integrovaného záchranného systému
Autor: (jbo), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 26.5.2017

Nemocná ledvina zachránila cestovateli život
Autor: (vž), foto: Václav Žalud, publikováno 26.4.2017