BrnoŽurnál je webová prezentace členů Jihomoravské pobočky Syndikátu novinářů České republiky. Stránky BrnoŽurnálu nehodlají suplovat deníky či další obdobná periodika, proto jejich primární určení je poněkud odlišné − zejména co se týče žánrů. BrnoŽurnál hodlá upřednostňovat hlavně delší a dlouhodoběji působící publicistické materiály, na něž v běžném denním tisku prostě nebývá místo, a i když a priori nebudou vyloučeny krátké a aktuální příspěvky, poskytne v tomto směru místo v příslušné rubrice především materiálům, které nemají jepičí život a jež mají jednoznačný vztah k jihomoravskému regionu. Za případný výběr textů a za celkové vyprofilování stránek zodpovídá redakční rada, která ovšem přivítá jakékoli případné návrhy, připomínky a poznámky přispěvatelů i ostatních čtenářů. I když autory příspěvků budou v prvé řadě členové SN ČR z jižní Moravy, mezi nimiž je v současnosti řada kolegyň a kolegů, kteří se ocitli mimo hlavní mediální sféru, a to ne vždy „zásluhou“ přibývajících roků, neuzavíráme se do žádného výlučného společenství, takže možnost publikovat budou mít i další autoři, přičemž členství v SN ČR nemusí být vždy nutně podmínkou. Přitom je třeba připomenout, že i když členové redakční rady budou mít pochopitelně určitou supervizi jak co do pojetí, zaměření a úrovně textů, tak i co se týče stylistiky a v neposlední řadě také pravopisu, budou se snažit zasahovat do příspěvků co nejméně, ba pokud možno vůbec ne, neboť u většiny autorů samozřejmě předpokládají základní profesní vyspělost, nehledě na to, že úkolem členů redakční rady není nadlimitní provádění korektur a dalších úprav, a to nejen proto, že tuto činnost vykonávají bez nároků na odměnu. Články a fotografiemi chce BrnoŽurnál přispět k lepšímu poznání, tříbení názorů a k aktivnímu spoluformování veřejného prostoru. Budeme rádi, když si na tyto stránky najdete cestu opakovaně − ať už jako čtenáři, tak i coby autoři.  Přejeme  Vám dobré počtení!


>>>>> <<<<<

    Valná hromada 2016 rozhodla zrušit úřední hodiny v kanceláři Syndikátu novinářů jižní Moravy. Zájemci o jednání s kterýmkoliv členem regionální rady si domluví individuální schůzky telefonicky, bez ohledu na stanovený úřední den. Jednání regionální rady jsou přístupná všem členům registrovaným v SN JM. Termíny příštích schůzí: 22. února, 26. dubna a 28. června 2018 ve 13 hodin.

Telefony členů Regionální rady SN JM:

Jaroslav Bobek, předseda regionální rady:
775 062 749
Lenka Waschková Císařová, místopředsedkyně
regionální rady: 604 177 240
Jana Čipáková, předsedkyně Klubu novinářů-seniorů:
728 819 973
Jaroslav Haid: 602 770 843
Jan Trojan: 602 655 092


 Aktuální příspěvky 

V tomto přehledu najdete pouze příspěvky, které byly zařazeny v uplynulých 30 dnech. Úplný přehled všech článků hledejte v jednotlivých rubrikách.

Audience u norského krále Haralda V.
Autorka: Erika Bezdíčková, publikováno 15.1.2018

Země Visegrádu a migrace
Autor: Petr Rožňák, publikováno 10.1.2018

Jak se zbavit knihovnice s posláním?
Autor: Michal Žák, publikováno 8.1.2018

Národní divadlo Brno ke století republiky
Autor: (tr), publikováno 6.1.2018

Ocenili nápady českých a slovenských studentů
Autor: (vž), foto: Andrej Bačanský, publikováno 6.1.2018

Ženy se hroutí, divák je spokojený
Autor: (tr), publikováno 4.1.2018

Dalších pět procházek historickým Brnem
Autor: (mž), publikováno 3.1.2018

Na počátku byla dřevěná tříkolka
Autor: Michal Žák, publikováno 3.1.2018

Pomohli čtyřnohým kamarádům
Autor: (jbo), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 29.12.2017

Vyvrcholením byl prosincový galakoncert
Autor: (tr), publikováno 19.12.2017

Kniha křtěná vřesem
Autorka: Věra Rudolfová, publikováno 17.12.2017

Rajlichové: bilance 2017
Autor: Bohumil Hlaváček, publikováno 16.12.2017