BrnoŽurnál je webová prezentace členů Jihomoravské pobočky Syndikátu novinářů České republiky. Stránky BrnoŽurnálu nehodlají suplovat deníky či další obdobná periodika, proto jejich primární určení je poněkud odlišné − zejména co se týče žánrů. BrnoŽurnál hodlá upřednostňovat hlavně delší a dlouhodoběji působící publicistické materiály, na něž v běžném denním tisku prostě nebývá místo, a i když a priori nebudou vyloučeny krátké a aktuální příspěvky, poskytne v tomto směru místo v příslušné rubrice především materiálům, které nemají jepičí život a jež mají jednoznačný vztah k jihomoravskému regionu. Za případný výběr textů a za celkové vyprofilování stránek zodpovídá redakční rada, která ovšem přivítá jakékoli případné návrhy, připomínky a poznámky přispěvatelů i ostatních čtenářů. I když autory příspěvků budou v prvé řadě členové SN ČR z jižní Moravy, mezi nimiž je v současnosti řada kolegyň a kolegů, kteří se ocitli mimo hlavní mediální sféru, a to ne vždy „zásluhou“ přibývajících roků, neuzavíráme se do žádného výlučného společenství, takže možnost publikovat budou mít i další autoři, přičemž členství v SN ČR nemusí být vždy nutně podmínkou. Přitom je třeba připomenout, že i když členové redakční rady budou mít pochopitelně určitou supervizi jak co do pojetí, zaměření a úrovně textů, tak i co se týče stylistiky a v neposlední řadě také pravopisu, budou se snažit zasahovat do příspěvků co nejméně, ba pokud možno vůbec ne, neboť u většiny autorů samozřejmě předpokládají základní profesní vyspělost, nehledě na to, že úkolem členů redakční rady není nadlimitní provádění korektur a dalších úprav, a to nejen proto, že tuto činnost vykonávají bez nároků na odměnu. Články a fotografiemi chce BrnoŽurnál přispět k lepšímu poznání, tříbení názorů a k aktivnímu spoluformování veřejného prostoru. Budeme rádi, když si na tyto stránky najdete cestu opakovaně − ať už jako čtenáři, tak i coby autoři.  Přejeme  Vám dobré počtení!


>>>>> <<<<<

    Valná hromada 2016 rozhodla zrušit úřední hodiny v kanceláři Syndikátu novinářů jižní Moravy. Zájemci o jednání s kterýmkoliv členem regionální rady si domluví individuální schůzky telefonicky, bez ohledu na stanovený úřední den. Jednání regionální rady jsou přístupná všem členům registrovaným v SN JM. Termíny příštích schůzí: 21. září a 30. listopadu 2017 ve 13 hodin.

Telefony členů Regionální rady SN JM:

Jaroslav Bobek, předseda regionální rady:
775 062 749
Lenka Waschková Císařová, místopředsedkyně
regionální rady: 604 177 240
Jana Čipáková, předsedkyně Klubu novinářů-seniorů:
728 819 973
Jaroslav Haid: 602 770 843
Jan Trojan: 602 655 092


 Aktuální příspěvky 

V tomto přehledu najdete pouze příspěvky, které byly zařazeny v uplynulých 30 dnech. Úplný přehled všech článků hledejte v jednotlivých rubrikách.

Novinky na lince Brno–Mnichov
Autor: (jbo), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 19.9.2017

Soukromé vysoké školy bojují o přežití
Autor: (vž), publikováno 19.9.2017

Dobrovolní hasiči roku se představí v Brně
Autor: (jh), publikováno 17.9.2017

Přijď království tvé (povídka)
Autor: František Vícha, publikováno 16.09.2017

RKZ – odsouzeníhodný padělek, nebo národní klenot?
Autor: Michal Žák, publikováno 15.9.2017

Kulturně-politické dějiny 20. století
Text a foto: Petr Michl, publikováno 14.9.2017

Výtvarnice Jana Ondrušová-Wünschová vystavuje v Mikulově
Autor: bh, publikováno 14.9.2017

Šimpanzi se mohou těšit na nový výběh
Autor: (jbo), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 13.9.2017

Čtrnáct brněnských národnostních menšin žije Babylonfestem
Autor: (vž), foto: Václav Žalud, publikováno 13.9.2017

Ukrajina Svaljava/Koločava 2017. Podpoříte nás?
Autor: Radim Kupec, publikováno 12.9.2017

Jefe, seš jednička!
Autor: Luboš Petřík, publikováno 10.9.2017

Nahlédnutí do fotoreportérova archivu
Text a foto: Jaroslav Bobek, publikováno 8.9.2017

Pomaturitní studium cizích jazyků slaví 50 let
Autor: Kristián Chalupa, publikováno 8.9.2017

Může nás omýlit stokrát omílaný případ?
Autor: Michal Žák, publikováno 7.9.201

Slovenský Art Brut se představil v Brně
Autor: Michal Žák, publikováno 4.9.2017

Opera by se měla režírovat podle hudby
Autor: (tr), publikováno 4.9.2017

Ojedinělý dokumentární počin
Autor: (jax), publikováno 4.9.2017

Einsteinův archiv v Jeruzalému
Autorka: Erika Bezdíčková, publikováno 1.9.2017

Mládežnická diplomacie pomáhá zlepšit mezinárodní situaci
Autor: (vž), foto: Václav Žalud, publikováno 29.8.2017

Pivovar Starobrno zve na tradiční festival
Autor: (št), publikováno 28.8.2017

Konstanty a proměnné
Autorka: (čip), publikováno 28.8.2017

Na Mniší horu se stěhují lvi
Autor: Jaroslav Bobek, publikováno 24.8.2017

Žalovat nechci, hlásit to musím aneb Rusové nás prý nemají rádi
Autor: Luboš Petřík, publikováno 22.8.2017

Kafka v Siřemi
Autorka: Erika Bezdíčková, publikováno 21.8.2017

Vzhůru k výškám!
Text a foto: Jaroslav Bobek, publikováno 2.8.2017, aktualizováno 4.8. a 21.8.2017