Nabídka divadelního představení ve vašich prostorách

PROMĚNY DIVADLA

Brněnské Dětské Divadlo
(děti ve věku od cca 8 do 16 let hrají divadlo)
nabízí uvedení inscenace
„PROMĚNY DIVADLA“
přímo ve vašich prostorách (sál, aula, tělocvična apod.).

Inscenace je vhodná pro děti od 3. třídy ZŠ a starší jako doplněk výuky jazyka, literatury, dějepisu, historie – o vzniku a vývoji divadla.

Ve věci dohody konkrétního termínu, prosím, pište na e-mail:
detskedivadlo-brno@seznam.cz, nebo volejte +420 603 584 610.

    Délka: cca 55 minut
    Cena: 50,- Kč/dítě

    K uvedení představení není potřeba z vaší strany žádné další vybavení.

 

Děti učí děti o divadle – proměny divadla

    Naše inscenace představuje hravou formou vznik a vývoj (hlavně evropského) divadla. Představením nás provází dva vypravěči, kteří divákům srozumitelným způsobem vysvětlují, jak se divadlo během staletí vyvíjelo a měnilo.

    Další děti – herci – pak předvádějí v několika kratších výstupech, jak asi divadelní představení v různých dobách vypadala. Hrají úryvky dobových dramat nebo autorské krátké scénky.

    Začínáme vznikem divadla, následuje antické a tradiční japonské divadlo, středověké divadlo, commedia dell'arte, muzikál, loutkové divadlo a celé představení pak končí happeningem.

    Za pomoci minimalistických prostředků se touto inscenací snažíme přiblížit divadelní umění, v učebních programech často opomíjené, žákům nejen základních škol.

>>><<<

    BDD je dětský divadelní soubor, který se ve všech oblastech své výchovně umělecko-dramatické činnosti zaměřuje na aktivní zapojení dětí různého věku již od samého počátku přípravy každé jednotlivé divadelní inscenace. Děti, které úspěšně prošly konkurzem, se zúčastnily Letního soustředění BDD 2017 v RS Hálův mlýn.

    BDD se snaží volně navazovat na dřívější činnost Dětského studia Divadla na provázku, které vedl, dnes již zesnulý, režisér Zdeněk Pospíšil. To znamená, že jde o kontinuální víceletou uměleckou přípravu a získané znalosti či dovednosti budou dětmi využívány nejen při dalším studiu, děti z BDD jsou často přijímány ke studiu na různých uměleckých školách, ale i v běžném životě. Z této činnosti mohou v budoucnu také vzejít i nové, výrazné umělecké osobnosti, čímž BDD svým dílem přispívá ke znovuobnovení tradice, ve které se o městě Brně vždy hovořilo jako o „líhni hereckých talentů“. Cílem BDD je vznik divadelních inscenací na co nejvyšší možné úrovni s perspektivou dalšího četného reprízování.

 

Základní informace o práci BDD najdete také na www.brdd.cz

Projekt BDD se koná za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.