Nabídka divadelního představení ve vašich prostorách

PROMĚNY DIVADLA

Brněnské Dětské Divadlo
(děti ve věku od cca 8 do 16 let hrají divadlo)
nabízí uvedení inscenace
„PROMĚNY DIVADLA“
přímo ve vašich prostorách (sál, aula, tělocvična apod.).

Inscenace je vhodná pro děti od 3. třídy ZŠ a starší jako doplněk výuky jazyka, literatury, dějepisu, historie – o vzniku a vývoji divadla.

Ve věci dohody konkrétního termínu, prosím, pište na e-mail:
detskedivadlo-brno@seznam.cz, nebo volejte +420 603 584 610.

    Délka: cca 55 minut
    Cena: 50,- Kč/dítě

    K uvedení představení není potřeba z vaší strany žádné další vybavení.

 

Děti učí děti o divadle – proměny divadla

    Naše inscenace představuje hravou formou vznik a vývoj (hlavně evropského) divadla. Představením nás provází dva vypravěči, kteří divákům srozumitelným způsobem vysvětlují, jak se divadlo během staletí vyvíjelo a měnilo.

    Další děti – herci – pak předvádějí v několika kratších výstupech, jak asi divadelní představení v různých dobách vypadala. Hrají úryvky dobových dramat nebo autorské krátké scénky.

    Začínáme vznikem divadla, následuje antické a tradiční japonské divadlo, středověké divadlo, commedia dell'arte, muzikál, loutkové divadlo a celé představení pak končí happeningem.

    Za pomoci minimalistických prostředků se touto inscenací snažíme přiblížit divadelní umění, v učebních programech často opomíjené, žákům nejen základních škol.

>>><<<

    BDD je dětský divadelní soubor, který se ve všech oblastech své výchovně umělecko-dramatické činnosti zaměřuje na aktivní zapojení dětí různého věku již od samého počátku přípravy každé jednotlivé divadelní inscenace. Děti, které úspěšně prošly konkurzem (uskutečnil se 13. 5. 2017), se mohou již zúčastnit Letního soustředění BDD 2017, které se koná v termínu od 30. 7. do 13. 8. 2017 v RS Hálův mlýn.

    BDD se snaží volně navazovat na dřívější činnost Dětského studia Divadla na provázku, které vedl, dnes již zesnulý, režisér Zdeněk Pospíšil. To znamená, že jde o kontinuální víceletou uměleckou přípravu a získané znalosti či dovednosti budou dětmi využívány nejen při dalším studiu, děti z BDD jsou často přijímány ke studiu na různých uměleckých školách, ale i v běžném životě. Z této činnosti mohou v budoucnu také vzejít i nové, výrazné umělecké osobnosti, čímž BDD svým dílem přispívá ke znovuobnovení tradice, ve které se o městě Brně vždy hovořilo jako o „líhni hereckých talentů“. Cílem BDD je vznik divadelních inscenací na co nejvyšší možné úrovni s perspektivou dalšího četného reprízování.

 

Základní informace o práci BDD najdete také na www.brdd.cz

Projekt BDD se koná za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.