Pozvánky na výstavy

 

* Technické muzeum Brno, Purkyňova 105, Brno
www.tmbrno.cz
Výstava průmyslového designu Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně (retrospektiva – současnost – perspektiva) potrvá do 30. září 2017

---

* Půdní galerie Městského muzea, Masarykovo nám., Bystřice nad Pernštejnem
www.muzeumbystricko.cz

ZHOŘOVÁNÍ – Škola výtvarného myšlení III / k poctě Igora Zhoře
Představí se téměř 40 autorů, které spojuje osobnost prof. PaedDr. Igora Zhoře, CSc. (1925–1997). Všichni vystavující prošli v 70. a 80. letech minulého století Zhořovou Školou výtvarného myšlení – výtvarnými kurzy, semináři a workshopy zaměřenými na soudobé výtvarné umění.
Výstava potrvá do 29. září 2017 (otevřeno denně kromě pondělí: 8.00–11.30, 12.30–16.00 hodin)

---

* České centrum, Herregasse 17, Vídeň, Rakousko
http://wien.czechcentres.cz

PRAVIDLA HRY
Richard Janeček / Valentýna Janů / Jan Kolský / Šimon Levitner / Eva Rybářová / Marie Tučková / Ira Zakharova

Výstava 7 studentů fotografie pražských uměleckých škol FAMU a UMPRUM potrvá do 29. září 2017

---

* Hala České spořitelny, Jánská 6, Brno
www.kreat.cz

BEST OF ART BRUT
Pořádají Liga za duševné zdravie, Ateliér KreAt, společnost Kunštát PRO FUTURO, Galéria Nezábudka, Česká spořitelna, a. s., za finanční podpory MK SR a pod záštitou honorárního konzula SR Jaroslava Weigla.
Výstava potrvá do 11. září 2017 (otevřeno od 9 do 17 hodin)

Více informací najdete ZDE.

---

* Kulturní dům Fryšava pod Žákovou horou

HELENA PUCHÝŘOVÁ – OBRAZY PŘÍVĚTIVÉ KRAJINY
Výstavu doplní obrazy členů Ateliéru Puchýř a figurální keramika Ladislavy Břečkové.
Výstava potrvá do 27. srpna 2017 (otevřeno denně kromě pondělí: 10–12 a 14–17 hodin)

---

* Galerie Domu U Synků, Dukelské nám. 23, Hustopeče
www.muzeumhustopece.cz

VELIKÁNI
Josef Čapek, Pravoslav Kotík, Bohumil Kubišta, František Janoušek, Alois Kalvoda, Alfons Mucha, František Tichý

Výstava potrvá do 27. srpna 2017