BrnoŽurnál je webová prezentace členů Jihomoravské pobočky Syndikátu novinářů České republiky. Stránky BrnoŽurnálu nehodlají suplovat deníky či další obdobná periodika, proto jejich primární určení je poněkud odlišné − zejména co se týče žánrů. BrnoŽurnál hodlá upřednostňovat hlavně delší a dlouhodoběji působící publicistické materiály, na něž v běžném denním tisku prostě nebývá místo, a i když a priori nebudou vyloučeny krátké a aktuální příspěvky, poskytne v tomto směru místo v příslušné rubrice především materiálům, které nemají jepičí život a jež mají jednoznačný vztah k jihomoravskému regionu. Za případný výběr textů a za celkové vyprofilování stránek zodpovídá redakční rada, která ovšem přivítá jakékoli případné návrhy, připomínky a poznámky přispěvatelů i ostatních čtenářů. I když autory příspěvků budou v prvé řadě členové SN ČR z jižní Moravy, mezi nimiž je v současnosti řada kolegyň a kolegů, kteří se ocitli mimo hlavní mediální sféru, a to ne vždy „zásluhou“ přibývajících roků, neuzavíráme se do žádného výlučného společenství, takže možnost publikovat budou mít i další autoři, přičemž členství v SN ČR nemusí být vždy nutně podmínkou. Přitom je třeba připomenout, že i když členové redakční rady budou mít pochopitelně určitou supervizi jak co do pojetí, zaměření a úrovně textů, tak i co se týče stylistiky a v neposlední řadě také pravopisu, budou se snažit zasahovat do příspěvků co nejméně, ba pokud možno vůbec ne, neboť u většiny autorů samozřejmě předpokládají základní profesní vyspělost, nehledě na to, že úkolem členů redakční rady není nadlimitní provádění korektur a dalších úprav, a to nejen proto, že tuto činnost vykonávají bez nároků na odměnu. Články a fotografiemi chce BrnoŽurnál přispět k lepšímu poznání, tříbení názorů a k aktivnímu spoluformování veřejného prostoru. Budeme rádi, když si na tyto stránky najdete cestu opakovaně − ať už jako čtenáři, tak i coby autoři.  Přejeme  Vám dobré počtení!


>>>>> <<<<<

    Valná hromada 2016 rozhodla zrušit úřední hodiny v kanceláři Syndikátu novinářů jižní Moravy. Zájemci o jednání s kterýmkoliv členem regionální rady si domluví individuální schůzky telefonicky, bez ohledu na stanovený úřední den. Jednání regionální rady jsou přístupná všem členům registrovaným v SN JM. Termíny příštích schůzí: 13. září, 25. října a 13. prosince 2018, vždy ve 14 hodin.

Telefony členů Regionální rady SN JM:

Jaroslav Bobek, předseda regionální rady:
775 062 749
Jan Trojan, místopředseda: 602 655 092
Jana Čipáková, předsedkyně Klubu novinářů:
728 819 973
Jaroslav Haid: 602 770 843
Jan Tomandl: 724 265 298


 Aktuální příspěvky 

V tomto přehledu najdete pouze příspěvky, které byly zařazeny v uplynulých 30 dnech. Úplný přehled všech článků hledejte v jednotlivých rubrikách.

Bubeníkovo Krystalové pojmosloví
Autor: (jbo), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 13.7.2018

Znojmo, víno a krásná hudba – to se musí zažít!
Autorka: Karla Hofmannová, publikováno 9.7.2018

Cyrilometodějské mladé hody 2018 v Brně-Kníničkách
Autor: Bohumil Hlaváček, publikováno 5.7.2018

Hozená rukavice
Autor: Rudolf Rouček, foto: Jan Procházka, publikováno 3.7.2018

Odešel ctitel a velký znalec Brna
Autor: Michal Žák, publikováno 2.7.2018

Překonej sám sebe: A jedeme dál…
Autor: (jbo), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 1.7.2018

Nový sezonní vstup v Kníničkách
Autor: (jbo), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 29.6.2018

Výstava obrazů Petry Šípkové a Libora Machaty
Autor: Bohumil Hlaváček, publikováno 28.6.2018

Spiritus agens brněnské kultury
Autor: Vít Závodský, publikováno 27.6.2018

Putující krása a vášeň
Text a foto: Ladislav Vencálek, publikováno 26.6.2018

Umění, věda, estetika a inženýrský přístup
Autor: (jbo), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 26.6.2018

HAFparáda 2018. Nekupuj – adoptuj
Text a foto: Jaroslav Bobek, publikováno 24.6.2018

Dostaveníčko známých i začínajících autorů
Text a foto: Jaroslav Bobek, publikováno 20.6.2018

Za Třemi mušketýry na Biskupský dvůr
Autor: (tr), publikováno 18.6.2018

Oslava 100 let Republiky nebo Matějská pouť?
Autorka: Karla Hofmannová, publikováno 18.6.2018

Příspěvek k česko-rakouským vztahům a nejen k nim…
Autor: (lav), publikováno 18.6.2018

Denisovy sady
Autorka: (čip), publikováno 17.6.2018