BrnoŽurnál je webová prezentace členů Jihomoravské pobočky Syndikátu novinářů České republiky. Stránky BrnoŽurnálu nehodlají suplovat deníky či další obdobná periodika, proto jejich primární určení je poněkud odlišné − zejména co se týče žánrů. BrnoŽurnál hodlá upřednostňovat hlavně delší a dlouhodoběji působící publicistické materiály, na něž v běžném denním tisku prostě nebývá místo, a i když a priori nebudou vyloučeny krátké a aktuální příspěvky, poskytne v tomto směru místo v příslušné rubrice především materiálům, které nemají jepičí život a jež mají jednoznačný vztah k jihomoravskému regionu. Za případný výběr textů a za celkové vyprofilování stránek zodpovídá redakční rada, která ovšem přivítá jakékoli případné návrhy, připomínky a poznámky přispěvatelů i ostatních čtenářů. I když autory příspěvků budou v prvé řadě členové SN ČR z jižní Moravy, mezi nimiž je v současnosti řada kolegyň a kolegů, kteří se ocitli mimo hlavní mediální sféru, a to ne vždy „zásluhou“ přibývajících roků, neuzavíráme se do žádného výlučného společenství, takže možnost publikovat budou mít i další autoři, přičemž členství v SN ČR nemusí být vždy nutně podmínkou. Přitom je třeba připomenout, že i když členové redakční rady budou mít pochopitelně určitou supervizi jak co do pojetí, zaměření a úrovně textů, tak i co se týče stylistiky a v neposlední řadě také pravopisu, budou se snažit zasahovat do příspěvků co nejméně, ba pokud možno vůbec ne, neboť u většiny autorů samozřejmě předpokládají základní profesní vyspělost, nehledě na to, že úkolem členů redakční rady není nadlimitní provádění korektur a dalších úprav, a to nejen proto, že tuto činnost vykonávají bez nároků na odměnu. Články a fotografiemi chce BrnoŽurnál přispět k lepšímu poznání, tříbení názorů a k aktivnímu spoluformování veřejného prostoru. Budeme rádi, když si na tyto stránky najdete cestu opakovaně − ať už jako čtenáři, tak i coby autoři.  Přejeme  Vám dobré počtení!


>>>>> <<<<<

    Valná hromada 2016 rozhodla zrušit úřední hodiny v kanceláři Syndikátu novinářů jižní Moravy. Zájemci o jednání s kterýmkoliv členem regionální rady si domluví individuální schůzky telefonicky, bez ohledu na stanovený úřední den. Jednání regionální rady jsou přístupná všem členům registrovaným v SN JM. Termíny příštích schůzí: 13. září, 25. října a 13. prosince 2018, vždy ve 14 hodin.

Telefony členů Regionální rady SN JM:

Jaroslav Bobek, předseda regionální rady:
775 062 749
Jan Trojan, místopředseda: 602 655 092
Jana Čipáková, předsedkyně Klubu novinářů:
728 819 973
Jaroslav Haid: 602 770 843
Jan Tomandl: 724 265 298


 Aktuální příspěvky 

V tomto přehledu najdete pouze příspěvky, které byly zařazeny v uplynulých 30 dnech. Úplný přehled všech článků hledejte v jednotlivých rubrikách.

Brno v síti mluvnických rodů
Autor: Michal Žák, publikováno 15.8.2018

MotoGP objektivem Roberta Sobčáka
Autor: Jaroslav Bobek, publikováno 12.8.2018

Flašinetáři v Brně
Text a foto: Petr Michl, publikováno 12.8.2018

Srpnovou cestou do Prahy
Autor: František Vícha, publikováno 8.8.2018

Vyšla nová Odehnalova kniha básní Úklid neklidu – neklid úklidu
Autor: Bohumil Hlaváček, publikováno 7.8.2018

Hrdinové
Autor: Michal Žák, publikováno 5.8.2018

Mezinárodní výstava Grand Prix Austerlitz 2018 se blíží
Autor: Jaroslav Bobek, foto: Anna Pecková, publikováno 3.8.2018

Dvě letní zastavení v Zoologické zahradě Brno
Autor: (jbo), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 2.8.2018

V jaké geologické éře Země to žijeme?
Autor: Michal Žák, publikováno 1.8.2018

Ve svých devadesáti odešel Erik Knirsch, kapelník legendárního brněnského big bandu
Autor: Jaroslav Štěpaník, publikováno 25.7.2018

Zemřel primáš cimbálové muziky Valašského krúžku Ewald Vallazza
Autor: Bohumil Hlaváček, foto: Milan Holzapfel, publikováno 23.7.2018

Múzy si nevybírají dovolenou
Autor: Michal Žák, publikováno 19.7.2018

Pavol Seriš: Brňáci jsou moc fajn, mají dobrý vztah k divadlu i k vínu
Autor: Kristián Chalupa, foto: Kuba Jíra a Šimon Šiplák, publikováno 19.7.2018

Vyhlazovací středisko Malý Trostinec – dějiny a památka
Autorka: (eb), publikováno 18.7.2018

Výsušná jižní Morava vydává slabou žňovou úrodu
Autor: (vž), publikováno 18.7.2018

Vše pro úsměv na dětských tvářích
Autor: Jaroslav Bobek, publikováno 18.7.2018