BrnoŽurnál je webová prezentace členů Jihomoravské pobočky Syndikátu novinářů České republiky. Stránky BrnoŽurnálu nehodlají suplovat deníky či další obdobná periodika, proto jejich primární určení je poněkud odlišné − zejména co se týče žánrů. BrnoŽurnál hodlá upřednostňovat hlavně delší a dlouhodoběji působící publicistické materiály, na něž v běžném denním tisku prostě nebývá místo, a i když a priori nebudou vyloučeny krátké a aktuální příspěvky, poskytne v tomto směru místo v příslušné rubrice především materiálům, které nemají jepičí život a jež mají jednoznačný vztah k jihomoravskému regionu. Za případný výběr textů a za celkové vyprofilování stránek zodpovídá redakční rada, která ovšem přivítá jakékoli případné návrhy, připomínky a poznámky přispěvatelů i ostatních čtenářů. I když autory příspěvků budou v prvé řadě členové SN ČR z jižní Moravy, mezi nimiž je v současnosti řada kolegyň a kolegů, kteří se ocitli mimo hlavní mediální sféru, a to ne vždy „zásluhou“ přibývajících roků, neuzavíráme se do žádného výlučného společenství, takže možnost publikovat budou mít i další autoři, přičemž členství v SN ČR nemusí být vždy nutně podmínkou. Přitom je třeba připomenout, že i když členové redakční rady budou mít pochopitelně určitou supervizi jak co do pojetí, zaměření a úrovně textů, tak i co se týče stylistiky a v neposlední řadě také pravopisu, budou se snažit zasahovat do příspěvků co nejméně, ba pokud možno vůbec ne, neboť u většiny autorů samozřejmě předpokládají základní profesní vyspělost, nehledě na to, že úkolem členů redakční rady není nadlimitní provádění korektur a dalších úprav, a to nejen proto, že tuto činnost vykonávají bez nároků na odměnu. Články a fotografiemi chce BrnoŽurnál přispět k lepšímu poznání, tříbení názorů a k aktivnímu spoluformování veřejného prostoru. Budeme rádi, když si na tyto stránky najdete cestu opakovaně − ať už jako čtenáři, tak i coby autoři.  Přejeme  Vám dobré počtení!


>>>>> <<<<<

    Valná hromada 2016 rozhodla zrušit úřední hodiny v kanceláři Syndikátu novinářů jižní Moravy. Zájemci o jednání s kterýmkoliv členem regionální rady si domluví individuální schůzky telefonicky, bez ohledu na stanovený úřední den. Jednání regionální rady jsou přístupná všem členům registrovaným v SN JM. Termíny příštích schůzí: 25. října a 13. prosince 2018, vždy ve 14 hodin.

Telefony členů Regionální rady SN JM:

Jaroslav Bobek, předseda regionální rady:
775 062 749
Jan Trojan, místopředseda: 602 655 092
Jana Čipáková, předsedkyně Klubu novinářů:
728 819 973
Jaroslav Haid: 602 770 843
Jan Tomandl: 724 265 298


 Aktuální příspěvky 

V tomto přehledu najdete pouze příspěvky, které byly zařazeny v uplynulých 30 dnech. Úplný přehled všech článků hledejte v jednotlivých rubrikách.

Prévertovi Milenci nebes v Mahenově divadle
Autor: (jac), foto: Jakub Jíra, publikováno 20.10.2018

Jihomoravští hasiči usilují o umístění v soutěžní anketě
Autor: (jh), publikováno 19.10.2018

Japonsko – země trochu z jiné planety
Text a foto: Jiří C. Roupec, publikováno 18.10.2018

Osmičková přesmyčka baví diváky městského divadla
Autor: (tr), publikováno 17.10.2018

Křest knihy Balada o Vlčím vrchu
Autor: (kk), foto: Libor Velan, publikováno 7.10.2018

Takové krásné odpoledne
Autor: František Vícha, publikováno 7.10.2018

Křest knihy Lelekovice
Autor: Karel Kovařík, foto: Iva Všetečková, publikováno 2.10.2018

Pamětní deska vyhnaným československým občanům
Autor: (vž), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 30.9.2018

V brněnském Domě umění byla zahájena výstava z díla Jana Steklíka
Text a foto: Ladislav Vencálek, publikováno 29.9.2018

Obrazy země, umění z hlíny a prachu
Autor: (jbo), publikováno 28.9.2018

Galerie Kopečná oslaví první narozeniny
Autor: Jaroslav Bobek, publikováno 25.9.2018

Skončil festival brněnských národnostních menšin Babylonfest
Autor: (vž), publikováno 22.9.2018

V brněnském Cafe Podnebi se křtilo…
Autor: (jbo), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 22.9.2018

Policistou na zkoušku
Text a foto: Jaroslav Bobek, publikováno 22.9.2018