BrnoŽurnál je webová prezentace členů Jihomoravské pobočky Syndikátu novinářů České republiky. Stránky Brno Žurnálu nehodlají suplovat deníky či další obdobná periodika, proto jejich primární určení je poněkud odlišné − zejména co se týče žánrů. BrnoŽurnál hodlá upřednostňovat hlavně delší a dlouhodoběji působící publicistické materiály, na něž v běžném denním tisku prostě nebývá místo, a i když a priori nebudou vyloučeny krátké a aktuální příspěvky, poskytne v tomto směru místo v příslušné rubrice především materiálům, které nemají jepičí život a jež mají jednoznačný vztah k jihomoravskému regionu. Za případný výběr textů a za celkové vyprofilování stránek zodpovídá redakční rada, která ovšem přivítá jakékoli případné návrhy, připomínky a poznámky přispěvatelů i ostatních čtenářů. I když autory příspěvků budou v prvé řadě členové SN ČR z jižní Moravy, mezi nimiž je v současnosti řada kolegyň a kolegů, kteří se ocitli mimo hlavní mediální sféru, a to ne vždy „zásluhou“ přibývajících roků, neuzavíráme se do žádného výlučného společenství, takže možnost publikovat budou mít i další autoři, přičemž členství v SN ČR nemusí být vždy nutně podmínkou. Přitom je třeba připomenout, že i když členové redakční rady budou mít pochopitelně určitou supervizi jak co do pojetí, zaměření a úrovně textů, tak i co se týče stylistiky a v neposlední řadě také pravopisu, budou se snažit zasahovat do příspěvků co nejméně, ba pokud možno vůbec ne, neboť u většiny autorů samozřejmě předpokládají základní profesní vyspělost, nehledě na to, že úkolem členů redakční rady není nadlimitní provádění korektur a dalších úprav, a to nejen proto, že tuto činnost vykonávají bez nároků na odměnu. Články a fotografiemi chce BrnoŽurnál přispět k lepšímu poznání, tříbení názorů a k aktivnímu spoluformování veřejného prostoru. Budeme rádi, když si na tyto stránky najdete cestu opakovaně − ať už jako čtenáři, tak i coby autoři. Přejeme Vám dobré počtení!

<<<<>>>>

 


 Aktuální příspěvky 

V tomto přehledu najdete pouze příspěvky, které byly zařazeny v uplynulých 30 dnech. Úplný přehled všech článků hledejte v jednotlivých rubrikách.

Odešel Jaroslav Bobek

Napoleon, Churchill a podívaná na Biskupském dvoře
Autor: Jan Trojan, publikováno 1.6.2021

Nůž v kredenci
Autor: Michal Žák, publikováno 31.5.2021

Anketa Dobrovolní hasiči roku startuje po jedenácté
Autor: Jaroslav Haid, publikováno 27.5.2021

Kdo se živí psaním
Autor: Michal Žák, publikováno 22.5.2021

Šafrův Týdeník Forum začne vycházet již v srpnu
Autoři: Kristián Chalupa, publikováno 18.6.2021

Brno má první aktivní virtuální galerii
Autoři: (tr, wiki), publikováno 30.4.2021

ÚOHS: Vysoká sankce za kartel v oblasti zakázek nabyla právní moci
Autoři: Kristián Chalupa, publikováno 6.5.2021

Hledá se kočka
Autor: Vinný malíř, publikováno 30.4.2021

O stoce a větrných mlýnech
Autor: Libor Kalina, publikováno 24.4.2021

Plukovník Štefec a další agrese vůči naší zemi
Autor: Kristián Chalupa, publikováno 18.4.2021

Dítě v Uherském Hradišti jako rukojmí svého otce. Neuvěřitelné
Autor: Kristián Chalupa, publikováno 16.4.2021

Krásné kulaté narozeniny kolegyně Mgr. Jany Čipákové
Autoři: (jbo), (tr), publikováno 15.4.2021

Odešel rocker…
Autoř: (lav), publikováno 15.4.2021

Předseda ÚOHS Mlsna vyzývá europoslance, aby nepodporovali protisoutěžní regulaci zemědělství
Autor: Kristián Chalupa, publikováno 13.4.2021

Etuda Jana Blatného…
Autor: Ladislav Vencálek, publikováno 12.4.2021

Znáte sochaře Františka Bělského?
Autor: Michal Žák, publikováno 9.4.2021


>>>>> <<<<<

    Jednání regionální rady jsou přístupná všem členům registrovaným v SN JM. Zájemci o jednání s kterýmkoliv členem regionální rady si mohou domluvit individuální schůzky telefonicky. 

Telefony členů Regionální rady SN JM:

Jan Trojan, místopředseda RR: +420 602 655 092
Jana Čipáková, předsedkyně Klubu novinářů:
+420 728 819 973
Jaroslav Haid: +420 602 770 843
Jan Tomandl: +420 724 265 298

>>>>> <<<<<