BrnoŽurnál je webová prezentace členů Jihomoravské pobočky Syndikátu novinářů České republiky. Stránky BrnoŽurnálu nehodlají suplovat deníky či další obdobná periodika, proto jejich primární určení je poněkud odlišné − zejména co se týče žánrů. BrnoŽurnál hodlá upřednostňovat hlavně delší a dlouhodoběji působící publicistické materiály, na něž v běžném denním tisku prostě nebývá místo, a i když a priori nebudou vyloučeny krátké a aktuální příspěvky, poskytne v tomto směru místo v příslušné rubrice především materiálům, které nemají jepičí život a jež mají jednoznačný vztah k jihomoravskému regionu. Za případný výběr textů a za celkové vyprofilování stránek zodpovídá redakční rada, která ovšem přivítá jakékoli případné návrhy, připomínky a poznámky přispěvatelů i ostatních čtenářů. I když autory příspěvků budou v prvé řadě členové SN ČR z jižní Moravy, mezi nimiž je v současnosti řada kolegyň a kolegů, kteří se ocitli mimo hlavní mediální sféru, a to ne vždy „zásluhou“ přibývajících roků, neuzavíráme se do žádného výlučného společenství, takže možnost publikovat budou mít i další autoři, přičemž členství v SN ČR nemusí být vždy nutně podmínkou. Přitom je třeba připomenout, že i když členové redakční rady budou mít pochopitelně určitou supervizi jak co do pojetí, zaměření a úrovně textů, tak i co se týče stylistiky a v neposlední řadě také pravopisu, budou se snažit zasahovat do příspěvků co nejméně, ba pokud možno vůbec ne, neboť u většiny autorů samozřejmě předpokládají základní profesní vyspělost, nehledě na to, že úkolem členů redakční rady není nadlimitní provádění korektur a dalších úprav, a to nejen proto, že tuto činnost vykonávají bez nároků na odměnu. Články a fotografiemi chce BrnoŽurnál přispět k lepšímu poznání, tříbení názorů a k aktivnímu spoluformování veřejného prostoru. Budeme rádi, když si na tyto stránky najdete cestu opakovaně − ať už jako čtenáři, tak i coby autoři.  Přejeme  Vám dobré počtení!


>>>>> <<<<<

    Valná hromada 2016 rozhodla zrušit úřední hodiny v kanceláři Syndikátu novinářů jižní Moravy. Zájemci o jednání s kterýmkoliv členem regionální rady si domluví individuální schůzky telefonicky, bez ohledu na stanovený úřední den. Jednání regionální rady jsou přístupná všem členům registrovaným v SN JM. Termín příští schůze: 13. prosince 2018 ve 14 hodin.

Telefony členů Regionální rady SN JM:

Jaroslav Bobek, předseda regionální rady:
775 062 749
Jan Trojan, místopředseda: 602 655 092
Jana Čipáková, předsedkyně Klubu novinářů:
728 819 973
Jaroslav Haid: 602 770 843
Jan Tomandl: 724 265 298


 Aktuální příspěvky 

V tomto přehledu najdete pouze příspěvky, které byly zařazeny v uplynulých 30 dnech. Úplný přehled všech článků hledejte v jednotlivých rubrikách.

Dobrovolní hasiči roku 2018 získali přes 2,4 milionu korun
Autor: (jh), publikováno 15.11.2018

Do roka a do dna
Text a foto: Ladislav Vencálek, publikováno 15.11.2018

Nedávno tu byli
Autor: Bohumil Hlaváček, publikováno 14.11.2018

K nejnovější premiéře Janáčkovy sedmé opery v Národním divadle Brno
Autor: (tr), publikováno 12.11.2018

Poezie v galerii – NA BÍLO
Autor: (jbo), publikováno 6.11.2018

Hodiny ze Schwarzwaldu
Text a foto: Jaroslav Bobek, publikováno 6.11.2018

Zoo Brno v boji proti znečištění plasty
Autor: (jbo), publikováno 2.11.2018

Big v městském divadle je velký muzikál
Autor: Jan Trojan, publikováno 1.11.2018

Na výstavišti budou vyhlášeni hasiči roku 2018
Autor: (jh), publikováno 30.10.2018

Antonín Přidal vzpomíná
Autor: Michal Žák, publikováno 30.10.2018

Paměť národa otevřela novou pobočku v Brně
Autorka: Markéta Malá, publikováno 29.10.2018

Výsledkem projektu je pomník v Mikulově
Autor: Jan Mervart, historické exkursy: (art), (ek), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 28.10.2018

Pouhých 60 roků...
Text a foto: Jan Martof, publikováno 26.10.2018

Televizní návštěva v Diakonii
Autor: (lav), publikováno 25.10.2018

Průmysl na Moravě 1918
Autor: (jbo), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 23.10.2018

Důvod k radosti…
Autor: Ladislav Vencálek, foto: Dada Klementová, publikováno 25.10.2018

Prévertovi Milenci nebes v Mahenově divadle
Autor: (jac), foto: Jakub Jíra, publikováno 20.10.2018

Jihomoravští hasiči usilují o umístění v soutěžní anketě
Autor: (jh), publikováno 19.10.2018

Japonsko – země trochu z jiné planety
Text a foto: Jiří C. Roupec, publikováno 18.10.2018