BrnoŽurnál je webová prezentace členů Jihomoravské pobočky Syndikátu novinářů České republiky. Stránky BrnoŽurnálu nehodlají suplovat deníky či další obdobná periodika, proto jejich primární určení je poněkud odlišné − zejména co se týče žánrů. BrnoŽurnál hodlá upřednostňovat hlavně delší a dlouhodoběji působící publicistické materiály, na něž v běžném denním tisku prostě nebývá místo, a i když a priori nebudou vyloučeny krátké a aktuální příspěvky, poskytne v tomto směru místo v příslušné rubrice především materiálům, které nemají jepičí život a jež mají jednoznačný vztah k jihomoravskému regionu. Za případný výběr textů a za celkové vyprofilování stránek zodpovídá redakční rada, která ovšem přivítá jakékoli případné návrhy, připomínky a poznámky přispěvatelů i ostatních čtenářů. I když autory příspěvků budou v prvé řadě členové SN ČR z jižní Moravy, mezi nimiž je v současnosti řada kolegyň a kolegů, kteří se ocitli mimo hlavní mediální sféru, a to ne vždy „zásluhou“ přibývajících roků, neuzavíráme se do žádného výlučného společenství, takže možnost publikovat budou mít i další autoři, přičemž členství v SN ČR nemusí být vždy nutně podmínkou. Přitom je třeba připomenout, že i když členové redakční rady budou mít pochopitelně určitou supervizi jak co do pojetí, zaměření a úrovně textů, tak i co se týče stylistiky a v neposlední řadě také pravopisu, budou se snažit zasahovat do příspěvků co nejméně, ba pokud možno vůbec ne, neboť u většiny autorů samozřejmě předpokládají základní profesní vyspělost, nehledě na to, že úkolem členů redakční rady není nadlimitní provádění korektur a dalších úprav, a to nejen proto, že tuto činnost vykonávají bez nároků na odměnu. Články a fotografiemi chce BrnoŽurnál přispět k lepšímu poznání, tříbení názorů a k aktivnímu spoluformování veřejného prostoru. Budeme rádi, když si na tyto stránky najdete cestu opakovaně − ať už jako čtenáři, tak i coby autoři.  Přejeme  Vám dobré počtení!


>>>>> <<<<<

    Valná hromada 2016 rozhodla zrušit úřední hodiny v kanceláři Syndikátu novinářů jižní Moravy. Zájemci o jednání s kterýmkoliv členem regionální rady si domluví individuální schůzky telefonicky, bez ohledu na stanovený úřední den. Jednání regionální rady jsou přístupná všem členům registrovaným v SN JM. Termíny příštích schůzí: 25. října a 13. prosince 2018, vždy ve 14 hodin.

Telefony členů Regionální rady SN JM:

Jaroslav Bobek, předseda regionální rady:
775 062 749
Jan Trojan, místopředseda: 602 655 092
Jana Čipáková, předsedkyně Klubu novinářů:
728 819 973
Jaroslav Haid: 602 770 843
Jan Tomandl: 724 265 298


 Aktuální příspěvky 

V tomto přehledu najdete pouze příspěvky, které byly zařazeny v uplynulých 30 dnech. Úplný přehled všech článků hledejte v jednotlivých rubrikách.

Koncertní sál v Brně už má konkrétní podobu
Autorka: Karla Hofmannová, vizualizace: Konior Studio, publikováno 15.9.2018

Výstava fotografií National Geographic
Autor: (jbo), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 15.9.2018

Ojedinělý projekt čtyř evropských malířek
Autorka: Věra Rudolfová, publikováno 13.9.2018

Svět, v němž každé zrnko prachu srší radostí
Autor: Michal Žák, publikováno 13.9.2018

Labuť v mnoha podobách
Autor: (jbo), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 11.9.2018

Nikdy není pozdě na spokojený tým
Autor: Bohumil Hlaváček, publikováno 9.9.2018

Grand Prix Austerlitz 2018 zná své vítěze
Autor: (jbo), foto: Anna Pecková, publikováno 7.9.2018

Babiš zneuctil památku hrdinů ze srpna 1968 i zastřelených u Berlínské zdi
Autor: Kristián Chalupa, publikováno 7.9.2018

Herec Jaroslav Tuček slaví 80. narozeniny
Text a foto: Jaroslav Bobek, publikováno 5.9.2018

Metamorfózy v česko-rakouských vztazích očima pamětnice holocaustu
Autorka: (eb), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 1.9.2018

Za novými obyvateli do Zoo Brno
Autor: (jbo), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 31.8.2018

Cenná mezinárodní výměna zkušeností
Autor: (jbo), publikováno 29.8.2018

Vymalujeme divadlo
Autor: (jbo), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 21.8.2018

Letos opět troje bartolomějské hody v Brně
Autor: Bohumil Hlaváček, publikováno 20.8.2018

Unikátní replika historického automobilu Benz
Autor: (jbo), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 18.8.2018

Brno oslavilo vítězství nad Švédy
Autor: (vž), foto: Václav Žalud, publikováno 18.8.2018

Hrdinové si zaslouží naši úctu a obdiv
Autor: Jaroslav Bobek, publikováno 17.8.2018