BrnoŽurnál je webová prezentace členů Jihomoravské pobočky Syndikátu novinářů České republiky. Stránky BrnoŽurnálu nehodlají suplovat deníky či další obdobná periodika, proto jejich primární určení je poněkud odlišné − zejména co se týče žánrů. BrnoŽurnál hodlá upřednostňovat hlavně delší a dlouhodoběji působící publicistické materiály, na něž v běžném denním tisku prostě nebývá místo, a i když a priori nebudou vyloučeny krátké a aktuální příspěvky, poskytne v tomto směru místo v příslušné rubrice především materiálům, které nemají jepičí život a jež mají jednoznačný vztah k jihomoravskému regionu. Za případný výběr textů a za celkové vyprofilování stránek zodpovídá redakční rada, která ovšem přivítá jakékoli případné návrhy, připomínky a poznámky přispěvatelů i ostatních čtenářů. I když autory příspěvků budou v prvé řadě členové SN ČR z jižní Moravy, mezi nimiž je v současnosti řada kolegyň a kolegů, kteří se ocitli mimo hlavní mediální sféru, a to ne vždy „zásluhou“ přibývajících roků, neuzavíráme se do žádného výlučného společenství, takže možnost publikovat budou mít i další autoři, přičemž členství v SN ČR nemusí být vždy nutně podmínkou. Přitom je třeba připomenout, že i když členové redakční rady budou mít pochopitelně určitou supervizi jak co do pojetí, zaměření a úrovně textů, tak i co se týče stylistiky a v neposlední řadě také pravopisu, budou se snažit zasahovat do příspěvků co nejméně, ba pokud možno vůbec ne, neboť u většiny autorů samozřejmě předpokládají základní profesní vyspělost, nehledě na to, že úkolem členů redakční rady není nadlimitní provádění korektur a dalších úprav, a to nejen proto, že tuto činnost vykonávají bez nároků na odměnu. Články a fotografiemi chce BrnoŽurnál přispět k lepšímu poznání, tříbení názorů a k aktivnímu spoluformování veřejného prostoru. Budeme rádi, když si na tyto stránky najdete cestu opakovaně − ať už jako čtenáři, tak i coby autoři.  Přejeme  Vám dobré počtení!


>>>>> <<<<<

    Jednání regionální rady jsou přístupná všem členům registrovaným v SN JM. Termíny příští schůze: 10. prosince 2020 ve 14 hodin. Zájemci o jednání s kterýmkoliv členem regionální rady si mohou domluvit individuální schůzky telefonicky. 

Telefony členů Regionální rady SN JM:

Jan Trojan, místopředseda RR: 602 655 092
Jana Čipáková, předsedkyně Klubu novinářů:
728 819 973
Jaroslav Haid: 602 770 843
Jan Tomandl: 724 265 298

>>>>> <<<<<


 Aktuální příspěvky 

V tomto přehledu najdete pouze příspěvky, které byly zařazeny v uplynulých 30 dnech. Úplný přehled všech článků hledejte v jednotlivých rubrikách.

Zemřel novinář Bohumil Hlaváček
Autor: Jaroslav Bobek, publikováno 30.11.2020

Část společnosti je chutné sousto pro gurmány Babišova typu
Autor: Kristián Chalupa, publikováno 29.11.2020

ÚOHS vydal ke koronavirové krizi operativně zvláštní číslo infolistu
Autor: Kristián Chalupa, publikováno 23.11.2020

Jak se žilo a jedlo u Janáčků
Autor: Vít Závodský, publikováno 23.11.2020

Odešel spisovatel Ivan Kříž
Autor: Jaroslav Štěpaník, publikováno 14.11.2020

Brněnský „čapkolog“ bilancuje
Autor: Vít Závodský, publikováno 13.11.2020

Moravo, ach Moravo
Autor: Michal Žák, publikováno 6.11.2020

Hostýn nejen v čase koronavirovém
Autor: Ladislav Vencálek, publikováno 5.11.2020

Putna aneb co to tam vlastně stojí
Autor: Michal Žák, publikováno 4.11.2020

Hostýn – místo pro zamyšlení
Autor: Ladislav Vencálek, publikováno 3.11.2020

Předseda ÚOHS Rafaj očekává od Libereckého kraje za lživé útoky omluvu
Autor: Kristián Chalupa, publikováno 30.10.2020

Festival Janáček Brno 2020 – Úspěch, uznání i pozitivní zpráva
Autor: Jaroslav Štěpaník, publikováno 23.10.2020

Za všechno může někdo jiný
Autor: Ladislav Vencálek, publikováno 23.10.2020

Jaroslav Tuček mudruje Cestou k podzimu
Autor: (tr), publikováno 23.10.2020

Anketa Dobrovolní hasiči roku se blíží do finále
Autor: Jaroslav Haid, publikováno 17.10.2020

U Janáčků po rekonstrukci
Autor: Petr Michl, publikováno 11.10.2020

MZM zve na den archeologie
Autor: Petr Michl, publikováno 11.10.2020

Rytíř smutné postavy plukovník Prymula opět vyhrožuje
Autor: Kristián Chalupa, publikováno 6.10.2020

Odešla paní Erika Bezdíčková
Autor: Ladislav Vencálek, publikováno 6.10.2020