BrnoŽurnál je webová prezentace členů Jihomoravské pobočky Syndikátu novinářů České republiky. Stránky BrnoŽurnálu nehodlají suplovat deníky či další obdobná periodika, proto jejich primární určení je poněkud odlišné − zejména co se týče žánrů. BrnoŽurnál hodlá upřednostňovat hlavně delší a dlouhodoběji působící publicistické materiály, na něž v běžném denním tisku prostě nebývá místo, a i když a priori nebudou vyloučeny krátké a aktuální příspěvky, poskytne v tomto směru místo v příslušné rubrice především materiálům, které nemají jepičí život a jež mají jednoznačný vztah k jihomoravskému regionu. Za případný výběr textů a za celkové vyprofilování stránek zodpovídá redakční rada, která ovšem přivítá jakékoli případné návrhy, připomínky a poznámky přispěvatelů i ostatních čtenářů. I když autory příspěvků budou v prvé řadě členové SN ČR z jižní Moravy, mezi nimiž je v současnosti řada kolegyň a kolegů, kteří se ocitli mimo hlavní mediální sféru, a to ne vždy „zásluhou“ přibývajících roků, neuzavíráme se do žádného výlučného společenství, takže možnost publikovat budou mít i další autoři, přičemž členství v SN ČR nemusí být vždy nutně podmínkou. Přitom je třeba připomenout, že i když členové redakční rady budou mít pochopitelně určitou supervizi jak co do pojetí, zaměření a úrovně textů, tak i co se týče stylistiky a v neposlední řadě také pravopisu, budou se snažit zasahovat do příspěvků co nejméně, ba pokud možno vůbec ne, neboť u většiny autorů samozřejmě předpokládají základní profesní vyspělost, nehledě na to, že úkolem členů redakční rady není nadlimitní provádění korektur a dalších úprav, a to nejen proto, že tuto činnost vykonávají bez nároků na odměnu. Články a fotografiemi chce BrnoŽurnál přispět k lepšímu poznání, tříbení názorů a k aktivnímu spoluformování veřejného prostoru. Budeme rádi, když si na tyto stránky najdete cestu opakovaně − ať už jako čtenáři, tak i coby autoři.  Přejeme  Vám dobré počtení!


>>>>> <<<<<

    Valná hromada 2016 rozhodla zrušit úřední hodiny v kanceláři Syndikátu novinářů jižní Moravy. Zájemci o jednání s kterýmkoliv členem regionální rady si domluví individuální schůzky telefonicky, bez ohledu na stanovený úřední den. Jednání regionální rady jsou přístupná všem členům registrovaným v SN JM. Termíny příštích schůzí: 25. dubna a 20. června 2019, vždy ve 14 hodin.

Telefony členů Regionální rady SN JM:

Jaroslav Bobek, předseda regionální rady:
775 062 749
Jan Trojan, místopředseda: 602 655 092
Jana Čipáková, předsedkyně Klubu novinářů:
728 819 973
Jaroslav Haid: 602 770 843
Jan Tomandl: 724 265 298


 Aktuální příspěvky 

V tomto přehledu najdete pouze příspěvky, které byly zařazeny v uplynulých 30 dnech. Úplný přehled všech článků hledejte v jednotlivých rubrikách.

In memoriam Jindry Delongové
Autorka: Libuše Zbořilová, publikováno 20.3.2019

Rudolf Fila: SKICÁRE
Autor: Jaroslav Bobek, publikováno 18.3.2019

Dnešní doba si žádá víc než umět číst a psát
Autor: Jiří C. Roupec, publikováno 18.3.2019

Sochařka Sylva Lacinová-Jílková
Autor: Jaroslav Štěpaník, publikováno 17.3.2019

Domenico Cimarosa s italským dirigentem
Autor: (tr), publikováno 17.3.2019

Čaroděj ze země Oz
Autor: Petr Michl, publikováno 15.3.2019

U Mahenů doma je zrekonstruováno a vymalováno, přijďte na návštěvu!!!
Autorka: Karla Hofmannová, foto: Stanislav Vrbka, publikováno 14.3.2019

Zemřel kreslíř Emil Hoffmann
Autor: Bohumil Hlaváček, publikováno 13.3.2019

Malířova oblíbená zákoutí
Autor: (jbo), publikováno 13.3.2019

Svět Kapuletů a Monteků – náš svět
Autor: Jan Chmelíček, foto: Kuba Jíra, publikováno 10.3.2019

Exotika ruské přírody
Autor: (vž), publikováno 9.3.2019

Fašank Brno 2019
Text a foto: Petr Michl, publikováno 5.3.2019

Petra, Petruška, Péťa, Pétěnka
Autor: František Vícha, publikováno 4.3.2019

V divadle Husa na provázku se vzpomínalo na zesnulého Jiřího Pechu
Autorka: Markéta Malá, publikováno 1.3.2019

Lední medvědi budou mít obnovený výběh
Autor: (tr), publikováno 1.3.2019

Dominikánské náměstí bude doplněno výtvarnými prvky
Autorka: Karla Hofmannová, publikováno 28.2.2019

Ve Dvorním divadle oživují Loutku
Autor: (tr), publikováno 28.2.2019

Protiústavní komunistický puč a tři Janové
Autor: Kristián Chalupa, publikováno 27.2.2019

Postava Anny jako drahokam v prstenu
Autor: (tr), publikováno 26.2.2019

Zlatý pohár PIVEX 2019 získalo pivo Zubr Gold
Autor: (jbo), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 25.2.2019

Zločiny komunistické totality připomněl pietní akt a výstava
Autorka: Markéta Malá, publikováno 23.2.2019

Vítězný Únor aneb: Jednou budete zváženi
Text a foto: Ladislav Vencálek, publikováno 22.2.2019

Balet baletů opět září
Autor: Jan Chmelíček, publikováno 21.2.2019