BrnoŽurnál je webová prezentace členů Jihomoravské pobočky Syndikátu novinářů České republiky. Stránky BrnoŽurnálu nehodlají suplovat deníky či další obdobná periodika, proto jejich primární určení je poněkud odlišné − zejména co se týče žánrů. BrnoŽurnál hodlá upřednostňovat hlavně delší a dlouhodoběji působící publicistické materiály, na něž v běžném denním tisku prostě nebývá místo, a i když a priori nebudou vyloučeny krátké a aktuální příspěvky, poskytne v tomto směru místo v příslušné rubrice především materiálům, které nemají jepičí život a jež mají jednoznačný vztah k jihomoravskému regionu. Za případný výběr textů a za celkové vyprofilování stránek zodpovídá redakční rada, která ovšem přivítá jakékoli případné návrhy, připomínky a poznámky přispěvatelů i ostatních čtenářů. I když autory příspěvků budou v prvé řadě členové SN ČR z jižní Moravy, mezi nimiž je v současnosti řada kolegyň a kolegů, kteří se ocitli mimo hlavní mediální sféru, a to ne vždy „zásluhou“ přibývajících roků, neuzavíráme se do žádného výlučného společenství, takže možnost publikovat budou mít i další autoři, přičemž členství v SN ČR nemusí být vždy nutně podmínkou. Přitom je třeba připomenout, že i když členové redakční rady budou mít pochopitelně určitou supervizi jak co do pojetí, zaměření a úrovně textů, tak i co se týče stylistiky a v neposlední řadě také pravopisu, budou se snažit zasahovat do příspěvků co nejméně, ba pokud možno vůbec ne, neboť u většiny autorů samozřejmě předpokládají základní profesní vyspělost, nehledě na to, že úkolem členů redakční rady není nadlimitní provádění korektur a dalších úprav, a to nejen proto, že tuto činnost vykonávají bez nároků na odměnu. Články a fotografiemi chce BrnoŽurnál přispět k lepšímu poznání, tříbení názorů a k aktivnímu spoluformování veřejného prostoru. Budeme rádi, když si na tyto stránky najdete cestu opakovaně − ať už jako čtenáři, tak i coby autoři.  Přejeme  Vám dobré počtení!


>>>>> <<<<<

    Jednání regionální rady jsou přístupná všem členům registrovaným v SN JM. Termíny příštích schůzí: 25. dubna a 20. června 2019, vždy ve 14 hodin. Zájemci o jednání s kterýmkoliv členem regionální rady si mohou domluvit individuální schůzky telefonicky. 

Telefony členů Regionální rady SN JM:

Jaroslav Bobek, předseda regionální rady:
775 062 749
Jan Trojan, místopředseda: 602 655 092
Jana Čipáková, předsedkyně Klubu novinářů:
728 819 973
Jaroslav Haid: 602 770 843
Jan Tomandl: 724 265 298


 Aktuální příspěvky 

V tomto přehledu najdete pouze příspěvky, které byly zařazeny v uplynulých 30 dnech. Úplný přehled všech článků hledejte v jednotlivých rubrikách.

Brno opět přivítalo divadelní mládí
Autor: Vít Závodský, publikováno 18.4.2019

Trio Bohémo se představuje…
Autor: (jbo), publikováno 17.4.2019

Americký kosmonaut Andrew Feustel přijel opět do Brna a opět s krtkem
Autorka: Karla Hofmannová, publikováno 16.4.2019

V Šatově u Znojma jsme se vrátili o 40 let zpět
Autorka: (AN), publikováno 15.4.2019

Běžci Brněnského půlmaratonu podpořili děti s postižením zraku
Autorka: Markéta Malá, publikováno 14.4.2019

Divadlo jako potěšení
Autor: Ladislav Vencálek, foto: Marek Olbrymek, publikováno 14.4.2019

Nebezpečné vztahy jsou trochu vážnou komedií
Autor: (tr), publikováno 11.4.2019

Krátce z dějin Králova Pole
Text a foto: Petr Michl, publikováno 11.4.2019

Nejlepší sbory a jednotky se opět utkají v anketě Dobrovolní hasiči roku
Autor: (jh), publikováno 10.4.2019

Stoleté gymnázium Elgartova slavilo!
Autorka: Karla Hofmannová, foto: Robert Vystrčil, publikováno 8.4.2019

Milan Kundera se na své devadesátiny vrátil do Brna – imaginárně
Autorka: Karla Hofmannová, foto: Zbyněk Maděryč, publikováno 4.4.2019

Kousíček mého mládí v Ankaranu
Autor: František Vícha, publikováno 4.4.2019

Naše Vysočina
Autorka: Věra Rudolfová, foto: Jaroslav Bobek, publikováno 3.4.2019

Jarní novinky v zábavním vědeckém parku
Autor: (jbo), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 2.4.2019

Autogramiáda paní Mileny Flodrové
Autorka: Karla Hofmannová, publikováno 31.3.2019

Bystrc vzpomínala na Jakuba Obrovského
Autorka: Věra Rudolfová, publikováno 29.3.2019

Otevřeli středisko centra světového interiérového designu
Autor: (vž), foto: Václav Žalud, publikováno 29.3.2019

Slavnostní událost ve státním zámku Lysice
Autorka: Věra Rudolfová, foto: Pavla Štusáková-Martínková, publikováno 28.3.2019

Vrba – rokyta – vetla
Autor: Michal Žák, publikováno 28.3.2019

Nevědět… zapomenout…
Autor: Ladislav Vencálek, publikováno 28.3.2019

Festival Ruské jaro na Moravě opět v proudu
Autor: (vž), publikováno 22.3.2019

Co nakonec zbude z demonstrací policejní síly?
Autor: Kristián Chalupa, publikováno 22.3.2019

Na Špilberku představují zapomenutého brněnského malíře Emila Pirchana
Autorka: Karla Hofmannová, foto: Michaela Budíková, publikováno 22.3.2019

In memoriam Jindry Delongové
Autorka: Libuše Zbořilová, publikováno 20.3.2019