BrnoŽurnál je webová prezentace členů Jihomoravské pobočky Syndikátu novinářů České republiky. Stránky BrnoŽurnálu nehodlají suplovat deníky či další obdobná periodika, proto jejich primární určení je poněkud odlišné − zejména co se týče žánrů. BrnoŽurnál hodlá upřednostňovat hlavně delší a dlouhodoběji působící publicistické materiály, na něž v běžném denním tisku prostě nebývá místo, a i když a priori nebudou vyloučeny krátké a aktuální příspěvky, poskytne v tomto směru místo v příslušné rubrice především materiálům, které nemají jepičí život a jež mají jednoznačný vztah k jihomoravskému regionu. Za případný výběr textů a za celkové vyprofilování stránek zodpovídá redakční rada, která ovšem přivítá jakékoli případné návrhy, připomínky a poznámky přispěvatelů i ostatních čtenářů. I když autory příspěvků budou v prvé řadě členové SN ČR z jižní Moravy, mezi nimiž je v současnosti řada kolegyň a kolegů, kteří se ocitli mimo hlavní mediální sféru, a to ne vždy „zásluhou“ přibývajících roků, neuzavíráme se do žádného výlučného společenství, takže možnost publikovat budou mít i další autoři, přičemž členství v SN ČR nemusí být vždy nutně podmínkou. Přitom je třeba připomenout, že i když členové redakční rady budou mít pochopitelně určitou supervizi jak co do pojetí, zaměření a úrovně textů, tak i co se týče stylistiky a v neposlední řadě také pravopisu, budou se snažit zasahovat do příspěvků co nejméně, ba pokud možno vůbec ne, neboť u většiny autorů samozřejmě předpokládají základní profesní vyspělost, nehledě na to, že úkolem členů redakční rady není nadlimitní provádění korektur a dalších úprav, a to nejen proto, že tuto činnost vykonávají bez nároků na odměnu. Články a fotografiemi chce BrnoŽurnál přispět k lepšímu poznání, tříbení názorů a k aktivnímu spoluformování veřejného prostoru. Budeme rádi, když si na tyto stránky najdete cestu opakovaně − ať už jako čtenáři, tak i coby autoři.  Přejeme  Vám dobré počtení!


>>>>> <<<<<

    Valná hromada 2016 rozhodla zrušit úřední hodiny v kanceláři Syndikátu novinářů jižní Moravy. Zájemci o jednání s kterýmkoliv členem regionální rady si domluví individuální schůzky telefonicky, bez ohledu na stanovený úřední den. Jednání regionální rady jsou přístupná všem členům registrovaným v SN JM. Termíny příštích schůzí: 21. února, 25. dubna a 20. června 2019, vždy ve 14 hodin.

Telefony členů Regionální rady SN JM:

Jaroslav Bobek, předseda regionální rady:
775 062 749
Jan Trojan, místopředseda: 602 655 092
Jana Čipáková, předsedkyně Klubu novinářů:
728 819 973
Jaroslav Haid: 602 770 843
Jan Tomandl: 724 265 298


 Aktuální příspěvky 

V tomto přehledu najdete pouze příspěvky, které byly zařazeny v uplynulých 30 dnech. Úplný přehled všech článků hledejte v jednotlivých rubrikách.

Janošík Revisited
Autor: Jan Chmelíček, foto: Jakub Jíra, publikováno 16.12.2018

Celé dětství
Autor: František Vícha, publikováno 10.12.2018

Režisér Zdeněk Kaloč má osmdesát
Autor: (tr), publikováno 9.12.2018

Roky a kroky Zlatého a Českého slavíka
Autor: (tr), publikováno 4.12.2018

Mezinárodní konference o umělecké kritice
Autor: (tr), publikováno 1.12.2018

Pavel Foltán: „Karel mezi námi“
Autor: (tz), publikováno 1.12.2018

Zemřel primáš Oldřich Kilián
Autor: Bohumil Hlaváček, publikováno 1.12.2018

Všední dny v Izraeli očima tří fotografů
Autorka: Erika Bezdíčková, publikováno 26.11.2018

Brno a jeho barvy
Text a foto: Ladislav Vencálek, publikováno 24.11.2018

Knížka plná laskavosti, soucitu a porozumění
Text a foto: Jaroslav Bobek, publikováno 22.11.2018

Rent je rocková opera o bohémě
Autor: Jan Trojan, publikováno 21.11.2018

Liška Bystrouška pokřtila nově zrekonstruované Janáčkovo divadlo a otevřela Festival Janáček Brno 2018
Autorka: Karla Hofmannová, foto: Marek Olbrzymek, publikováno 19.11.2018

Křest nové knihy Věry Rudolfové
Autor: (jbo), publikováno 18.11.2018