BrnoŽurnál je webová prezentace členů Jihomoravské pobočky Syndikátu novinářů České republiky. Stránky BrnoŽurnálu nehodlají suplovat deníky či další obdobná periodika, proto jejich primární určení je poněkud odlišné − zejména co se týče žánrů. BrnoŽurnál hodlá upřednostňovat hlavně delší a dlouhodoběji působící publicistické materiály, na něž v běžném denním tisku prostě nebývá místo, a i když a priori nebudou vyloučeny krátké a aktuální příspěvky, poskytne v tomto směru místo v příslušné rubrice především materiálům, které nemají jepičí život a jež mají jednoznačný vztah k jihomoravskému regionu. Za případný výběr textů a za celkové vyprofilování stránek zodpovídá redakční rada, která ovšem přivítá jakékoli případné návrhy, připomínky a poznámky přispěvatelů i ostatních čtenářů. I když autory příspěvků budou v prvé řadě členové SN ČR z jižní Moravy, mezi nimiž je v současnosti řada kolegyň a kolegů, kteří se ocitli mimo hlavní mediální sféru, a to ne vždy „zásluhou“ přibývajících roků, neuzavíráme se do žádného výlučného společenství, takže možnost publikovat budou mít i další autoři, přičemž členství v SN ČR nemusí být vždy nutně podmínkou. Přitom je třeba připomenout, že i když členové redakční rady budou mít pochopitelně určitou supervizi jak co do pojetí, zaměření a úrovně textů, tak i co se týče stylistiky a v neposlední řadě také pravopisu, budou se snažit zasahovat do příspěvků co nejméně, ba pokud možno vůbec ne, neboť u většiny autorů samozřejmě předpokládají základní profesní vyspělost, nehledě na to, že úkolem členů redakční rady není nadlimitní provádění korektur a dalších úprav, a to nejen proto, že tuto činnost vykonávají bez nároků na odměnu. Články a fotografiemi chce BrnoŽurnál přispět k lepšímu poznání, tříbení názorů a k aktivnímu spoluformování veřejného prostoru. Budeme rádi, když si na tyto stránky najdete cestu opakovaně − ať už jako čtenáři, tak i coby autoři.  Přejeme  Vám dobré počtení!


>>>>> <<<<<

    Jednání regionální rady jsou přístupná všem členům registrovaným v SN JM. Termíny příštích schůzí: 5. září, 24. října a 12. prosince 2019, vždy ve 14 hodin. Zájemci o jednání s kterýmkoliv členem regionální rady si mohou domluvit individuální schůzky telefonicky. 

Telefony členů Regionální rady SN JM:

Jaroslav Bobek, předseda regionální rady:
775 062 749
Jan Trojan, místopředseda: 602 655 092
Jana Čipáková, předsedkyně Klubu novinářů:
728 819 973
Jaroslav Haid: 602 770 843
Jan Tomandl: 724 265 298


 Aktuální příspěvky 

V tomto přehledu najdete pouze příspěvky, které byly zařazeny v uplynulých 30 dnech. Úplný přehled všech článků hledejte v jednotlivých rubrikách.

Nové horizonty událostí
Autor: (jbo), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 19.6.2019

Opera v brněnském Bronxu
Autor: Ladislav Vencálek, foto: Vít Kozba a autor, publikováno 18.6.2019

Valtické kulturní léto láká hosty z obou stran hranic
Autorka: Karla Hofmannová, publikováno 13.6.2019

Sny a surrealismus na scéně brněnské opery
Autor: (tr), publikováno 12.6.2019

Děti ze školy Vedlejší vystavují keramiku
Autor: (tr), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 12.6.2019

Strážnice 2019
Autor: (bh), publikováno 11.6.2019

Atypická publikace o hospodářské soutěži
Text a foto: Markéta Malá, publikováno 8.6.2019

Zemřel zpěvák a violový kontráš Milan Holzapfel
Autor: Bohumil Hlaváček, publikováno 6.6.2019

Lepší trdlem bíti nežli trdlem býti
Autor: Michal Žák, publikováno 3.6.2019

Multimediální výstava Paměti národa „Brno osvobozené!?“ připomíná hodnotu svobody
Autorka: Markéta Malá, publikováno 31.5.2019

Zoo přibližuje také domácí faunu
Autor: (tr), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 30.5.2019

Živý obraz, vodní orchestr, bublifuk
Autor: (jbo), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 28.5.2019

O historii i současnosti sportování
Autor: (jbo), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 28.5.2019

IDET, PYROS a ISET otevírají své brány
Autor: (jbo), publikováno 28.5.2019