BrnoŽurnál je webová prezentace členů Jihomoravské pobočky Syndikátu novinářů České republiky. Stránky BrnoŽurnálu nehodlají suplovat deníky či další obdobná periodika, proto jejich primární určení je poněkud odlišné − zejména co se týče žánrů. BrnoŽurnál hodlá upřednostňovat hlavně delší a dlouhodoběji působící publicistické materiály, na něž v běžném denním tisku prostě nebývá místo, a i když a priori nebudou vyloučeny krátké a aktuální příspěvky, poskytne v tomto směru místo v příslušné rubrice především materiálům, které nemají jepičí život a jež mají jednoznačný vztah k jihomoravskému regionu. Za případný výběr textů a za celkové vyprofilování stránek zodpovídá redakční rada, která ovšem přivítá jakékoli případné návrhy, připomínky a poznámky přispěvatelů i ostatních čtenářů. I když autory příspěvků budou v prvé řadě členové SN ČR z jižní Moravy, mezi nimiž je v současnosti řada kolegyň a kolegů, kteří se ocitli mimo hlavní mediální sféru, a to ne vždy „zásluhou“ přibývajících roků, neuzavíráme se do žádného výlučného společenství, takže možnost publikovat budou mít i další autoři, přičemž členství v SN ČR nemusí být vždy nutně podmínkou. Přitom je třeba připomenout, že i když členové redakční rady budou mít pochopitelně určitou supervizi jak co do pojetí, zaměření a úrovně textů, tak i co se týče stylistiky a v neposlední řadě také pravopisu, budou se snažit zasahovat do příspěvků co nejméně, ba pokud možno vůbec ne, neboť u většiny autorů samozřejmě předpokládají základní profesní vyspělost, nehledě na to, že úkolem členů redakční rady není nadlimitní provádění korektur a dalších úprav, a to nejen proto, že tuto činnost vykonávají bez nároků na odměnu. Články a fotografiemi chce BrnoŽurnál přispět k lepšímu poznání, tříbení názorů a k aktivnímu spoluformování veřejného prostoru. Budeme rádi, když si na tyto stránky najdete cestu opakovaně − ať už jako čtenáři, tak i coby autoři.  Přejeme  Vám dobré počtení!


>>>>> <<<<<

    Jednání regionální rady jsou přístupná všem členům registrovaným v SN JM. Termín příští schůze: 20. června 2019 ve 14 hodin. Zájemci o jednání s kterýmkoliv členem regionální rady si mohou domluvit individuální schůzky telefonicky. 

Telefony členů Regionální rady SN JM:

Jaroslav Bobek, předseda regionální rady:
775 062 749
Jan Trojan, místopředseda: 602 655 092
Jana Čipáková, předsedkyně Klubu novinářů:
728 819 973
Jaroslav Haid: 602 770 843
Jan Tomandl: 724 265 298


 Aktuální příspěvky 

V tomto přehledu najdete pouze příspěvky, které byly zařazeny v uplynulých 30 dnech. Úplný přehled všech článků hledejte v jednotlivých rubrikách.

Mimořádně prestižní divadelní festival těsně před startem
Autor: Kristián Chalupa, publikováno 15.5.2019

Pražské Jaro 2019 zahájil německý orchestr s brněnským dirigentem Jakubem Hrůšou
Autorka: Karla Hofmannová, foto: Zdeněk Chrapek, publikováno 14.5.2019

Objevte tajemství Karátových duší
Autor: (jbo), foto: Jaroslav Bobek, publikováno 14.5.2019

Brněnská Thálie pod lupou celostátní kritiky
Autor: Vít Závodský, publikováno 12.5.2019

Tom Šťovíček – Cesta k sobě
Autor: (red), publikováno 10.5.2019

Trojlístek zajímavých výstav v Brně
Autor: (jbo), publikováno 10.5.2019

Co má společného Anthropos, Afrika a Mamut?
Autorka: Karla Hofmannová, publikováno 7.5.2019

Okouzlení Afrikou
Text a foto: Petr Michl, publikováno 2.5.2019

Druhé vydání Odehnalova Hnízda srdce
Autor: (red), publikováno 29.4.2019

Spíše jen slovo do vlastní kapsy
Autor: Kristián Chalupa, publikováno 29.4.2019

Osm a půl a k tomu půl se rovná Nine
Autor: (tr), publikováno 29.4.2019

První glajcha v Nové Zbrojovce
Text a foto: Jaroslav Bobek, publikováno 26.4.2019