BrnoŽurnál je webová prezentace členů Jihomoravské pobočky Syndikátu novinářů České republiky. Stránky BrnoŽurnálu nehodlají suplovat deníky či další obdobná periodika, proto jejich primární určení je poněkud odlišné − zejména co se týče žánrů. BrnoŽurnál hodlá upřednostňovat hlavně delší a dlouhodoběji působící publicistické materiály, na něž v běžném denním tisku prostě nebývá místo, a i když a priori nebudou vyloučeny krátké a aktuální příspěvky, poskytne v tomto směru místo v příslušné rubrice především materiálům, které nemají jepičí život a jež mají jednoznačný vztah k jihomoravskému regionu. Za případný výběr textů a za celkové vyprofilování stránek zodpovídá redakční rada, která ovšem přivítá jakékoli případné návrhy, připomínky a poznámky přispěvatelů i ostatních čtenářů. I když autory příspěvků budou v prvé řadě členové SN ČR z jižní Moravy, mezi nimiž je v současnosti řada kolegyň a kolegů, kteří se ocitli mimo hlavní mediální sféru, a to ne vždy „zásluhou“ přibývajících roků, neuzavíráme se do žádného výlučného společenství, takže možnost publikovat budou mít i další autoři, přičemž členství v SN ČR nemusí být vždy nutně podmínkou. Přitom je třeba připomenout, že i když členové redakční rady budou mít pochopitelně určitou supervizi jak co do pojetí, zaměření a úrovně textů, tak i co se týče stylistiky a v neposlední řadě také pravopisu, budou se snažit zasahovat do příspěvků co nejméně, ba pokud možno vůbec ne, neboť u většiny autorů samozřejmě předpokládají základní profesní vyspělost, nehledě na to, že úkolem členů redakční rady není nadlimitní provádění korektur a dalších úprav, a to nejen proto, že tuto činnost vykonávají bez nároků na odměnu. Články a fotografiemi chce BrnoŽurnál přispět k lepšímu poznání, tříbení názorů a k aktivnímu spoluformování veřejného prostoru. Budeme rádi, když si na tyto stránky najdete cestu opakovaně − ať už jako čtenáři, tak i coby autoři.  Přejeme  Vám dobré počtení!


>>>>> <<<<<

    Jednání regionální rady jsou přístupná všem členům registrovaným v SN JM. Termíny příštích schůzí: 5. září, 24. října a 12. prosince 2019, vždy ve 14 hodin. Zájemci o jednání s kterýmkoliv členem regionální rady si mohou domluvit individuální schůzky telefonicky. 

Telefony členů Regionální rady SN JM:

Jaroslav Bobek, předseda regionální rady:
775 062 749
Jan Trojan, místopředseda: 602 655 092
Jana Čipáková, předsedkyně Klubu novinářů:
728 819 973
Jaroslav Haid: 602 770 843
Jan Tomandl: 724 265 298

>>>>> <<<<<


 Aktuální příspěvky 

V tomto přehledu najdete pouze příspěvky, které byly zařazeny v uplynulých 30 dnech. Úplný přehled všech článků hledejte v jednotlivých rubrikách.

František Derfler a jeho Divadlo U stolu mi budou chybět
Autor: Kristián Chalupa, publikováno 23.8.2019

Památce obětí holokaustu Romů a Sintů
Autor: (vž), foto: Václav Žalud, publikováno 22.8.2019

Děkuji, jednorožče!
Autor: Michal Žák, publikováno 19.8.2019

Koněspřežná šalina vyjela po 150 letech po původní trase
Autorka: Karla Hofmannová, publikováno 18.8.2019

Brno se opět ubránilo švédským útočníkům
Autor: (vž), foto: Václav Žalud, publikováno 18.8.2019

Vysoké teploty mohou demontovat uvažování
Autor: Kristián Chalupa, publikováno 16.8.2019

Sdílené bydlení soběstačných seniorů
Autor: (vž), foto: Václav Žalud, publikováno 14.8.2019

Klub Rudé armády v Brně dvacetiletý
Autor: (vž), publikováno 13.8.2019

„Nové“ Odehnalovy „Ježkovy zraky!“
Autor: (red), publikováno 7.8.2019

O jednom zapomínaném ptáčkovi
Autor: Michal Žák, publikováno 6.8.2019

Grand Prix Austerlitz letos už pošestnácté
Autor: (jbo), publikováno 31.7.2019