FEJETON

Bubník, Danda, Medium a trochu divný sběratel

02.09.2013 18:10

    Už je to dost dávno, kdy jsem se v areálu brněnského výstaviště stal svědkem zvláštní události. Skupinka slušně oblečených pánů nořila ruce do kontejnerů s odpadky, šmátrala a lovila v útrobách popelnic. Nebyl na to pěkný pohled, působili jako houmlesáci ze západu, vlastní jsme tehdy ještě neměli. Raději jsem od nepatřičné podívané odvrátil zrak. Pak mi zvědavost přece jen nedala, oči vykonaly půlobrat předchozím směrem. Konečně jsem pochopil. Ti zvláštní lidé byli sběrateli plechovek od piva. Našinec poznal pivo v plechu nejprve z četby americké beletrie a filmů. Poté k nám doputovaly z ciziny výrobky západoevropských pivovarů, tuzemské stály stranou plechového dění. V samoobsluhách jsme podezíravě otáčeli lahve s pivem dnem vzhůru a pátrali, zda v tekutině neplave něco, co tam plavat nemá.

    Čas odplaval i s tím, co v něm plavat nemělo, aby v něm mohlo plout, pro změnu něco jiného, co by v něm plout nemuselo, to jen kousek filozofie tak na okraj.

    Pokud jde o sběratele, jsou to zvláštní jedinci schopni sbírat cokoliv a vykonat pro to také cokoliv. Nelze se proto divit slušně oblečeným pánům, vrhají-li se šipkou po hlavě do hromady odpadu pro předmět sběratelské touhy. S několika plechovkáři jsem se později seznámil. Obýváky měli od podlahy ke stropu obležené pivními plechovkami obdobně jako bohatší kolegové originály Picassa. Na výměnné burzy vycházeli s obrovskými placatými kufry, v nichž v řádkách byly sešikovány plechovice jak šiky zbrojnošů.

    Sběr plechovek od piva nevyžaduje dnes takovou sportovní zdatnost a výstřední kousky jako kdysi. Nároky sběratelů se ovšem zvýšily, výrobce musí umět vyhmátnout jejich specifickou potřebu. Nemůžete sbírat všechno. To máte jak u filatelistů. Já například sbírám výhradně Modré Mauritie a Červené Merkury. Kolekce zůstává nenaplněna, sahám tedy po plechovce.

    Bez obsahu to není to pravé, úspěch však závisí na obalu a opravdu řádná plechovka se neobejde bez nápadu. Starobrněnský pivovar nyní přichází s nabídkou, kterou si přeje oslovit jak příznivce populárního Media, tak fanoušky hokejové Komety. Limitovaná edice plechovek se objeví počátkem září v pěti variantách. Plech zdobí snímky současných borců, ale také velkých legend brněnského hokeje.

    K následující události došlo mnohem dřív než k setkání s lovci z popelnicových polí na mezinárodním veletrhu. Jsem malý kluk a šinu si to kolem zimáku. A v tom, představte si, proti mně, přímo proti mně kráčí trojice. Přes ramena hokejky a bágly. – Bubník, Danda, Bartoň! Slavná útočná lajna. Chvíle a jsou pryč. Doma ještě chytám dech a podávám svědectví o velkém setkání nejbližší přítomné osobě. V dané chvíli je to má mladší sestra. „Co? Kdo?“ táže se, zjevně neví, která tluče, mám dojem, že dokonce zívla. Lidé jsou zvláštní. I když nic nesbírají a neskáčou šipkou do kontejnerů. I já jsem zvláštní. Filatelista s přesně vyhraněným zaměřením, bez jediné známky v albu. Takže plechovky s Bubálem a s Dandou. Lhal bych, kdybych tvrdil, že neotevřu a nevypiji obsah s Mediem. Nikomu o tom však neřeknu ani slovo. Ještě by si lidé mohli pomyslet, že jsem tak trochu zvláštní sběratel.

JAROSLAV ŠTĚPANÍK

 

Jiří Trvaj se svou legendární plechovkou.