Dnešní doba si žádá víc než umět číst a psát

18.03.2019 10:10

    Z reakcí některých čtenářů Rojnosti* jsem pochopil jejich jistou alergii na téma mediální gramotnost. Zřejmě se jich dotýká a uráží, že je snad považuji za negramotné. Já však nemluvím o původním významu toho slova odkazujícím na schopnost číst a psát, což je v našich podmínkách samozřejmost. Výraz gramotnost se ovšem souběžně s vývojem světa rozšířil a užívá i pro další schopnosti člověka, jako je gramotnost počítačová, finanční, informační, zdravotní..., a také mediální. Stále častěji se objevuje i termín transgramotnost. V těchto a dalších případech jistěže nejde o detailní ovládnutí oboru, potvrzené diplomem z vysoké školy, ale o běžnou základní orientaci.

    Počítačová gramotnost v možné definici předpokládá znalosti vedoucí k ovládání osobního počítače (také chytrých telefonů) s použitím běžných programů, počítačových sítí, internetu.

    Informační gramotností se míní uvědomění si potřeby informací, schopnost je najít a vyhodnotit, použít a sdělovat etickým způsobem.

    Finanční gramotnost představuje zase soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích. Právě absence této schopnosti vede u leckoho k opakovanému zadlužování se, následným exekučním pastím a osobnímu krachu.

    Díky zdravotní gramotnosti je jedinec schopen mít kontrolu nad svým zdravím, konat správná rozhodnutí o svém zdravotním stavu v kontextu každodenního života a utužovat své zdraví.

    V rozsahu příkladů předchozích definicí lze i mediální gramotnost určit coby schopnost orientovat se v množství informací, které se na člověka valí ze sdělovacích prostředků. Žel na této informační vlně se nesou mnohé dezinformační prostředky kybernetických útoků, které jsou součástí globální války, v níž se současný svět nachází.

    Je až s podivem, kolik lidí, o nichž vím, že nejsou negramotní ve smyslu původního významu toho výrazu, mají vyšší než střední vzdělání, přesto se (bez urážky), projevují jako mediálně neorientující se, což u nich vede k přejímání a dál šíření zjevných, účelově vytvářených poplašných zpráv, takzvaných hoaxů. Jejich nejčastějším tématem je zapojení našeho státu do struktur Evropské unie, EU samotná, ČR jako součást NATO, naše vojenské zahraniční mise, ekonomické sankce, postoje k migraci atd. Domnívám se, že běžně orientujícímu se čtenáři je jasné, komu asi tohle vše může ležet v žaludku. Ale nejde jen o vysokou politiku a globální zdroje, ale obecně se téma mediální gramotnosti týká také regionálních a místních sdělovacích prostředků a jejich čtenářů. Dá se odhadnout, že čím níže, tím více se různými formami projevuje propojení lokálních médií na místní společenskou, podnikatelskou a politickou sférou. Takové noviny pak většinou jen přebírají vydaná stanoviska, která jakkoliv nepodrobují kritickému hodnocení. Právě z této situace vzešel i podnět ke vzniku Rojnosti*.

JIŘÍ C. ROUPEC


    * Rojnost je internetový týdeník s podtitulem Jiří Cmunda Roupec komentuje znojemské dění. Název Rojnost vychází z kombinace autorovy letité novinářské šifry a z jeho dlouhodobého působení v redakci Rovnost. Prostřednictvím e-mailu je Rojnost rozesílána na více než sto adres a dál pak přeposílána k dalším několika stovkám adresátů. Rojnost vychází od podzimu 2017. Zájemcům jsou dosud vydaná čísla k dispozici na webových stránkách (jiri.cmunda.roupec.sweb.cz) v oddílu novinářská činnost.