Důchodcům duchovno

    Velmi zdařilý rétorický kousek se podařil poslankyni za TOP 09 MUDr. Gabriele Peckové. Možná to nemyslela, jak to vyznělo, vyznělo to ale jako pořádná pecka. Důchodci, z nichž se značná část narodila v čase války, zažili bídu, a proto se s reálným snížením příjmu dokáží vyrovnat, soudí lékařka, která staré lidi dobře zná z medicínské praxe. Možná se opírá o uznávané učení Konráda Lorenze a teorii vtisknutí v raném věku, které zásadně ovlivní další osobní vývoj. Také si myslím, že naši důchodci, kdyby nedej bože dostali přidáno, nejspíš by se zbláznili, neboť na něco takového nejsou z dětství, ovšem ani z mládí, ba ani z období socialistické dospělosti zvyklí. Paní doktorka z „topky“ také usoudila, že staří lidé netrpí nedostatkem hmotným, ale duševním, nedostatkem sociálních kontaktů. I to je pravda, v daném kontextu ovšem pouze dotvářející rétorickou pecku. Uzavřu stylově obdobně, takže to vyzní cynicky. Kdyby seniorům přidali, jistě by se v den výplaty důchodů zvýšil i počet návštěv v domech důchodců a senioři by méně duchovně strádali. (jak)