Hra prokurátora a obhájce o Masarykův okruh

26.08.2013 14:20

    Psal se rok 1987. Byla to krásná doba, kdy se slavný Masarykův okruh oblékl do nového moderního hávu a mohl dál prokazovat svou hodnotu, která měla v té době již více než půl stoletou tradici v pořádání motoristických závodů. Byla to zároveň velká prezentace našeho státu, díky níž mnozí lidé v zahraničí věděli, že existuje nějaké Československo a přijeli se na závody podívat a obdařili statní kasu o slušnou valutu. Masarykův okruh se skvěl mezi dalšími zahraničními tratěmi, kde se konaly závody mistrovství světa motocyklů, a zosobňoval pro nás po dlouhou dobu spojení se světem.

    Byl svátkem, byl motoristickými Vánocemi.

    Tenkrát nás ještě nenapadla otázka, že by tento “motoristický Ježíšek“ neměl příští rok opět přijít.

    Jenže časy se mění a tato otázka je nastolena.

    Dnes máme sice smluvní naději, že se v Brně GRAND PRIX může jet ještě dva roky, jak vyplývá z právních závazků s organizátorem světového seriálu DORNOU. Může, ale nemusí. To vše bude záležet od jedné maličkosti, kterou jsou všemi směry působící peníze.

    Spolu a zároveň proti sobě stojí dva subjekty, kterými je společnost Automotodrom a.s. a promotérská organizace Dorna. Zjednodušeně řečeno, Dorna má svoje požadavky a Automotodrom (budu zkráceně občas uvádět okruh) má vůči ní povinnosti. Když budou plněny tak dobře, když ne, tak nedobře.

    Já se budu nyní stylizovat do role prokurátora a advokáta.

Teď budu prokurátor

    Nastavme obchodní matematiku záměrně na co nejmenší sumy.

    Závody za tři dny navštíví – jak pořadatelé sdělují – 200 000 diváků.

    Ono to možná bude i o něco víc, ale ti navíc jsou neplatící, tak to nechme na té dvoustovce.

    A v tomto údaji je kámen úrazu. Každý se podívá na cenu vstupenek a vynásobí ji počtem diváků. Ale jaká je cena vstupenky? A kolik je diváků? Cenový tarif vstupu má značné cenové rozpětí od 1 950 pro přírodní tribuny, tedy sezení na travnatém svahu až po šestici už opravdových tribun od 3 200 po 5 200 Kč na tři dny. Do toho se míchají juniorské ceny a pro tělesně postižené. Pak jsou jednodenní vstupenky, které se dělí na sobotu a neděli a též jsou vstupenky do Paddocku a ještě pro VIP.

    Vyplývá z toho, že souhrnnou cenu (ale i konkrétní za jednotlivé vstupenky) bude vědět pouze pořadatel podle druhu prodaných vstupenek. Nikdo jiný bez tohoto podkladu nemůže s přesností určit celkovou tržbu.

    Druhý sporný údaj je návštěvnost. Uvádí se divácký počet 200 000.

    Znamená to, že v neděli vidělo GP ČR v prostoru areálu tolik lidí? To určitě ne. Jedná se o součet za tři dny tréninku, kvalifikace a hlavního závodu. To bude zřejmě ten pravý počet. Na neděli by to mohlo být tak kolem 100 000 přihlížejících. K ceně by měl ještě náležet zisk či nájemné z prodeje občerstvení a parkovného.

    Protože z vnějšího pohledu se nelze ničeho přesného dopočítat, tak udělejme velmi jednoduchou a měkkou normu, kdy ponecháme 200 000 diváků, a cenu zprůměrujeme na jednotnou sumu 1 000 Kč.

    Tím se dostaneme k vybrané částce 200 milionů Kč.

    70 chce Dorna, má je tedy mít. Dalších 70 prý zhltne pořadatelská režie a k ní patří i daňový odvod. No tak dobře. 70+70 se rovná 140 milionům. Zůstalo 60 miliónů. To je dobré, protože se vybralo 200 miliónů. Reklamní a televizní práva prý do okruhu nejdou.

    Dle vyjádření brněnských zástupců, mistrovství světa Automotodrom neživí, ale jsou to prý každodenní akce na okruhu pořádané. Takže z toho vyplývá, že kromě GP ČR, je okruh ziskový. K tomu zisku náleží i dotační příjmy.

-  Vláda, přesněji ministerstvo  25 mil.
-  Kraj 10 mil.
-  Město 5 mil.
  -----------
Výsledek  + 40 mil.

    Takže 60 zůstatku po zaplacení všeho a 40 miliónů, které tvoří subvenční příjem.

    Tedy i při všech výdajích pořadatelem uváděných, tj. Dorna a režijní výdaje, by měl být příjem při tomto zjednodušeném a měkké normě výpočtu pro pořadatele cca 100 milionů. Ale protože jsem hodný prokurátor a připustím, že tam budou výdaje i ještě jaksi navíc, tak v zájmu neuškodit, prohlásím, že stav příjem a výdej je v rovině a dál se v tom nešťárám.

    Ale v hlavě mně vrtá otázka, která z předchozích výpočtů automaticky vychází, proč je při tomto – jak jsem sám navrhl rovnovážném příjmovém a výdajovém stavu – vznášen požadavek na státní subvence, když obživu pořadatelů obstarává každodenní činnost jiného druhu než je GRAND PRIX ČR? Nebo je to trochu jinak?

    Každý jistě postřehl, že jsem byl opravdu více než hodný prokurátor. Proč? Protože jako příznivce závodů na okruhu jsem nemohl jinak, než takovým být.

Nyní budu obhájce

    Předchozí výpočty postrádají další položky, o kterých nic nevím, protože dostupné údaje byly mnou použity pouze virtuálně a bylo – dejme tomu – zjištěno, že skutečně výdaje předčí zisky.

    Automotodrom žádá město, kraj a vládu o subvence. A zde dochází k úderu kladiva na hlavu hřebíku. Soukromý subjekt a žádá o dotaci – tak žádné kladívko a žádný hřebíček – protože zde se žádá a vydává ve velkém.

    Jaká je bilance poměru výdeje a příjmu? Záporná! No dobře, ale co řeknou jedni? Nemáš na to, tak to zabal! Vládu ohledně chuti rozdávat lze pochopit. Zkušenosti z vlastních řad ji naučily o výdajích pochybovat, protože vláda ví nejlépe, kde končí – viz kauza Jana Nagyová a spol., Rath a mnozí a mnohé další…

    Není pochyb, že by se ze strany Automotodromu a.s. při organizační změně provozního režimu dala ušetřit nejedna desítka milionů, dle způsobu selské racionality, že první se nakrmí výrobní prostředek a teprve pak jeho majitel. Jedná se podle tohoto ekonomického moudra i na okruhu?

    A teď se ocitáme v problému, už trochu na vedlejší koleji, prezentovaným pro ilustraci jednou všeobecnou otázkou spojenou s výdaji:

    Proč mají náklady na motoristické závody platit občané, které to vůbec nezajímá, a na závody nejdou?

    A budeme mít z druhé řady návaznou spoustu odpovědních variant:

    Proč musí občané platit armádu nezaměstnaných, kteří nedělají či dokonce dělat nechtějí? – A stát je platí!

    Proč musí občané této republiky platit příkladně pražské Metro, když si na sebe nevydělá? – A stát to dělá!

    Co kulturní subjekty? Jsou schopni žít pouze z lístkového prodeje nebo z práce druhých? – A stát to ty druhé nechá zaplatit!

    Co tisícihlavé davy sportovců, co školy, které nejsou školou nýbrž pouhým byznysem, co kvantum státních úředníků, kdy na každého stát vydává měsíčně přes sto tisíc korun a bez jakéhokoli zpětného finančního efektu? Atd., atd.

    Je známé nekompromisní hospodářské heslo, že není až tak důležité vyrobit, ale prodat. A bez reklamy se prodává mizerně, protože přísloví sedávej panenko v koutě, v obchodním světě neplatí.

    Letošní celosvětové výdaje na reklamu vzrostly přes 4 procenta. To jsou ďábelské sumy. Ale nevydávají je nějací školští teoretici, ale opráskaní a účelově myslící praktici, kteří točí světovým kolotočem financí, kteří pracují proto, aby vydělali. A čím víc vydělají tak z toho mají příjem i ti, kteří vydělávat neumí. Takže určitě ví, proč to dělají!

    A co je závod, který navštíví téměř čtvrt milionů diváků za tři dny a který se přenáší do všech obydlených světadílů světa? No přece reklama jako řemen!

    Zeptejte se kdekoli v zahraničí, tím mám na mysli zejména země o kus dál, než jsou naše sousední státy. Co jim říká Pražský hrad, Český Krumlov, Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, brněnská vila Tugendhat nebo holašovické selské baroko v jižních Čechách? Jedná se o kulturní unikáty zapsané na seznamu kulturního dědictví UNESCO, které spolufinancuje tato organizace i český stát.

    Osobně jsem dával tyto otázky běžným občanům v zahraničí – i mimo Evropu – a bohužel musím konstatovat, že kromě jednotlivců, které lze spočítat opravdu doslovně na prstech jedné ruky, tak oproti dotázanému kvantu, nevěděl jinak nikdo nic.

    Souběžně jsem týmž lidem položil otázku, a byli to lidé odlišných pohlavíi věku a rovněž i rozumně vypadající, na téma CZECH REPUBLIC MOTO GP, tak mně odpověděl správně více jak každý druhý. To vypovídá o mnohém.

    Na závěr jedna maličkost, která je mylně spojována s Brnem i s okruhem samým – mluvím stále jako obhájce –.

    Motocyklové mistrovství světa silničních motocyklů, které se jede v Brně, není Grand Prix Brno, ale GRAND PRIX ČESKÉ REPUBLIKY!!!

    Tak proboha, všichni, kdo jsme jejím příslušníkem, včetně politiků, a komu leží na srdci osud této země, a ten se týká i jejího velkého reprezentanta, který Velká cena ČR je, podle toho jednejme!

    Ale přece jen vznesu závěrečnou otázku. Kdo je blíže pravdě, prokurátor, byť nikoli nestranný nebo advokát?

    Do této reportážní úvahy je nutné vložit velmi důležitý údaj., který nazývám provoláním.

    Automotodrom a.s. je soukromý subjekt, který si může dělat co chce a nikdo mu do toho nemá právo co mluvit, včetně mě. Peníze, které vydělá si může investovat, do čeho chce. Ale pokud je majitelem posvátného chrámu motorismu České republiky, tak v tomto majetku přebírá zároveň morální závazek dědictví zlatých hodnot, které pro nás naši předci vytvořili s tím, abychom je mohli i my užívat pro vlastní duchovní obohacení a reprezentaci země ve které žijeme.

    Nechť mají majitelé tohoto významového dědictví mimořádných morálních a duchovních hodnot ve své paměti jeho nadčasové poslání při svých každodenních činech!

JIŘÍ ŘEZÁČ z Větrníku