Interview s paní Sibylou

04.10.2015 15:40

    RE: Vážená paní Sibylo, ve vašem spisu proroctví, se zmiňujete  o zkáze Evropy. Lze pod vlivem současných událostí usuzovat, že již nastala ona chvíle, v níž zvon času začal odbíjet konec nynější podoby tohoto světadílu?

    SI: Podívej redaktůrku, Evropa je u moci již drahnou dobu, a jak je ti známo, nic netrvá věčně. Žádný strom neroste do nebe, a žádná dynastie, ani ta politická, nežije věčně. Zákonitost času ani nic takového nedovolí. Vycházej jen z příkladu prostého lidského žití, které má rovněž svou vymezenou dobu a nejinak je tomu i s lidským společenstvím, které díky své rozmanitosti, má příliš malou soudržnost. Vy jste si mysleli, že když vstoupíte do první evropské ligy, že budete hrát v základní sestavě a divíte se, že nosíte hvězdám tašky a zahříváte střídačku. Potažmo vy malé státy jste se nechali ukolébat, že jste mezi velkými kluky a ten, kdo vám to umožnil, nazývejme ho pan Šikovný, využil vaší naivity, víry v lásku, bratrství a spolupráci mezi národy, včetně vítězství nad lží a nenávistí a nabudil ve vás představu, že vytváříte jednotný a spolehlivý evropský šik. A ono se ale stalo, co se stalo. A jak sám vidíš, nejste schopni s tím pohnout. Ani vy, jako nosiči vody, a ani oni, coby hvězdy. Stačilo jenom kopnout do hranic vašeho - i jejich -  namyšleného sebevědomí, a ony se tím kopancem zhroutily. A to přinese úplně jinou podobu Evropy.

    RE: No, my jsme si mysleli, že hranice v ochranné podobě nejsou projevem evropské svobody a kultury 21. století.

    SI: No ty jsi pisálku k smíchu a pokrytec! Copak vy si nezajišťujete své byty a domy zámkem, auta alarmy, okna mřížemi a majetek bezpečnostními systémy? Proč si na kapsy přišíváte knoflíky a peněženku ukládáte, aby byla co nejméně přístupná? Sami sebe se chráníte, ale stát, de facto svůj společný domov, jste vystavili napospas každému, kdo se rozhodl, že do něho vstoupí a vezme si z něho, co jste tu po staletí budovali. Pravíš, že jste si mysleli něco ušlechtilého?! Vy si můžete myslet co chcete, ale důležitější je, co si myslí ti, kteří vám přes ty vaše, dnes již pomyslné, hranice chodí a vy nejste schopni proti tomu nic udělat!

    RE: Vážená vědmo Sibylo, královno sábská, pravila jste o Evropě jako o výbojné, hnusné, smilné a stále hřešící! Prý bude příčinou našeho vlastního pádu, neboť svým životem si připravujeme kříž na kterém náš kontinent dokoná!

    SI: Ano. Podívej se jen kolik výbojů ve jménu vaší víry o nadřazenosti kultury a vědomostech jste spáchali na jiných národech. Kolik kořisti jste si přitom naloupili. Kolik zvěrstev jste se při tom dopustili. Kolik nevinných lidí jste pozabíjeli a ožebračili o jejich přesvědčení v ušlechtilost duše člověka. A systém principu světa, jehož někteří z vás nazývají Bohem, ten má ve svém záměru jednotnou míru, i když to tak zprvu ve vašem myšlení nevypadá. A tento systém vytváří rovnováhu. Dostává se vám každého dne o ní přesvědčivých důkazů. Je-li přebytek něčeho a stane se škodlivým, zrodí se něco, co jej začne ničit. Máš možnost vidět, že se rodí v přibližně stejném počtu žen a mužů. Pokud je tento stav vlivem válek pozměněn, narodí se právě v systému rovnováhy více děvčat, kdy tato převaha trvá až do doby, až se populační stav zase dorovná. Současné ženy nechtějí rodit děti. Používají antikoncepci a jiní všelijaké chemické přikrašlování. Zvyšuje se potřeba léčiv pouze z komerčních důvodů. Narůstá konzumace alkoholu a drog. Díky tomu stoupá řada onemocnění a neplodnosti. Pro potřeby Evropy chybí akční lidé! No a tato nově příchozí čerstvá krev do toho vnese ozdravující vláhu, jako léčivo toho, co jste si sami zavinili. A proto přišla na povel vyšší síly ke slovu rovnováha…!

    RE: Věštko z největších, pravila jste, že vše má zorganizováno, jak sama říkáte, pan Šikovný. Můžeš naznačit, o koho by se mělo jednat?

    SI: Vycházej drapálku z jedné věci, že houpačka se přehoupne na stranu té zátěže, která je těžší. Z toho plyne, že těžší, potažmo větší, bere. A když upřu svůj zrak do mlžných politicko-geografických dálav, spatřuji zemi, kteráž svou velikostí se do obrovských prostor rozpíná. Jedná se o hydru rozpínavou. Podívám-li se pod ní, tak spatřuji též velký prostor, kde lidu jak kobylek jest. A upřu-li svůj zrak osudu přes širé vodní pláně, tak tam se nachází země rovněž rozlehlá a vyspělá, ale již vyčerpaná. A pak je tu ještě jedna, z těch velkých, vám nejbližší. A každá z nich bude svému dohodnutému dílu krachující Evropy kralovat. A všechny se budou řídit bolestnou lidskou pravdou, že neštěstí jednoho, štěstí druhého. A to jsou ony země, které na této současné evropské proměně budou profitovat. Ti, co přicházejí, ti nebudou prozatím o ničem rozhodovat, protože ti, jsou jen nástroj jejich vůle. Ale jednou i pro ně přijde den…!

    RE: Mocná královno prozřetelnosti, ať to už dopadne jakkoliv, jsme přece lidé, vždyť bychom měli nalézt společný jazyk!

    SI: Ach chlapče dobré duše, nespoléhej na city, ale na rozum. Stačí se jen dívat kolem sebe. Pohleď třeba jen na vaše mladší bratry Slováky. Chtěli pořád od vás pryč, a teď je mnohé z nich tady máte zpátky. A až na výjimky, berou ohled na váš jazyk? Ne, neberou, a vy se jim máte ve své zemi přizpůsobovat! To platí na školách, v práci, v obchodech. A stejně tak se budou chovat i ti, kteří k vám přicházejí v miliónech. A těm se budete vy přizpůsobovat! Budete možná ještě přispívat na projekt navýšení kapacity sluneční energie, aby se vaši hosté zde cítili opravdu jako doma.

    RE: Chápu, ale přece jen kultivovanost chování má své priority a je důkazem o vyspělosti jednotlivce i národa.

    SI: Naivko, to říkali vždy ti, kteří takovými výroky omlouvali své prohry. Vy tomu říkáte, že moudřejší ustoupí. Ale už neříkáte, co přišlo poté. A to bylo že blb…, řekněme tedy „nemoudřejší“ postoupí. A to bude případ i u vás.

    RE: Má-li tomu tak být, jak říká Vaše Prozřetelnost, tak my muži jsme kolektivnější, a nějak se snad porovnáme. Ale jak to budou prožívat chuděry ženy?

    SI: Ach ty redaktorská prostoto! Ženy? Je vidět, že jsi poznal málo žen. Ty se na to vše budou dívat svým ženským pohledem a snažit se z toho zaprofitovat. Vždyť sem přicházejí jen samí mladí muži. A pro ženy to bude vítaná změna, zejména pro ty, co se nemohou žensky uchytit. Ty si je už okoukávají a čekají, kdy si začnou okoukávat oni je. A nastane takový demografický boršč, že vás všechny pravověrné přejde apetit.

    RE: No to jsou perspektivy! Vědmo Sibylo, jste proslulá svým věšteckým zrakem. Ale jste schopná budoucnost rovněž i slyšet?

    SI: Jsem, a slyš i ty bloude. Upřu-li svůj sluch v dálavu, a to již do brzkého budoucna, tak slyším zpěv jednoho malého národa, jehož zem je strdím a mlékem oplývající, a ten zpívá: „Kde domov můj?!“

JIŘÍ V. ŘEZÁČ