K obraně českého jazyka

22.05.2013 16:35

    Do redakce jsme v minulých dnech dostali prohlášení vznikající Nadace Mateřština a Ochranné asociace učitelů českého jazyka. Vzhledem k závažnosti problematiky, které se hodlá tato aktivita věnovat, přetiskujeme jejich materiál v doslovném znění.  (drk)

Nadace Mateřština a Ochranná asociace učitelů mateřského jazyka

Čeština trpí. Což o to, kdyby jenom trpěla, čeština vymírá!

Je pravděpodobné, že v příštím století již budou lidé žijící v českých, moravských a slezských městech, obcích i samotách hovořit docela jiným jazykem, než mluvívali ještě naši rodiče.

Nikdo jiný naše děti nenaučí češtině, nežli učitelé českého jazyka!

Chceme-li pěstovat a zachovat češtinu, pěstujme a braňme učitele češtiny!

Jak?

Poskytněme jim maximální prostor pro osobnostní, odborný a profesní růst!

Jak?

Vyzdvihněme řádově jejich společenské postavení a prestiž!

Jak?

Přidejme nejlepším učitelům češtiny, zdvojnásobme jim platy!

Jak?

Zaveďme daň za prznění češtiny!

Jak?

Przníš veřejně češtinu? – Plať!  Neumíš česky? – Plať!

Dostaneš u maturity z češtiny horší známku, než dvojku? – Budeš platit daň z prznění jazyka, dokud si známku neopravíš! (Zpoplatněný kurz i doplňková zkouška!)

Nemáš na lepší známku z češtiny? – Trvalá jazyková naddaňová povinnost nebo doživotní bobřík českého mlčení!

Podnikáš tu? Máš tu majetek?  A přitom neumíš česky? – Daňová asignace ve prospěch Nadace Mateřština!

Školákům, kteří udají a doloží libovolné okresní pobočce Nadace Mateřština dospělého, který veřejně prznil češtinu prostřednictvím záznamu mobilním telefonem, bude tamtéž umožněno absolvovat bezplatnou doplňkovou komplexní lekci z českého jazyka!

Výuka českého jazyka bude napříště honorována v celé republice stejně jako výuka kteréhokoli jiného jazyka! Před libovolným jazykem jsme si všichni rovni!

Přípravný výbor Nadace Mateřština a OAUMJ, bankovní spojení: