O dvou lékárnicích ze Tkalcovské ulice

18.06.2013 10:45

    Staré české přísloví praví, že s poctivostí nejdál dojdeš. Skeptici, vycházející ze zkušeností, dodávají, že nepoctivci jsou tam dřív. Poslední dobou je stále častěji slyšet, že s poctivostí dojdeš leda na pracák nebo na sociálku. Zda poctivost není jen pro chudáka a zda podvody nemají zelenou. Moudrý člověk Robert Grant pokládá poctivost za nejdůležitější ze ctností. Carol B. Thomasová říká, že poctivost vás doplňuje a dovršuje. Z Church News je citát: Poctivý člověk se pozná snadno. Je čestný. Dělá to, co je správné, i když se nikdo nedívá.

    Rád se zmíním o setkáních s poctivými lékárnicemi. Bezmála před třemi roky jsem v obchodním centru ve Tkalcovské ulici v Brně při placení nákupu potravin vytrousil z peněženky složený recept na lék. Navečer mi volala Mgr. Andrea Nováková z lékárny, nacházející se rovněž v tomto obchodním centru, že jim nálezce přinesl zřejmě ztracený recept, předepsaný lék mají a mohu si ho okamžitě vyzvednout. Do té chvíle jsem o ztrátě receptu nevěděl. Byl jsem překvapen a potěšen, že volající lékárnice si dala práci s hledáním, zda pacient, jehož adresa je uvedena na receptu, má telefon. Neobtěžovalo ji to. Prý to pokládá za samozřejmost, reagovala přesvědčivě na mé poděkování. Pro tento lék jsem do té doby chodíval do lékárny na druhém konci Brna, která byla nejblíž ambulanci, kde mi recept vystavili. Včera jsem s receptem na mast nepochodil v nejbližší lékárně, kde přes počítač zjistili, že se už od poloviny nedodává. Odnesl jsem si radu, ať se zkusím zeptat jinde, zda ji náhodou ještě nemají. Tak jsem si vzpomněl na lékárnu ve Tkalcovské. Tam Mgr. Lenka Mrvíková trpělivě na počítači hledala a hledala, konzultovala s kolegyněmi a nakonec zavolala lékařce, která mi mast naordinovala a sdělila jí, že předepsaný lék na trhu není. Lékařka navrhla jiný. Ten sice pojišťovna nehradí, ale nakonec jsem odcházel spokojený a vděčný. A s dobrým pocitem, že jsem opět měl štěstí potkat poctivého a čestného člověka, který dělá to, co je správné, i když se nikdo nedívá. Opět v lékárně ve Tkalcovské ulici.

BOHUMIL HLAVÁČEK