Ojedinělý dokumentární počin

04.09.2017 11:55

    V letošním roce byla vydána brožura „Pomníky a hroby válečných letců Rudé armády na Jižní Moravě“. Vydavatelský počin realizoval Jan Kux Onufrius Brno za finanční podpory Jihomoravského kraje a Ruského kulturně osvětového sdružení na Moravě, z. s. Publikace ve formátu A4 na křídovém papíře využívá zejména velmi dobré fotografie pořízené v exteriérech hřbitovů v Lanžhotě, Čejči, Loděnici, Brně-Kohoutovicích, Babicích nad Svitavou, Slavkově u Brna, Křižanovicích i jinde. Autorem ojedinělého dokumentárního shrnutí leteckých válečných obětí je Jiří Novák, zakládající člen klubu vojenské historie Klub Rudé armády. Pod jeho vedením se členové klubu aktivně věnují organizaci i účasti v historických dobových uniformách při pietních aktech po celé jižní Moravě. Věnují se rovněž badatelské práci, která v jejich aktivitách dominuje. Ostatně brožura je toho jednoznačným důkazem doloženými fotografiemi konkrétních pomníků sestřelených letců v obcích kraje. Nepochybně to není poslední dokumentární počin, protože autor v badatelských objevech stále pilně, i s celým týmem spolupracovníků, pokračuje v hledání válečných artefaktů z leteckých katastrof jara 1945. Většinou hledá, v obtížných podmínkách v terénu, ale vždy po pečlivé přípravě v příslušných archivech, které tyto hrůzné události někdy dokladují. Vyzvednutí trosek či ostatků pilotů má pak své pietní pokračování, které vyústí v důstojný pohřeb s vojenskými poctami, jak se letcům patří. Posledním počinem bylo vyzvednutí sovětského bitevníku IL-2 v Lanžhotě v květnu 2017 s následným pohřbem ostatků pilota Hrdiny SSSR majora I. S. Nikolajeva. Pro čtenáře sborníku jsou údaje o konkrétních letcích čtivé, popisují nejen bojovou situaci, ale i osudy letců ať už se zachránili či padli v dalším boji na zemi například v Loděnici nebo bojovali s partyzánskou skupinou Olga atp., většinou však zahynuli při pádu sestřeleného letadla. Brožura je v závěru opatřena seznamem padlých letců při osvobozování jižní Moravy a zejména seznamem literatury. Je určena všem badatelům, členům klubů vojenské historie pátrajícím po osudech vojáků, historikům, ale i všem zájemcům se zájmem o válečnou a leteckou tématiku druhé světové války.  (jax)