Paleta

10.06.2020 13:15

    Nedávno v rozhlase upozorňovali řidiče, aby dávali pozor, že kdesi na vozovce leží paleta. Sice nejsem řidič, ale ta paleta mne inspirovala a oživila mi jistou dávnou skutečnost.

    V raném dětství jsem měl půvabnou knížku s prostorovými obrázky, jejichž částmi se dalo krásně manipulovat. Dodnes si pamatují její incipit: Malíř Buňka Paleta vypravil se do světa. / Chodit pěšky? Jezdit vlakem? / Raděj letěl se svým drakem… Ten ho ve spolupráci s větrem zanesl mezi černochy do rovníkové Afriky, k indiánům do Ameriky, na sever k Eskymákům a kdovíkam ještě.  Už nevím, jak se ta knížka jmenovala, ani kdo ji napsal a nakreslil. Možná šlo o výtvor světově proslulého malíře Vojtěcha Kubašty, který takových prostorových knížek od 40. let 20. století vytvořil mnoho, ale přísahat na to nemůžu. Tu knížku už spolkly dějiny, ale vím, že jméno Paleta mi vůbec nepřipadalo divné, vždyť přece označovalo malíře.

    Slovo paleta není zas tak staré. V 19. století bylo odvozeno z francouzského palette či italského paletta, což jsou zdrobněliny, které vznikly z latinského pāla (rýč, lopata).

    To slovo běžně užíváme ve třech významech. Především tak označujeme umně tvarovanou malou malířskou desku, již mají malíři navlečenou na palec a slouží jim k roztírání a míchání barev. A básníci ji v přeneseném významu užívají pro vyjádření pestrosti barev třeba podzimní přírody.

    Malířská paleta sehrála významnou roli i v naší historii. Roku 1879 pod názvem Okřídlená paleta přihlásili Mikoláš Aleš a František Ženíšek svůj cyklus Vlast do soutěže na výzdobu Národního divadla a slavně zvítězili. A roku 1962 někdejší absolventi pražské Akademie výtvarných umění, jmenovitě Jan Koblasa, Bedřich Dlouhý, Hugo Demartini, Karel Nepraš, Theodor Pištěk a další, založili recesistický klub Paleta vlasti, který vyvíjel aktivity nejen ve sféře výtvarna a výstav, ale i v oblasti hudby, divadla, filmu, ba i hokeje.

    V druhém významu paleta opět označuje předmět: jde o plošinu na nožkách či kolečkách, která se používá ke skladování či přemisťování zboží. (Proto ty časté cedule v okrajových čtvrtích sdělující Výkup palet zde.) A konečně třetí význam se teprve od 20. století uplatňuje v pojmenování vysokého účtu či úředního potvrzení.

    Jenže která z těch palet na oné vozovce vlastně ležela? Možná že všecky na jedné hromadě, i s tím latinským rýčem a lopatou. Ale co když jsem se přeslechl a v té rozhlasové relaci zaznělo, že na vozovce leží paleto, tedy polodlouhý dámský plášť?

    Ještě že nejsem řidič.

MICHAL ŽÁK