Právě vychází…

26.05.2018 18:10

    V nakladatelství KEY Publishing vyšla vědecká monografie „Země Visegrádu a migrace“. Sumarizuje teoretické poznatky z oblasti migrace, integrace a reintegrace v kontextu bezpečnosti zemí Visegrádské čtyřky a zahrnuje praktické poznatky lidí, jejichž hlavní pracovní náplní je ostraha státních hranic národních států V4.

    O publikaci jsme psali ZDE.

    Kniha byla slavnostně pokřtěna a představena akademickým pracovníkem Dr. Petrem Rožňákem, CSc., dr. h. c., za účasti mezinárodního autorského týmu pod záštitou děkana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov doc. PhDr. Branislava Kováčika, PhD., MBA, z Univerzity Mateja Béla v Banské Bystrici na Slovensku. Předmluvu k prvnímu vydání napsal bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby ČR brig. gen. Ing. Andor Šándor (v. v.), na přebalu monografie je stanovisko prezidenta republiky Václava Klause.  (red)