Prosinec

28.11.2014 16:35

    Posledním měsícem roku je prosinec. Ale již koncem listopadu se objevují ve městech a obcích ozdobené vánoční stromy. První zmínky o použití jehličnatých stromků a jejich zdobení je známé od konce 16. století z Alsaska a Porýní. V průběhu 19. století se začal zdobit stromek také u nás.

    Iniciátorem prvního vánočního stromu republiky vztyčeného na brněnském náměstí Svobody 13. 12. 1924 byl spisovatel Rudolf Těsnohlídek, který v předvánočním čase našel při procházce lesem v Bílovicích odložené malé dítě. Tradice vánočních stromů republiky spojená se sbírkou na pomoc dětem bez domova se postupně rozšířila i do dalších měst.

    Adventní předvánoční doba začíná sháněním třešňových větviček tzv. Barborek a pokračuje svátkem svatého Mikuláše, který za doprovodu anděla a čerta obdarovává hodné děti. Všichni, nejen děti, ale i dospělí se nejvíce těší na Štědrý večer s množstvím dárků. Ale tu pravou pohodu a krásu Štědrého večera si vytváří lidé sami.

    Prosinec – December má 31 dní. Dnů ubývá do 22. 12. o 20 minut, pak přibývá až do konce měsíce o 6 minut. A ještě pranostiky spojené s prosincem.

    Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
    O svatém Františku Xaveru, ledový vítr fičí od severu.
    Svatá Barborka, vyhání dřevo ze dvorka.
    Na svatého Mikuláše je už celá zima naše.
    Prosinec naleje a leden zavěje.
    Přichází-li zajíc již v prosinci do zahrady, nastane tuhá zima všady.
    Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
    Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
    Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
    O svatém Tomáši beranici na uši.
    Svatá Viktorie, obrázky na okna ryje.
    Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky.
    Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.
    Prosinec-li hladí, leden pak mrazem zraní.
    Jsi-li churav, je to z vody, proto rychle do hospody.

Text a foto: PETR MICHL