Říjen

29.09.2014 10:40

    Měsícem vína nazývali naši předkové již před stoletími říjen. Také v hospodářských knihách z přelomu 17. století jsou celé pasáže o sklizni a zpracování vína, které nás utvrzují v tom, že většina postupů se dodnes nezměnila. Nesmíme také zapomínat, že říjen je obdobím hodů, které vždy začínají průvodem stárků v místních krojích. Hody bývaly podzimní slavností díkuvzdání za úrodu a dodnes jsou tradiční lidovou slavností, při níž se sejdou známí, přátelé a příbuzní.

    Říjen – October má 31 dní. Dne ubývá o 1 hodinu 47 minut. A ještě pranostiky spojené s říjnem.

    Říjen – nové víno pijem.
    Den Marie Orodovnice – první mrazíky.
    Svatý František zahání lidi do chýšek.
    O svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě.
    Po teplém září, zle se říjen tváří.
    Je-li mnoho vos a sršňů, přijde studená a dlouhá zima.
    Svatá Terezie šedivá, louky svým vlasem zdobívá.
    Říjnové sluneční paprsky sypou cukr do vína.
    Svatá Kordula větry pohnula.
    Když jde říjen ke konci, zima jde k začátku.
    Na Šimona a Judy – zima leze z půdy.
    Je-li svatý Havel teplý, bude svatý Marcel studený.
    V roce, ve kterém je mnoho žaludů, má býti zima studená s množstvím sněhu.

Text a foto: PETR MICHL