Společné výstavy, workshopy, přednášky a semináře

Skutečná, nepředstíraná spolupráce

12.09.2019 19:30

    První poschodí České spořitelny v Jánské ulici v Brně skýtá nebývalé možnosti pro pořádání nejrůznějších výstav, přehlídek či jiných kulturních akcí. Postupem času zde vznikl nádherný galerijní prostor, který návštěvníkům spořitelny umožňuje zhlédnout mimořádně zajímavá výtvarná díla. Oceňují to odborníci i široká veřejnost. Snad neuškodí pár příkladů. Před dvěma lety jsme zde obdivovali přehlídku slovenského „syrového umění“ Best of Art Brut. Později následovaly neméně zajímavé monotematické výstavy Havran / Raven a Labuť / Swan. V závěru srpna ve spořitelně skončila přehlídka vzácných, dosud nevystavovaných ukázek ze skicáře moravského rodáka Rudolfa Fily. A hned poté výstavní prostory zaplnila tvorba dalšího významného autora – Josefa Váchala.

    Výstavy „cestují“ do brněnské spořitelny z různých českých či slovenských galerií – Nezábudka Bratislava, Eagle Gallery Šumperk, Galéria 19 Bratislava. Jedno mají společné. Na jejich uvedení v Brně se vždy podílí obecně prospěšná společnost Kunštát PRO FUTURO a její výtvarný ateliér KreAt. Tento ojedinělý neziskový projekt pomáhá talentovaným hendikepovaným umělcům, umožňuje jim tvořivě, smysluplně a radostně naplňovat život. Ředitel společnosti Antonín Krejčíř si nemůže spolupráci s Českou spořitelnou vynachválit. Velice oceňuje také pomoc bratislavských přátel a kolegů. „Pomáhají nám při realizaci výstav i při pořádání mezinárodních workshopů. Vladimír Kordoš, Ján Šuba, Peter Anderovský, Marian Meško, Katarína Čierna, rodina Filova a mnozí další. Mimořádné poděkování si zaslouží zahraniční odbor města Brna za podporu aktivit konaných ve spolupráci s partnerským městem Bratislavou. O dopravu slovenských výtvarníků do Brna a zpět se vždy postará společnost Student Agency.“

Mezinárodní workshopy a semináře

    V jihomoravské metropoli se každoročně na sklonku prázdnin uskuteční mezinárodní workshop výtvarné tvorby osob s mentálním či psychickým hendikepem. Pořádá ho Moravská galerie ve spolupráci s výtvarným ateliérem KreAt. Letošní ročník byl už devátý. Zúčastnili se ho výtvarníci působící v Centru duševního zdraví Chomutov, Fokusu Labe Teplice, brněnském denním stacionáři Gaudium, v bratislavském ateliéru Nezábudka i jinde. A samozřejmě i výtvarníci z pořádajícího ateliéru KreAt. Společně zhlédli projekci vybraných filmů z přehlídky Art brut film Olomouc: Soukromé ráje, navštívili ateliér akademického malíře Ivana Kříže, zaujaly je komentované prohlídky výstav a sledovali prezentaci divadelní práce s hendikepovanými herci v podání brněnského Divadla Klauniky.

Na workshopu fotografovala Andrea Velnerová, Moravská galerie Brno.

    Součástí programu je vždy i tvorba v plenéru – tentokrát v Místodržitelském paláci Moravské galerie, v zahradě Jurkovičovy vily v Brně-Žabovřeskách a v městě Mikulově. „Účastníci workshopu, kteří se věnují výtvarné tvorbě už dlouhodobě, pracovali samostatně a intenzivně na svých rozpracovaných tématech. Těm, kteří zde byli poprvé, pomáhali najít vlastní způsob vyjádření výtvarní lektoři a umělci,“ vysvětluje Anna Šimková, koordinátorka doprovodných programů z Moravské galerie v Brně. „Mezi nejpůsobivější práce, které vznikly během workshopu, patřily kresby na velkoformátovém ručně vyráběném morušovém papíře a rozmanité podoby papírových lidsko-zvířecích masek. Velmi zajímavá a originální byla i práce s barevnými plochami.“

    Anna Šimková připomíná, že týdenní workshop byl skvělou příležitostí ke společné tvorbě a setkávání nejen lidí se zdravotními hendikepy, ale i osob, které se z pohledu různých profesí věnují umělecké tvorbě těchto tvůrců. „Mám na mysli umělce, teoretiky umění, lékaře, terapeuty, pacientské důvěrníky, manažery, pedagogy, psychology, sběratele, filmaře, básníky, galerijní pedagogy, sociální pracovníky i rodiče a opatrovníky postižených,“ dodává. Pokračovala také práce na časosběrném dokumentu slovenského filmaře Ľubomíra Štecka, který už několik let sleduje osudy vybraných osob.

    Pro účastníky workshopu byly nesmírně zajímavé i dvě vernisáže – už zmíněná výstava Josefa Váchala v České spořitelně a následně pak přehlídka prací výtvarníků s mentálním či psychickým hendikepem v brněnské galerii Klub Art 13.

Josef Váchal – Dřevorytec

    Josef Váchal (1884–1969) byl český malíř, grafik, ilustrátor, sochař, řezbář, básník a spisovatel. Hlavní část jeho tvorby spadá do období první republiky. Za minulého režimu měl existenční problémy, pro veřejnost byl znovu objeven a doceněn až po roce 1989. Mezi nejznámější Váchalova díla patří ilustrace k Demlovu Hradu smrti (1912) či kniha Krvavý román (1924). Jeho strýcem byl malíř Mikoláš Aleš.

Na výstavě Josef Váchal – Dřevorytec vyfotografoval Jaroslav Bobek.

    Slovenský psycholog, znalec a sběratel Váchalova umění Ján Šuba na brněnské vernisáži poznamenal: „Byl to nevídaný zjev v českém výtvarném umění. Jeho hranice překračoval neopakovatelným charakterem tvorby, zarážející všestranností a enormním rozsahem děl. Vymykal se jakémukoliv zaškatulkování a stal se totálním solitérem.“ A ještě dodal: „Váchal vytvářel úžasné dřevoryty, sám se naučil tuto starou techniku. Inspirovat se nechal německými středověkými rytinami, barokními knihami, jarmarečními tisky písní, detektivkami a krváky…“

    Vernisáž v České spořitelně příjemně zpestřili Jaroslav Záděra a Tomáš Urbánek z kapely Děti kapitána Morgana. Výstava JOSEF VÁCHAL – DŘEVORYTEC potrvá do konce října 2019.

Klub Art 13 – spolu v umění

    Hned na druhý den se příznivci výtvarného umění opět vypravili na vernisáž. Tentokrát do „Třináctky“ v brněnské Panské ulici. Svoji činnost zde zahájil Klub Art 13 – spolu v umění. „Chceme oživit objekt v areálu Staré radnice v centru Brna a vytvořit zde ojedinělé komunitní centrum, na němž by se podílela veřejnost, umělci i neziskovky,“ zaznělo na vernisáži výstavy výtvarníků s mentálním a psychickým hendikepem. „Naším cílem je využít tento historický prostor ke kulturním, vzdělávacím a integračním aktivitám. V srdci Brna hodláme vybudovat alternativní komunitní centrum, které zde v současné době velmi chybí.“

    Součástí programu Klubu Art 13 budou výtvarné a výukové kurzy, workshopy, přednášky a semináře. Přivítají zde každého, kdo se přijde podívat a bude společně s ostatními tvořit. Proto si zvolili heslo Uměním spolu. Společně chtějí zkrásnit nejen tento výstavní prostor, ale i život lidem, kteří milují výtvarné umění.

Několik vystavených obrazů vyfotografovala Miluše Dvořáková.

    Současná výstava ART BRUT BRNO rozhodně stojí za zhlédnutí. Přístupná bude do konce října 2019. Tentokrát jsou zastoupeny i práce několika autorů, kteří kombinují svoji výtvarnou tvorbu s literárními aktivitami. Kromě tvůrců z brněnského ateliéru KreAt zde vystavují autoři ze Slovenska – výtvarníci z bratislavského ateliéru Nezábudka. Někteří přijeli na vernisáž osobně. A očekávají, že Brněnští jim návštěvu v dohledné době oplatí. Součástí neformálního setkání bude i prohlídka několika bratislavských ateliérů, a samozřejmě také bohatá výměna zkušeností.

    Při debatě s lidmi, kteří pomáhají mentálně či psychicky hendikepovaným výtvarníkům, často zaznívá slovo „spolupráce“. Je to skutečná, nepředstíraná spolupráce, s jakou se setkáme jen málokde. Někteří výtvarníci z ateliéru KreAt chodí malovat do denního stacionáře Domova pro osoby se zdravotním postižením Gaudium, k vedoucí Ditě Mrhálkové. Jiní spolupracují s Terezou Mikulovou z Open Art Studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Nikterak si nekonkurují, naopak – vzájemně se doplňují. Doufejme, že jim to hodně dlouho vydrží!

JAROSLAV BOBEK