Srpen

31.07.2014 10:25

    Krásné zvyky oslavy DOŽÍNEK, o nichž máme zápisy již z 18. století, se udržely v mnoha krajích nejen moravských, ale i českých. Když bylo po žních, uvily se věnce z posledních klasů a polního kvítí a nesly se ve slavnostním průvodu, který vyjadřoval hold přírodě a lidské práci. Krásně a dojemně se o tomto zvyku zmiňuje spisovatelka Božena Němcová ve svém nejznámějším románu „Babička“.

    Srpen – Augustus má 31 dní. Dne ubylo v tomto měsíci o 1 hodinu 41 minut. Přidejme několik pranostik vztahujících se k tomuto letnímu měsíci:

    Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.
    Vesele bude svištěti kosa, je-li v srpnu hojná rosa.
    Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.
    Svatý Kajetán je tady, odveze mandelů řady.
    Co srpen neuvaří, září nedopeče.
    Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří.
    V srpnu mlhy na výšinách, jistá voda též v dolinách.
    Srpen k zemi hledí a rád vodu cedí.
    Srpen klasy klidí a uzrálé ovoce vidí.
    I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
    Svatý Augustin udělá z tepla stín.

Text a foto: PETR MICHL