Ukončení členství v klubu Žít Brno mne osvobodilo

04.02.2018 18:15

    Jen stručně k zastupitelskému klubu Žít Brno (ŽtB) – byla jsem sice členkou tohoto zastupitelského klubu, ale za politický subjekt Sdružení občanů Lesné (SOL), které vyhrálo volby v městské části Brno-sever. Za SOL jsem byla na jejich kandidátce, a tedy jsem jim přivedla svoje voliče. Těm se nyní všem z duše omlouvám, netušila jsem, co se z nadšených, mladých bojovníků za spravedlivé řízení města vyvine. Už delší dobu nemáme s panem náměstkem Hollanem stejné názory, jak se starat o brněnskou kulturu, máme totiž rozdílný vkus. Ale že bych proto někdy na někoho – dokonce na ředitele instituce – křičela, to odmítám. Až nyní na pana Hollana, přiznávám. Vytáčí mne totiž, když někdo suverénně a bez uzardění pronáší nehorázné lži. Nechám na ředitelích kulturních institucí, aby se vyjádřili, jestli jsem na ně někdy vulgárně křičela, jak tvrdí pan Hollan na Facebooku ŽtB – to je spíš obraz jeho demagogické politické kultury.

    Základem sporu je totiž poloha nádraží. ŽtB chce variantu Petrov, SOL, reprezentovaný náměstkem hejtmana a předsedou Martinem Malečkem, je pro variantu Řeka. Jak z tohohle dilematu ven? I já jsem pro Řeku, považuji to z mnoha důvodů za racionálnější řešení. Pro tohle jsem se s ŽtB rozešla, ukončila jsem členství v klubu a je mi líto, že to nedokáží unést a měli potřebu mne druhý den ještě vyloučit a navíc dehonestovat. Ale jsem ráda, že jsme se nakonec přece jen na něčem shodli a že jsem se konečně zbavila jejich nátlakových a neurvalých metod. Jsem svobodná a mohu konečně hlasovat podle svého svědomí.

PhDr. KARLA HOFMANNOVÁ
zastupitelka města Brna
předsedkyně komise pro kulturu RMB