Začíná věk Ducha?

24.03.2017 12:20

    Víte, co je to glottochronologie? To je jazykovědná disciplína, která pomocí statistických metod zjišťuje dobu oddělení příbuzných jazyků od společného základu. Takto vědci zjistili, že k rozpadu praslovanské jednoty došlo „kolem 10. století“. No a my i bez statistických metod zjišťujeme, že „kolem 20. století“ se rozpadla také jednota dvou dosud si nejbližších slovanských národů.

    Proč k tomu před pětadvaceti lety, 31. prosince 1992, došlo, to asi nejvýstižněji zformuloval francouzský politolog českého původu Jacques Rupnik: „Češi chtějí tržní hospodářství a občanskou společnost, Slováci trvají na státním socialismu a národní identitě.“ Také němečtí odborníci tehdy konstatovali, že radikální rozchod s komunismem v západní části Československa a populisticky rozmělněné reformy v části východní byly neslučitelné. Naštěstí nás naši bohatí západní sousedé nenechali na holičkách a neodmítli nám svou pomoc finanční, politickou, morální i duchovní, po níž volal prezident Václav Havel, který ovšem zdůrazňoval, že tato pomoc je i v jejich vlastním zájmu.

    Ostatně proč by nás naši západní sousedé nepodporovali, když je k tomu nabádá i seskupení planet! Astrologové se shodují, že věk ve znamení Ryb na přelomu druhého a třetího tisíciletí skončil a začal (opět zhruba dvoutisíciletý) věk Vodnáře. Ten začal působit po éře Ryb, vyznačující se úsilím národů, etnických i společenských skupin o vlastní identitu. (My jsme se se Slováky tedy rozešli ještě na sklonku věku Ryb; ryby jsou ve zvěrokruhu zobrazeny v páru, což odkazuje na dvojakost...) A roku 2012, kdy podle mnohých skončil (naštěstí bez katastrofy) proslulý Mayský kalendář, nastoupil věk Vodnáře. To je znamení vzdušné, tedy duchovní, a zároveň i znamení altruismu, tedy lásky k bližnímu. Mělo by proto svět propojit a inspirovat ho ke společnému řešení různých krizí.

    Tento věk Ducha, kdy dochází k transformaci lidského vědomí, charakterizuje „Gita“, jedna z astroložek, takto: „Věk Vodnáře odhodí pryč nepotřebné konvence a všechno, co lidskou společnost svazovalo. Lidé mezi sebou konečně najdou porozumění, jednotlivá náboženství se navzájem sblíží a lidstvo zažije duchovní vzestup díky pochopení hlubších pravd, které jsou společné pro všechny.“ Kvůli současné migrační vlně, nikoli nepodobné jakémusi dalšímu stěhování národů, a vinou expanze islámu to tak zatím věru nevypadá. Ale věk Vodnáře je zatím v plenkách…

    Na začátku byla řeč o glottochronologii. Jazykovědci srovnávají vývoj jazyků na vybraném vzorku základních výrazů. Na anglickém seznamu českých slov byla na začátku tato slovesa: pít, jíst, kousat, vidět, slyšet, znát, spát. Tedy hned na třetím místě je sloveso kousat. Anglicky se to řekne bite, což znamená i štípat, uštknout, pálit, leptat… V tomto smyslu můžeme sloveso kousat užít i my. Hlavně ale věřme, že jeho přenesený význam z našeho jazyka brzo vymizí, protože my se konečně přestaneme mezi sebou jízlivě napadat.

    Jinak bychom totiž asi sotva našli pro svou hvězdu to správné nebe.

MICHAL ŽÁK