ZMB schválilo vstup do Spolku za účelem pořádání a financování MS silničních motocyklů, ale…!

14.08.2015 13:25

    Ve čtvrtek 13. srpna 2015 se sešlo Zastupitelstvo města Brna z důvodu schválení založení Spolku v zájmu organizace a financování mistrovství světa silničních motocyklů na Masarykově okruhu. (V době jednání ZMB neměl ještě spolek svůj název, a proto je označení této organizace uváděno výhradně názvem „Spolek“).

    Již z dřívějších jednání došlo k předběžné dohodě o založení tripartitní skupiny, která by se podílela na organizaci a financování motocyklového šampionátu v Brně. Jednou z nich mělo být statutární město Brno s ostatními subjekty Jihomoravský kraj a Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z. s. p. o., s případně dalším možným subjektem.

    Důvodem tohoto počinu je skutečnost, že běžným způsobem poskytnutí dotace na krytí nákladů spojených s organizací podniku mistrovství světa v Brně, v tomto případě zalistovacího poplatku promotérovi (DORNA) ve výši cca 70 milionů korun, nelze provést tzv. standardním způsobem, kdy orgán na úrovni státu poskytuje podporu soukromému subjektu, kterým Automotodrom, a. s., ve své podstatě je. Na takový transfer by bylo možné pohlížet jako na zakázanou veřejnou podporu.

    Proto byl zvolen tento způsob podpory prostřednictvím Spolku, jenž může konat podle odlišných právních kritérií, než orgán na úrovni státu.

    Je nutno zdůraznit, že předmětným zájmem bylo zajištění průběhu příštích ročníků pořádání mistrovství světa, počínaje rokem 2016 a dále, protože stále zůstávají v řešení finanční požadavky ze strany promotéra motocyklového šampionátu (DORNA).

    Přestože účast města Brna ve Spolku byla včerejším jednáním Zastupitelstva města Brna schválena, tak jeho právoplatná výkonnost může nastat až po dořešení závazku organizátora motocyklového šampionátu Automotodrom, a. s., vůči promotérovi za roky 2014 a 2015.

    Tento důležitý a vstřícný krok ZMB je sice důležitým posunem v záležitosti největší sportovní akce v České republice z hlediska návštěvnosti v rozsahu tří víkendových dnů. Ale je pouze jen vstupním krokem, byť tou správnou nohou, a dobrým odrazem k dalším jednáním. Avšak podobných kroků k tomu, aby GRAND PRIX ČESKÉ REPUBLIKY konaná v prostoru Masarykova okruhu, mohla pokračovat i po roku 2015, bude potřeba učinit ještě mnoho. A netřeba zastírat, že tyto kroky budou mít o mnoho těžší nášlap, než byl tento vstupní.

    Připomeňme, že slavná tradice Masarykova okruhu začala již rokem 1930, a to v provedení automobilových závodů, s následným vstupem motocyklů na brněnskou trať ročníkem 1950 (rok po oficiálním zahájení seriálu mistrovství světa silničních motocyklů).

    A samotné mistrovství světa motocyklů započalo svou brněnskou historii letopočtem 1965, kdy od této doby uplynulo již rovné půlstoletí. Od této historické chvíle se zařadilo Brno, Jihomoravský kraj, Československo a následně i Česko do podvědomí světové motoristické veřejnosti, ale nejenom té. Mělo pouze pět pořadatelských výpadků, kterými byla léta 1983, 84, 85 a 86, kdy se motocyklové závody jezdily „pouze“ jako součást mistrovství Evropy. Rok 1987 nabyl podobu významného milníku ve zbudování a provozování nového automotodromu.

    A kola jedné stopy se tak v seriálu mistrovství světa v Brně točila dál. Pak přišel ještě jeden výpadek v motocyklovém šampionátu, kterým byl ročník 1992. A poté následných 23 roků až dodnes, se mistrovství světa motocyklů pořádá bez přestávky.

    Za tuto dobu i přes uvedené přetržky se při zápočtu všech vypsaných kubatur odjelo celkem 153 závodů, které se po skončení nedělního mistrovství navýší o další tři. Tato skutečnost činí z Brna druhou nejpořádanější GRAD PRIX na světě!

    30. rokem minulého století nám naši předci odkázali velké dědictví v podobě krásného okruhu, který během svého působení doznal čtyř variant podobenství. Pořádaly se na jeho asfaltovém, zpočátku i v jeho střednědobé působnosti na dlážděném povrchu, domácí, evropská, světová mistrovství i různá nemotoristická klání. Je to velké dědictví, které nám současným v přirozeném chodu života spočinulo v náručí. A nám z toho vyplývá velká historická povinnost.

    Že my, jeho uživatelé, tento odkaz musíme každým dnem pojímat jako velikou svátost, a nesmíme nikdy tuto vzácnou relikvii považovat za samozřejmost, k níž přistupujeme se založenýma rukama.

    Je naší odkazovou povinností ji stále udržovat v životním chodu a postupem doby i předat svým nástupcům, jak byla předána i nám.

    Tak jak v lidském životě přicházejí kritické chvíle, tak je tomu i v případě našeho motoristického pokladu. Je v současnu majetkem soukromého subjektu, ale svým původem je širokou kolektivní prací několika generací a mnoha lidí, kteří mu věnovali mnohdy i svoje já. Jeho významem přesahuje již 85 roků hranice kontinentů a my jej můžeme, respektive musíme, pojímat jako národní poklad.

    Vzpomeňme dobu jeho vzniku a uctěme oněch prvních průkopníků, kteří pojali nápad, jenž přeměnili v reálný čin, a začali operativně jednat.

    Kolik překážek se jim postavilo v ústrety! Jmenujme jenom domácí administrativní nepřízeň Autoklubu Československa v Praze, který žádost o stavbu a organizaci závodů zamítl! Kolik dalších složitých jednání muselo proběhnout, aby se požadavek, zprvu alespoň na papíře, vůbec prosadil.

    A protože ve vedení realizačního výboru byli schopní a houževnatí lidé, kteří si výstavbu závodišti vzali za své životní krédo, a úměrně tomu i postupovali.

    Čtěte prosím pozorně následující řádky!

    Počátek stavby nastal 10. dubna 1930 a 28. září – rovněž 1930 – byl odstartován první závod!!!

    Je to důkaz toho, že když se lidské snaze postaví do cesty překážka o výši a objemu samotného Mount Everestu, tak jeho nebeská výše je oproti lidskému odhodlanému srdci a vůli v dosáhnutí svého cíle, pouhou krtčí hromádkou.

JIŘÍ V. ŘEZÁČ