Bibli uvidíte už jen do neděle

07.10.2013 18:00

    Už jen tento týden, do neděle 13. října 2013, bude vystaven v Dietrichsteinském paláci (Zelný trh 8, Brno) originál jednodílky Bible kralické z roku 1613 (400 let Bible kralické). Je tištěna velkými literami a bez komentářů známých z tzv. šestidílky. Toto vydání biblického textu obsahovalo nový překlad Nového zákona vydaný roku 1601. Vysoké jazykové a technické standardy, kladené samotnými autory na připravované dílo, umožnily vzniknout jedinečnému výtvoru, který podnes představuje trvalou výzvu všem dalším překladům Bible do češtiny.

    Toto 400. výročí vydání je vedle 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu jedním z nejdůležitějších církevních i společenských svátků letošního roku. Bible kralická náleží k vrcholům tiskařského umění v našich zemích a k pokladům českého jazyka. O významu Bible vypovídá také skutečnost, že se Ministerstvo kultury ČR pokusilo o její zápis do seznamu světového dědictví UNESCO. Byť tento pokus nebyl úspěšný, svědčí to o významu této kulturní památky, která je nespornou součástí našeho národního kulturního dědictví. Byla vzorem k mnoha dalším vydáním biblických textů a inspirovala mnoho vzdělanců. Nikoliv náhodou pak díky kvalitě svého jazyka nahrazovala až do let slovenského národního obrození v 19. století u našich východních sousedů spisovný jazyk.

    Otevřeno je do pátku od 9 do 18 hodin, v sobotu a v neděli od 13 do 18 hodin.  (ep)

—————

Zpět