Byli jste v kryptě Jezuitského kostela?

07.05.2014 18:20

    V rámci jarních komentovaných prohlídek uspořádá Turistické informační centrum města Brna v sobotu 10. května 2014 procházku nazvanou Brněnské kostely. Jejím účastníkům bude zcela mimořádně zpřístupněn Jezuitský kostel včetně krypty, v níž se nachází prosklená rakev s ostatky P. Martina Středy. Dozvíte se rovněž zajímavosti o kostele sv. Jakuba, kostele sv. Máří Magdalény či bývalém kostele sv. Mikuláše, který stával na náměstí Svobody. Prohlídku vede zkušená průvodkyně Marie Schönová. Sraz účastníků je ve 14 hodin na Moravském náměstí před kostelem sv. Tomáše. Vstupné 50 Kč, děti do 6 let, studenti, senioři, ZTP a ZTP/P 25 Kč, děti do 6 let zdarma.  (av)
 

—————

Zpět