Historická hudba Unlimited

26.03.2015 16:55

    Po úspěchu kurzů Univerzity třetího věku na Divadelní fakultě nyní přichází se zajímavým nápadem také Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Počátkem dubna 2015 se rozběhne soubor přednášek na téma „Historická hudba Unlimited“. Lektoři chtějí posluchačům přiblížit období od pravěku až do roku 1800 a v historických souvislostech je seznámit s hudebním děním v Brně a na jižní Moravě. Úvodní přednáška bude věnována vývoji varhan, poté bude řeč o cembalu, klavíru, loutně i dalších hudebních nástrojích. Účastníci kurzu se pokusí najít odpověď na otázku, co je stará hudba, a dozvědí se spoustu zajímavostí o ornamentalistice v barokní muzice. Většinu přednášek zpestří audio a video nahrávky. Chybět nebudou dvě exkurze, které posluchače U3V seznámí s významnými varhanními nástroji v Brně.  (jbo)

 

—————

Zpět