Klub Art13 – spolu v umění

18.06.2019 12:10

    Obecně prospěšná společnost Regionpartner (centrum pomoci regionům) ve čtvrtek 20. 6. 2019 představí široké veřejnosti integrační projekt „Klub Art13 – spolu v umění“, zaměřený na integraci mentálně handicapovaných osob v Brně do běžné společnosti skrze jejich aktivizaci a zviditelňování jejich umělecké činnosti. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Spolupracují na něm obecně prospěšná společnost Kunštát PRO FUTURO a její výtvarný ateliér KreAt sdružující umělce s mentálním postižením, Divadelní spolek Brno, který umožňuje zapojení herců s mentálním handicapem do profesionálního divadla, a brněnský pobočný spolek Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR. Během dvou let se projektu zúčastní 60 osob s mentálním handicapem. Pravidelně budou navštěvovat arteterapeutickou a teatroterapeutickou dílnu a následně absolvují pracovní trénink. Přispěje to k rozvoji jejich komunikačních a sociálních dovedností a k podpoře rovných příležitostí a uplatnění osob s handicapem ve většinové společnosti.

    Podrobné informace o projektu se zájemci dozvědí ve čtvrtek 20. června 2019 na kulatém stolu ve Společenském centru městské části Brno-střed. (red)

Pozvánka na kulatý stůl

 

—————

Zpět