Mladý těšanský kovář

01.09.2014 16:00

    Už 15. ročník akce Mladý těšanský kovář proběhne v sobotu 6. září 2014 v prostorách kulturní technické památky Kovárna v Těšanech. Dřívější soutěž určená pro žáky a absolventy středních odborných škol kovářského řemesla dostane letos novou podobu – stane se přehlídkou umělecko-řemeslného zpracování kovů. Návštěvníkům buou předváděny rytecké, kovářské a sochařské, smaltovací a odlévačské práce. Zájemci si mohou prohlédnout také expozice kovářství a kolářství, zemědělského nářadí, venkovského bydlení a výstavu výrobků z damascenské oceli (v tento den bez komentovaného výkladu). Akce se koná v rámci 16. ročníku Národopisných slavností Těšany – dědina na pomezí dvou regionů Hanáckého Slovácka a Brněnska. Podrobný program naleznete na www.outesany.cz (vg)

—————

Zpět