Na paměť hrdinné obrany Brna

16.08.2014 18:25

    Za účasti i vedení Jihomoravského kraje, města Brna, paměťových institucí a občanů se konala v pátek 15. srpna 2014 připomínka 369. výročí vítězství více než tisícovky obránců Brna nad 28 000 jeho švédskými dobyvateli v r. 1645 na konci třicetileté války o sféry vlivu a moci mezi evropskými náboženstvími. Hrdinové moravské metropole, zpola zacvičení studenti a jiní civilisté, odolávali tři letní měsíce osmadvacetinásobné přesile švédského generála Torstensona natolik, že po ztrátě 8 000 mužů a zdecimování vojska pod hradbami Brna už neměl sílu postupovat dál k dobytí nepřátelské katolické habsburské Vídně. Představitelé kraje a města položili věnce k pomníku velitele hrdinné obrany Brna – francouzského kalvinisty Louise Raduita de Souches na pevnosti Špilberku a poté u jeho hrobky v kostele sv. Jakuba. Poklonili se i odkazu pátera Martina Středy, který vedl v bojích se Švédy civilní část obránců Brna.  (vž)

 

Foto: Petr Michl

 

—————

Zpět