Pestrý program Info USA

28.02.2013 08:30

    Info USA v Moravské zemské knihovně v Brně připravilo několik dalších zajímavých akcí. Každé první pondělí v měsíci, kromě prázdnin a svátků, jsou na programu hrané americké filmy v angličtině s anglickými titulky. Příští promítání bude 4. 3. 2013 v 18.30 hodin. Tentokrát se můžete těšit na sci-fi film Them natočený v roce 1954 režisérem Gordonem Douglasem.

    O týden později – v pondělí 11. 3. 2013 – se uskuteční ve spolupráci s Fulbrightovou komisí a agenturou sport & university bezplatné semináře o možnostech studia a stipendií (včetně sportovních) na amerických univerzitách. V 16 hodin začíná seminář Studium a stipendia v USA, v 17.30 hodin navazuje seminář Sportovní stipendia v USA.

    Ve středu 13. 3. 2013 v 17 hodin můžete přijít na besedu s autorem knihy a stejnojmenné výstavy doc. PhDr. Františkem Hanzlíkem, CSc., „Krajané v USA a vojenský exil pro obnovu demokracie v Československu“. Docent Hanzlík přednáší historii na Univerzitě obrany v Brně. Zabývá se československými dějinami 20. století se zaměřením na období první světové války a vývoj po druhé světové válce. Dlouhodobě se věnuje problematice působení tajných služeb v zápase o politickou moc v Československu v poválečném období. Je autorem pěti monografií (Únor 1948 výsledek nerovného zápasu, Vojenské obranné zpravodajství v zápase o politickou moc 1945–1948, Případ Adolf Püchler, Krajané a československý zahraniční odboj 1938–1945, Bez milosti a slitování) a spoluautorem dalších šesti monografií. Výsledky své badatelské činnosti publikoval ve více než padesáti studiích a statích zveřejněných doma i v zahraničí. Podílel se i na přípravě televizních dokumentů (např. Šest dnů, které otřásly demokracií, některých dílů cyklu Československo ve zvláštních službách, je autorem scénáře dokumentu k B. Reicinovi – Člověk a moc). Výstava instalovaná ve foyeru Moravské zemské knihovny byla prodloužena do 15. března 2013.

    Všechny akce se uskuteční v konferenčním sále Moravské zemské knihovny v Brně, Kounicova 65a. Vstup volný.  (mm)

—————

Zpět