Podnítili tvorbu národnostních menšin

11.05.2014 18:30

    V brněnské kavárně Trojka v Dominikánské ulici zhlédli v sobotu 10. května 2014 příznivci talentu Uljany Teslenko, studenti Masarykovy univerzity, její první film Chesky česky – Хески чески. Jde o snímek ze života lidí národnostní menšiny Rusů žijících na Moravě. Film je vytvořen ze srdce – jde o krátká zajímavá vyprávění ruských studentů i ruských "starousedlíků," kteří žijí v Brně a okolí desítky let. Obsahuje i zkušenosti členů Ruského kulturně osvětového sdružení na Moravě z vyrovnávání se Rusů s českým prostředím. Také záběry týkající se Festivalu národnostních menšin Babylonfest, který pořádá město Brno. Myšlenka udělat tento film se uskutečnila. Brněnský magistrát registruje deset národnostních menšin, které rozvíjejí v moravské metropoli svou kulturně vzdělávací činnost ve svých zájmových spolcích. Uljana Teslenko a Rusové žijící na Moravě dali podnět ostatním národnostním menšinám k tvorbě nových filmových snímků z osudu a života nejen brněnských Řeků, Poláků, Němců, Bulharů atd.  (vž)

 

Z křtu filmu Chesky česky – Хески чески. – Uljana Teslenko (vlevo) přijímá gratulace a květy.

Foto: Ljubov Vondroušková 

—————

Zpět