Program Mahenova památníku

18.11.2013 19:50

    Mahenův památník, který je součástí Knihovny Jiřího Mahena v Brně, připravil pro nejbližší listopadové a prosincové dny několik zajímavých pořadů. Ve středu 20. listopadu 2013 (v 17 hodin) se uskuteční Podvečer se spisovatelem Jiřím Kratochvilem. Jeho součástí bude autorské čtení z nejnovější knihy Alfa Centa, beseda a autogramiáda. Ve čtvrtek 28. listopadu (v 18 hodin) se můžete těšit na pořad Agadir uvádí… Zita Malaníková. V sobotu 30. listopadu (v 10 hodin) je na programu divadelní představení Jak šli zajíci do Betléma, spojené s výstavou knih pro děti. Ve středu 4. prosince (v 19 hodin) zhlédnou zájemci divadelní improvizaci Mluv a nemysli! Útulek č. 140. O den později (v 17 hodin) jsou na pořadu ukázky z díla E. E. Kische, Valentina Šindlera a Josefa Skupy v podání Vladimíra Fuxe z cyklu Čeští humoristé. Uvádí doc. PhDr. Jiří Sedlák, CSc. Ve středu 18. prosince (v 17 hodin) se uskuteční Podvečer Společnosti Jiřího Mahena, včetně uvítání nového čísla časopisu Milíř.  (red)

 

—————

Zpět