Společnost pro ranou péči

14.02.2019 10:20

    Společnost pro ranou péči nabízí pomoc rodinám, které vychovávají doma děti se zrakovým postižením ve věku od narození do sedmi let. Poradkyně rané péče jezdí k nim domů a ukazují rodičům, jak mohou rozvíjet vidění svých dětí pomocí metody zrakové stimulace. Při ní najdou využití také hračky od firmy EFKO, např. z jejich baby řady a hry pro nejmenší, ale také igráček využívaný jak pro stimulaci zraku, tak pro rozvoj hry a jemné motoriky dětí. Společnost pro ranou péči působí v 10 krajích a spolupráce s firmou EFKO probíhá už téměř 10 let. Díky výstavě „Igráček“ se veřejnost po celé České republice může dozvědět o tom, že pro rodiny vychovávající děti s postižením existuje bezplatná pomoc, která přijede až k nim domů. Raná péče si této spolupráce velmi váží a děkuje všem, kdo se na ní podílejí.

SILVIE SLÁMOVÁ
poradce Střediska rané péče SPRP, pobočka Brno

 

 

—————

Zpět