Vyrobte si egyptský amulet

23.09.2013 11:50

    Technické muzeum v Brně připravilo další doprovodný program k výstavě Vynálezci a vynálezy. Tentokrát to bude výtvarně-technická dílna věnovaná Jaroslavu Černému – jedné z nejvýznamnějších osobností světové egyptologie 20. století. Jako první začal studovat všední život ve starém Egyptě, kromě jiného napsal i knihu o tamním náboženství. Tepáním mosazného plechu si zájemci vyrobí egyptský amulet. Děti zhlédnou ukázky z Egypta – z oblastí, jimiž se vědec zabýval. Dílna se uskuteční od 1. do 10. října 2013, vždy od 10 do 11.30 hodin a od 14 do 15.30 hodin, od úterý do pátku pro školní skupiny, o víkendech pro děti za pomoci rodičů i pro dospělé.  (red)

—————

Zpět