Audience u norského krále Haralda V.

15.01.2018 12:35

    Norský královský řád za zásluhy „Komandér“ udělil 12. ledna 2018 Král Harald V. paní doc. PhDr. MILUŠI JUŘIČKOVÉ, CSc., působící na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je to poprvé v historii, kdy bylo tak vysoké státní vyznamenání Commander of the Royal Norwegian Order of Merit uděleno občanu České republiky.

    Krátce poté jsem položila paní doc. Juřičkové jednoduchou otázku.

    Jaké to je, jít do královského paláce v Oslo na audienci s králem? Být poctěna rozhovorem mezi čtyřma očima?

    Auto z českého velvyslanectví, opatřené vlaječkou, která vlastně přísluší jen velvyslanci nebo vysokému představiteli státu, vjelo svižně před hlavní bránu zámku, až se za námi zvedala oblaka bělostného sněhu… Ale vrata vypadala nedobytně uzamčena – jako v pohádce, na sedm západů? Člen královské hradní stráže však podal hlášení a hle: sezame, otevři se. Brána se zvedla a dveře se otevřely. A už to šlo ráz na ráz…Pán v uniformě se zlatými knoflíky mi pomohl z vozu. Uvedl mě do tzv. knihovny, kde jsem si mohla odložit. Na můj dotaz bylo řečeno, že fotografování je v celém paláci zakázáno. Fotografie s králem je vyhrazena pouze diplomatům a hlavám států. Po zápisu do čestné pamětní knihy jsem byla uvedena po krásném schodišti vyzdobeném mnoha uměleckými díly, tak jak to známe i u nás ze zámků, do prvního poschodí. Myslela jsem na to, že královna Sonja je sběratelka a mecenáška moderního umění a po šedesátce se pustila do malování sama – velmi sympatické…

    Ale to už stojím v historickém sále z devatenáctého století, tedy v předpokoji královy pracovny, v níž král pronáší například novoroční projevy, a to už od roku 1991, kdy zemřel jeho otec, král Olav V. Ale události mají rychlý spád – jsem představena královskému pobočníkovi, staršímu pánovi s vlídným úsměvem, který mi říká česky „dobrý den“. Vysvětluje, že historický sál se nazývá Ptačí pokoj, neboť je zde zobrazeno 243 druhů ptactva. Na stropě se vznáší orel. Nemám čas se kochat tou krásou. Pobočník mi pokyne, obřadně zaklepe na dveře pracovny a oznámí králi moje jméno. A já vstupuji, ukláním se. Král ve smokingu mi udělá dva kroky vstříc a podává mi ruku. Blahopřeje mi k vyznamenání a ukazuje, abych se posadila. Sám usedá k psacímu stolu – já sedím naproti němu, prakticky bez odstupu. Prohlížím si tohoto muže, který má na svých královských ramenou osm křížků, které nese s opravdovou důstojností. Jistě k tomu přispěla vášnivá záliba ve sportovním rybaření, kterému se věnoval na mezinárodní úrovni. Pohyb po suchu přenechává královně, která se celý život až do současnosti věnuje turistice, hlavně po norských horách. Když loni královský pár oslavoval osmdesátiny (král v únoru a královna v červenci), přiznala se Sonja, že jí chůze dodává energii do povinností všedního dne.

Doc. Miluše Juřičková po audienci u norského krále.

 

    Král se zajímal o motivaci českých studentů, kteří studují v Brně norštinu, o projekty, které Masarykova univerzita realizuje s norskými institucemi a vysokými školami. Zavzpomínal na svou návštěvu České republiky, kdy královský pár navštívil Prahu na pozvání prezidenta Václava Havla. To bylo v roce 1997, euforie ze znovunavázání intenzivních přátelských vztahů byla velmi živá.

    Hodinový strojek na historických hodinách odbíjí určený čas. Král Harald mi opakovaně vyslovuje poděkování za mou práci, která přispívá k šíření dobrého jména Norska v ČR. A s odkazem k zlatému řádu, který mám připnutý, mi přeje vše dobré do další činnosti. Vřelý stisk ruky, přátelský úsměv, a já vycházím ze dveří. V předsálí čekají další hosté k audienci. Pan král bude mít rušný den! Člen hradní stráže, který mne vyprovází, se široce usmívá a říká: Stálo to za to, že? Taková setkání jsou zážitkem, na který se nezapomíná! Musím mu dát za pravdu.

Za rozhovor děkuje
ERIKA BEZDÍČKOVÁ