Bohumil Hlaváček slaví pětaosmdesátku

13.09.2019 20:00

    Je už sice dvě desítky let v důchodu, ale v Brně snad není instituce, kde by bylo jméno Bohumil Hlaváček neznámým pojmem. Odpočívat snad doopravdy ani neumí, padesát let aktivní novinařiny člověka doživotně poznamená. Na „volné noze“ stále publikuje, nechybí na tiskových konferencích, je aktivní v Syndikátu novinářů jižní Moravy, navíc je vyhledávanou chodící encyklopedií vědomostí z nejrůznějších oborů.

    Narodil se 14. září 1934 v Pařezské Lhotě na Jičínsku. Vyučil se očním optikem, dálkově vystudoval novinářství na Osvětové škole v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Za diplomovou práci na téma Tisková oprava získal Cenu Ferdinanda Boury. Mezitím už byl novinářem z povolání, začínal v redakci deníku Den v Ostravě, v roce 1953 byl přijat do ostravské redakce ČTK, krátce působil ve zlínské redakci četky a od září 1957 až do odchodu do penze v roce 1999 pracoval v brněnské kanceláři ČTK, od září 1990 jako její vedoucí redaktor. Se svou prací i s městem Brnem doslova srostl. Hektickou povahu práce zpravodaje tiskové agentury zvládal s vysokou profesionalitou, pílí a elánem, kolegové i z ostatních redakcí si cenili jeho lidského přístupu, humoru a přehledu. To platí ostatně dodnes. Bohumil Hlaváček stále pěstuje i náročné koníčky, zajímá se o kulturu všeho druhu, zdravotnictví, vysoké školství a především o folklor. Aktivně se podílel na pořádání Mezinárodního hudebního festivalu v Brně prací v jeho tiskové komisi, jako dlouholetý člen řídicího výboru a programové rady Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici se zasazoval o zařazení brněnských souborů lidových písní a tanců do festivalových programů. Brněnské folklorní soubory Tanečnica a Slovácký krúžek vedl na mezinárodních folklorních festivalech v Belgii, Itálii, Velké Británii a Polsku. Jako zpravodaj ČTK doprovázel na zahraničních zájezdech i Divadlo bratří Mrštíků a Večerní Brno. 

    Masarykova univerzita v Brně udělila Hlaváčkovi stříbrnou medaili, Brněnské veletrhy a výstavy stříbrnou pamětní medaili, ČTK mimořádnou cenu v soutěži Zlaté pero 1998. Čestný klíč Kounicových studentských kolejí obdržel za zásluhy o zvelebení této kulturní památky a za udržování a posilování odkazu vlastenců, byla mu udělena Cena města Brna a Cena Jihomoravského kraje.

    Celý život se však věnuje především rodině. Těžce nese odchod manželky Ludmily, s níž ho pojila vedle dlouholetého krásného vztahu i novinářská profese, je hrdý na syna Honzu, pedagoga, muzikanta, znalce brněnského hantecu a spisovatele, vnučku Janičku, která pokračuje v rodinné učitelské tradici. A snad si nachází čas i na dalšího koníčka, kterým je filatelie. Nás, jeho kolegy a čtenáře, však nejvíc potěší, když budeme ve svých oblíbených médiích stále nacházet značku bhl.  (čip)

>>><<<

    Předseda Regionální rady Syndikátu novinářů jižní Moravy Jaroslav Bobek poslal Bohumilu Hlaváčkovi blahopřejný dopis k 85. narozeninám:

Vážený kolego, milý Bohumile,

    dovol mi, abych Ti jménem Regionální rady Syndikátu novinářů jižní Moravy co nejupřímněji blahopřál k významnému životnímu jubileu. Vysoce si vážíme práce, kterou jsi vykonal pro rozvoj naší žurnalistiky. Oceňujeme zejména Tvoji důkladnost a profesionalitu v novinářské tvorbě. Vždy jsi nezištně pomáhal a byl příkladem mladým začínajícím novinářům.

    Vážíme si rovněž Tvé dlouholeté práce v řídicím výboru a programové radě Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a úzké spolupráce s brněnskými folklorními soubory Tanečnica či Slovácký krúžek, které jsi vedl na mezinárodních festivalech v Belgii, Itálii, Velké Británii a Polsku.

    Přejeme Ti brzké uzdravení, ustavičně mladistvou mysl, co nejvíce pohody a spokojenosti. Ať se Ti dobře daří!

    Těšíme se na další přátelská setkání při besedách a schůzkách Klubu novinářů SN JM i při jiných příležitostech.