Divadelnická devadesátka

11.06.2013 08:50

    Předním členem známého amatérského Tylova divadla v Újezdu u Brna je herec a režisér Jiří Doležal, od 8. července t. r. devadesátník. Ochotnické aktivitě se soustavně věnuje od poloviny padesátých let. Nejprve to byly především klasické operety Hervého, Franze Lehára, Oskara Nedbala nebo Rudolfa Piskáčka, v nichž s chutí vytvářel postavy Celestina, Popiela či Danila. K výrazným činoherním rolím, jako byl Mlynář v Jiráskově báchorce Lucerna, hrdý otrok Ezop z Figueiredovy hry Liška a hrozny, Hejtman v Gogolově satiře Revizor nebo penzionovaný Major z jevištní verze Vančurova Rozmarného léta, brzy přibývaly poučené režie, a to dramat domácích i cizích. J. Doležal (rovněž ve funkci souborového vedoucího) postupně inscenoval např. Zeyerova Radúze a Mahulenu, Thomasovu frašku Charleyova teta, Maryšu bratří Mrštíků nebo Casonova poetická dramata Sedm výkřiků na moři a Stromy umírají vstoje. V osmdesátých letech se také Doležalovou zásluhou dostávalo Tylovo divadlo na rozličné soutěže a přehlídky. S dobrým oceněním se vícekrát zúčastnilo jihomoravských krajských festivalů vesnických kolektivů v Němčicích nad Hanou (pozdějších Hanáckých divadelních májů). K Doležalovým nejzdařilejším nastudováním náleželo v roce 1986 režijně i herecky kvalitní provedení humanisticky laděné hry Jiřího Hubače Stará dobrá kapela, pochopené jako působivý apel na citlivé porozumění mezi lidmi. V návaznosti na postupovou Okresní divadelní přehlídku v Kloboukách tehdy reprezentovalo náš region také na národní přehlídce ve Vysokém nad Jizerou, kam agilní jubilant ještě před nedávnem rád každoročně dojížděl. Na jeviště se čas od času vracel i s osmi křížky na krku – na Divadelní sešlosti v Boleradicích r. 2004 ztělesnil např. rozvážného výměnkáře Petra Dubského ve Stroupežnického proslulých Našich furiantů z pojetí Jaromíra Jakubce a ještě o pět roků později na tomtéž festivalu komentátorskou figuru Režiséra z inscenace Wilderova Našeho městečka, kterou připravil Radek Mezuláník.

    Zanícenému a skromnému jihomoravskému divadelníkovi s úctou a respektem k jeho celoživotní pokorné službě Thálii vinšujeme co nejvíce zdraví a dosavadní obdivuhodné duševní svěžesti.  (vz)