Jan Rajlich – 100. výročí narození

03.04.2020 10:20

    10. dubna si připomínáme sto let od narození českého malíře a grafika Jana Rajlicha st. Rodák z jihočeské Dírné (okres Tábor) patřil mezi první absolventy Baťovy Školy umění ve Zlíně (1939–1944). Od roku 1950 spojil svůj život s městem Brnem, kde i zemřel 27. 11. 2016 ve věku 96 let.

    V začátcích své výtvarné dráhy se Rajlich věnoval zejména krajinářství (Dírná, Šumava, Brněnsko) a scénografii, ale od konce 50. let se doménou jeho tvorby stala především užitá a volná grafika. Byl také neúnavným glosátorem kulturního dění, publikoval stovky článků doma i v zahraničí. Jan Rajlich patřil mezi přední osobnosti kulturního života v Brně, kde mj. v roce 1963 inicioval a 30 let vedl slavné Mezinárodní bienále grafického designu, které trvá dodnes. Byl také pionýrem vizuálního stylu a informační grafiky u nás a na mezinárodní scéně byl uznávaným předním světovým tvůrcem plakátu.

Vlevo: Jan Rajlich s plnovousem na Škole umění ve Zlíně, 1944. – Vpravo: Ve svém brněnském ateliéru, foto Bohumil Marčák, 1980.

    100. výročí Jana Rajlicha bude připomenuto obšírnou publikací a velkou trojvýstavou v Moravské galerii v Brně pod souhrnným názvem Jan Rajlich 100. Jde o retrospektivu ze všech oblastí autorovy tvorby „JR: art & design“ a dále výstavu „JR: Bienále Brno“. Třetí výstavou je „Hommage: JR 100 × 100“, přehlídka originálních plakátů 100 umělců z celého světa, které na pozvání Sdružení Bienále Brno vytvořili k poctě Jana Rajlicha. Zahájení výstav plánované na 23. dubna již bylo přeloženo na září.

    V pátek 10. dubna – v den 100. výročí narození Jana Rajlicha – bude na jeho rodném domě v Dírné instalována pamětní deska. Reliéf se stylizovaným portrétem v iniciálách JR vytvořil sochař Martin Skalický, na typografii spolupracoval architekt a grafik-designér Jan Rajlich ml.

    Jan Rajlich se do svého rodiště celý život vracel. Před časem u příležitosti oslav 650 let věnoval obci Dírná dvě své větší olejomalby – Rybník Novina a Hřbitov v Dírné, které je možno zhlédnout na Obecním úřadě. Na starém dírenském hřbitově pečoval o hrob svých rodičů Marie a Karla Rajlichových a naposledy Dírnou navštívil v roce 2015, kdy se zde konala výstava pěti výtvarníků Rajlichů – 5R a zároveň setkání rodu Rajlichů.

(Jan Rajlich ml., 2. 4. 2020)

 

Jan Rajlich st.

    Grafický designér, malíř, grafik, publicista (nar. 10. 4. 1920 v Dírné, zemřel 27. 11. 2016 v Brně). Studia: 1939–1944 Škola umění ve Zlíně (prof. E. Milén, J. Sládek, V. Hroch a další). Vystavoval od roku 1943 na čtyřiceti samostatných a dvou stech padesáti kolektivních výstavách na celém světě. Stal se významným představitelem brněnské kultury, obdržel mj. Cenu města Brna (1995), světově proslul jako autor plakátu a zakladatel Mezinárodního bienále grafického designu v Brně (1964–1992 prezidentem Bienále), získal 40 cen (např. Euro Design Award, Icograda Presidents‘ Trophy, Masters’ Eye Award, čestná Grand prix Bienále Brno, Design Prestige DC ČR, World Design Award Mexico, Síň slávy českého výstavnictví Expo Image aj.), jeho medailony publikovány ve významných odborných časopisech a sbornících, např. „100 Graphic Designers of the World“ (Idea, Japonsko, 1993), „Who’s Who in Graphic Design“ (Benteli Werd, Curych 1994) aj. V letech 1950–2016 žil v Brně.

Jan Rajlich u domu v Dírné, kde se 10. 4. 1920 narodil – v době oslav 650 let od první písemné zmínky o obci (17. 7. 2004).     

•  •  • 

Některé plakáty Jana Rajlicha st. na webu: Sbírka plakátů Terryho ponožky, Praha, 68 plakátů JR z let 1948–2003. → https://www.terryhoponozky.cz/plakaty/parametr-1-autori/7948-rajlich-jan-st   

Informace o chystaných výstavách v Moravské galerii v Brně:  →  https://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/pripravovane-vystavy.aspx

Video – Jan Rajlich st. o grafickém designu (z roku 2015): Graphic Design Talks. →  www.youtube.com/watch?v=1W_oHRTPudI