Marek Viskot – zpověď mladého starosty

28.09.2014 16:10

    Městská část Řečkovice a Mokrá Hora má na nejvyšším postu radniční hierarchie jednoho z nejmladších starostů v Brně. Je řeč o mladém, jednatřicetiletém muži, stranické příslušnosti k ČSSD, jenž se jmenuje Marek Viskot, o absolventu základní školy i středoškolského absolutoria ve výukovém prostoru pod společnou střechou na ulici Terezy Novákové v Řečkovicích. Podotkněme, že i předškolní výukový pobyt měl místo působnosti v mateřské školce vzdálené od místa bydliště, kam by dobrý vrhač kamenem dohodil. O kousek níže se nacházela zajímavá rozlehlá budova v romantickém prostředí střední části Řečkovic, nazývající se odjakživa až po dnešek zámeček, která se později stala sídlem místní radnice. Kdeže by tenkrát malého caparta, který s kamarády proběhal kdejaký kout, napadlo, že jej jednoho dne přivítá tento rozsáhlý příbytek v pozici starosty! Půvab, lesní zeleň okolí i terénní rozmanitost severní výspy Brna, násobené dětským vjemem svírala jeho citovou vazbu k této městské části pevností kovové obruče.

    Ovšem než osud nasměroval kroky životního azimutu mladého muže s oduševnělou vizáží diplomata, musel ještě překročit práh své dospělosti, kdy tento významový děj se odehrával na právnické fakultě.

    Souběžně s tímto studiem, v němž se seznamoval s ukrytou podstatou právního rčení, mající latinskou podobu „dural lex, sed lex“ (zákon byť je tvrdý, tak je to pořád zákon), se stále ještě student Viskot, věnoval navíc bakalářskému studiu mezinárodního práva, konkrétně oboru mezinárodní vztahy – evropská studia, který rovněž s diplomovým ohodnocením úspěšně završil. A k právnickému titulu Mgr. si tak připojuje i bakalářskou zkratku Bc., která pečetí úspěšné absolvování jeho druhého, souběžně absolvovaného vysokoškolského oboru.

    Doba vstupu do komunální politiky byla kontinuálním přemostěním ukončení vysoké školy v létě a hned poté v říjnu po komunálních volbách, vkročením do praktického života s ještě mokrým diplomem na pozici místostarosty! Katapultáž do výše tohoto funkčního patra u mladého adepta má na svědomí vlastně paní Štěstěna, protože v této době, původní místostarosta Oliver Pospíšil povýšil do náměstkovské funkce primátora města Brna na tzv. velké radnici a na jeho dosavadní řečkovický post byl určen nadějný magistr Marek Viskot s bakalářskou nástavbou evropského studia. Stal se tak v té době nejmladším brněnským radničním místostarostou.

    Starosta hrající fotbal je na zeleném trávníku určitě rarita a v Markově osobě došlo k této vzácné symbióze, kdy počátky jeho hrací dráhy se datují již od žákovské kategorie až po aktuální současnost.

    Fotbalovému starostovi netleskalo sice vyprodané Maracaná, ale potěšení z největší kolektivní hry světa lze mít i v krajském přeboru, protože kopaná ať v Brazílii nebo v Jihomoravském kraji se pořád hraje s kulatým míčem, s jedenácti hráči a na dvě branky.

    V případě řečkovického starosty nejde pouze o potěšení ze hry, ale i o doplnění duševní energie, kterou je nutné na postu prvního muže městské části neustále doplňovat a mladý starosta dle hesla starých olympijských Řeků, že ve zdravém těle je i zdravý duch, rovněž tak i činí.

    Jeho další sportovní aktivity se projevují v běhání, což má doprovodnou výhodu v možnosti širokého spektra rozhledu po městské části a kontrole jak jím podepsaná stavba mění svoji tvářnost. A muziku starostových sportovních aktivit tvrdí i kondiční posilovací činnost v řečkovickém fitness centru.

    Přechod ze studentského prostředí do radničního klima a navíc v takové pozici, je dosti silný náraz, jako když přílivová vlna udeří do skály. Ale u novopečeného místostarosty, měl tento přechodový mezník přece jen funkční brzdný přechodník, který na něho se valící tříštivou energii tlumil. Byl jím soubor odborně právních poznatků z městského soudu během studií na právnické fakultě coby stážisty, kdy se mohl dílčím způsobem seznámit s odvrácenou stranou lidské podstaty. Určitě to byly poznatky, o jejichž výseč se Marek Viskot mohl v nové funkci někdy opřít, avšak jak známo, šedivá bývá teorie a zelený je strom života. A tyto dvě vzájemně působící složky na podstatu života se čerstvě vystudovanému a do funkce místostarosty rovnýma nohama vstoupivšímu mladému muži přišly více než vhod.

    Čtyři roky je olympijská vzdálenost a uplyne mnohdy rychleji než voda.

    Zprvu se aktivně rozkoukávající a postupem doby půdu pod nohama získávající radniční dvojka, měla své první funkční období za sebou.

    Byly zde druhé komunální volby, tentokrát opět vítězné, a s bonusovým navýšením starostovského postu městské části Řečkovice a Mokrá Hora.

    Jakým usnadněním byl původní post zástupce pro radniční vrcholovou pozici?

    Starosta Marek Viskot v tónu plné upřímnosti podává svou poznatkovou zpověď ve smyslu jeho původní domněnky, že obě funkce se svým rozsahem a zaměřením v podstatě překrývají. Ale konkrétní poznatek z rozhledu radničního empire je, že lidé ohledně svých záležitostí se ve většině obracejí rovnou na starostu, kterého tak zásobují náměty a problémy navýšenou měrou. Starostovi dále připadá povinnost řídit vrcholové orgány typu rady a zastupitelstva, kdy závažnost těchto pozicí vyžaduje i o to náročnější přípravu a z toho rovněž vyplývající větší podíl odpovědnosti v kontinuitě větší časové zátěže. Jak sám Marek Viskot sděluje, měla ta zastupitelská pozice pro výkon jeho současné vrcholové radniční funkce dobrou poznatkovou polohu, která mu samozřejmě byla značným usnadněním pro výkon starosty. Na tento poznatek se váže významné a praktické moudro sice stále mladého, ale osmi roky ve vrcholové pozici již zkušeného řečkovického lídra, k jehož starostování připadá i obec Mokrá Hora s asi 600 obyvateli. Týká se to nových politických uskupení, jež se v poslední době rozmnožila téměř geometrickou řadou. Ty v hypotéze voličského úspěchu, jak v zasvěceném poznatku prožitém sám na sobě říká současný starosta, že pokud by tyto strany nebo jednotlivci vstoupily bosou nohou na vrcholový řídící bod bez předchozích zkušeností v radě či alespoň v zastupitelstvu, tak nejméně první rok může být pro ně periodicky krutým soubojem představ s čirou realitou, která je v tomto atypickém prostředí přítomna.

    Starosta Viskot v letošních komunálních volbách kandiduje i na brněnskou velkou radnici. Zákonitě tak vzniká logická otázka, zda to nebude v případě úspěchu další nákladné břímě na jeho bedra? V diskuzi tohoto typu se mně dostává odpovědi v tom smyslu, že navýšení prostředků do vlastního prostoru, v tomto případě rodných a starostou spravovaných Řečkovic a Mokré Hory, se každá možnost informačních, řídících a investičních poznatků vyvažuje v obraznosti zlatem, kdy každá takováto produktivní pozice, za předpokladu, že neoslabuje výkon hlavní funkce, se pro každého obyvatele příslušné městské části zúročuje požehnaným přínosem.

    Politický postup Marka Viskota kopíruje v podstatě i jeho osobní život, kdy v místostarostovském období si nalezl přítelkyni pro pevný svazek a ve starostovské éře se i oženil. Pro úplnost dodávám, že s onou přítelkyní.

    Jakou podobu má maršálská hůl ukrytá v torně řečkovického nejvyššího představitele, byl můj závěrečný dotaz.

    Pří této otázce zachovává Marek Viskot odstup od vzletných úvahových perspektiv, při vědomí těžkého hendikepu politického funkcionáře, jehož profesní život je limitován časovou periodou volebního období.

    Námětů konkrétních cílů by bylo hodně, ale v jeho mysli je v konečné podobě jen jediný, o kterém ví jistě. Absolutním středem jeho zájmu bude spojená městská část Řečkovice – Mokrá Hora, kterou zastupuje, a pokud by byl brněnskými voliči někdy poctěn i na městské úrovni, tak je připraven svůj elán, schopnosti a dosavadní zkušenosti vložit do rozvoje města, které zaujímá pozici jihomoravské metropole a které je domovem bezmála 400 tisícům obyvatel a nese název Brno.

JIŘÍ V. ŘEZÁČ