Nestor české psychologie

05.08.2014 10:05

    Ve středu 30. července 2014 se dožil významného jubilea 90 roků přední český psycholog doc. PhDr. Bohumír Chalupa, DrSc., který vystudoval v roce 1948 Masarykovu univerzitu a po řadě roků působení ve zdravotnictví přednášel jako docent na filozofické fakultě obecnou a experimentální psychologii a psychologii práce. Od roku 1969 vedl rozsáhlý výzkum, který se zabýval problematikou tvořivosti ve vědě a technice. Poslední desítiletí se věnuje tématům kognitivní psychologie, např. v knize Pokroky kognitivní psychologie. Je autorem devíti monografií a knih i mnoha desítek vědeckých prací. O jeho aktivitě svědčí i v tomto roce vydaná kniha Odhalená tvář osobnosti. V letech 1967 až 1990 byl předsedou sekce psychologie práce Čs. psychologické společnosti. V roce 1997 se stal aktivním členem New York Academy of Sciences.  (kk)

 

Posuzování osobních vlastností lidí je spojeno s řadou nesnází, otevřených otázek a záhad. Kniha Odhalená tvář osobnosti je výsledkem nových metod hloubkové analýzy vlastností a struktury individuální osobnosti. Základem je vícerozměrné zobrazení komplexních vlastností osoby. Provedené studie na empirickém materiálu přinášejí nové poznatky pro psychologickou diagnostiku i pro teorii psychologie osobnosti.

Vazba: V2 – měkká, 170 × 230 mm, 96 stran
ISBN: 978-80-85763-79-9