Před 90 lety se narodil prof. Dr. Christiaan Neethling Barnard

Nezapomenutelné setkání

    V těchto dnech, při výročí narozenin Christiaana Neethlinga Barnarda 8.11.1922, vzpomínám na setkání s touto významnou osobností světové kardiochirurgie, člověkem milým a přátelským. Jako zaměstnanec pražské pobočky odborového podniku Chirana jsem byl požádán v září roku 1969 o fotodokumentaci z neoficiální návštěvy jihoafrického chirurga prof. Dr. Barnarda. Byl jedním z významných hostů lékařského sympozia v Praze, které bylo pod záštitou našeho známého kardiochirurga prof. MUDr. Jana Navrátila, zakladatele brněnské kardiochirurgie, známé nejen v celé Československé republice, ale také ve Vídni. Oficiálně toto sympozium zaštítil slovenský podnik Chirana Stará Turá, která se nebála pořádání takové akce, bez přítomnosti reportérů a televizních kamer.

    Dva ze čtyř Barnardových synů vystudovali lékařskou fakultu v Kapském Městě v Jihoafrické republice. Christiaan po své promoci v roce 1946 nastoupil lékařskou praxi v malém městě Ceresu. Později přijal místo na své Alma mater Groote Schuur v Kapském Městě. Po několika letech zde ukončil svoji činnost a odjel do USA, kde získával znalosti z kardiochirurgie. Jeho bratr Marius, který se věnoval také chirurgii, se později stal integrální součástí Christiaanova transplantačního týmu.

    O metodách srdeční chirurgie přemýšlel Christiaan velmi dlouho, neboť častým problémem byla infekce, a proto se musela stále znova zdokonalovat metodika této náročné operace. Teprve ke konci roku 1967 se rozhodl transplantovat srdce na operačním sále sv. Karla v nemocnici Groote Schuur v Kapském Městě. Po této první transplantaci srdce se stal Dr. Barnard nejznámějším lékařem světa.

    Prof. Dr. Barnard zemřel 2. září 2001 na astmatický záchvat při své dovolené na Kypru.

PETR MICHL

 

Archivní foto z roku 1969: autor