Odešla hudební historička S. Přibáňová

30.09.2014 14:10

    V sobotu 27. září 2014 zemřela ve věku 80 let hudební historička Svatava Přibáňová. Po absolvování oboru muzikologie na Filosofické fakultě MU, kde studovala mj. u Jana Racka a Bohumíra Štědroně, spojila celou svou profesní dráhu s Oddělením dějin hudby Moravského zemského muzea, kde působila v letech 1961–2004. Její odborné zájmy souvisely především s tvorbou Leoše Janáčka: podílela se na přípravě několika výstav věnovaných skladatelovu životu a dílu (mj. v Paříži) a kromě mnoha studií publikovaných v odborném tisku vydala monografie Leoš Janáček (1984), Svět Janáčkových oper (1998) a Leoš Janáček ve fotografiích (2008, s J. Zahrádkou). K hlubšímu poznání Janáčkovy osobnosti přispěla též edicí jeho dopisů Kamile Stösselové Hádanka života (1990) a edicí rodinné korespondence Thema con variazioni (2007).

    Poslední rozloučení se zesnulou se uskuteční v pondělí 6. října ve 14.45 hodin v obřadní síni brněnského krematoria na Jihlavské ul.  (ep)