Zamyšlení nad tvorbou malíře a pedagoga Pavla Dvorského:

Věcná přesnost a jemná, detailní kresba

03.09.2019 18:25

    Někdy před 30 lety si redaktoři nakladatelství Albatros povšimli, že by děti vedle učebnic dějepisu a biologie potřebovaly knížku, která by do tradičního školního povědomí o pravěku vnesla něco nového, přímo ze současného výzkumu. Když jsem se o tom zmínil mezi přáteli, jednohlasně říkali „Pavel, určitě Pavel Dvorský!“ a někdo hned vytočil jeho telefonní číslo.

    Po několik let jsme se scházeli v ateliéru, probírali podklady a diskutovali o nich, až vznikla kniha Archeologové na loveckých stezkách a v roce 1994 (po přechodných peripetiích s nedostatkem financí na knihy) přece jen vyšla. Když v ní s odstupem času listuji, zdá se mi, že to byl nejlepší produkt naší spolupráce, ať po stránce myšlenkové inovace (v té době ještě probíhal přerod od tradiční ikony otrhaného, rozcuchaného a polointeligentiního „pračlověka“ k anatomicky modernímu, praktickému a hrdému paleolitickému lovci), tak technicky (kniha měla velký formát a obrazy vyšly na svou dobu dobře).

    Spolupráce pokračovala, počínaje vstupními obrazy k jednotlivým kapitolám knihy Čas lovců (1999) až po ilustrace v akademických knihách Předkové. Evoluce člověka (2014) a Dolní Věstonice – Pavlov (2016). Mimo to však obrazy Pavla Dvorského ozdobily obálky vysloveně odborných archeologických a antropologických knih, často v angličtině, protože i přísný vědec rád okem spočine na atraktivní kresbě.

    Základní kvalitou obrazů Pavla Dvorského je věcná přesnost a jemná, detailní kresba. To už je dáno jeho specializací vědeckého ilustrátora a zdaleka se to netýká jenom archeologie a antropologie. Osobně mi však učarovala i jeho práce s prostorem a jakousi bílou „prázdnotou“, která  to podstatné obklopuje a významově umocňuje. A pokud mluvíme o tak dávné minulosti, jakou si jen dovedeme představit, pak tato technika vyvolává silný pocit, že se tvary vynořují odněkud z hloubky času. 

JIŘÍ A. SVOBODA

>>><<<

    Akademický malíř Pavel  Dvorský se narodil 8. září 1946 v Brně.  Absolvoval Střední školu uměleckých řemesel v Brně u Dalibora Chatrného a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru Jiřího Trnky a Zdeňka Sklenáře. Po studiích se vrátil do Brna. Zabývá se převážně užitou grafikou. Ilustroval desítky publikací, v nichž převažuje ilustrace vědecká a populárně naučná. Významná je jeho spolupráce s antropology a archeology na rekonstrukcích pravěkého světa (Jan Jelínek, Karel Sklenář, Jan Beneš, Bořivoj Záruba, Jiří A. Svoboda, Luděk Seitl, Radan Květ, Petr Neruda). V roce 1990 nastouppil na Střední školu uměleckoprůmyslovou v Brně, nyní s názvem Střední škola umění  a designu, jako pedagog. Posléze zde založil nové oddělení (Grafický design – ilustrace), jehož byl vedoucím. Určitým zpestřením je pro něj tvorba návrhů známek pro Českou poštu, s níž spolupracuje od roku 2004. Získal několik významných ocenění – cenu v soutěži Najkrajšie knihy roku nakladatelství Mladé letá (1979), Najkrajšia kniha roku nakladatelství Príroda (1992), Zlatou stuhu v české sekci IBBY (2001) a čestné uznání nakladatelství Albatros za ilustrace v cyklu Svět zvířat.  (red)